« на головну 24.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата





Статті Регіональні новини

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ – КРОК ДО ПЕРЕМОГИ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ – КРОК ДО ПЕРЕМОГИ

З початком війни через зу­пинку багатьох підприємств ситуація на ринку праці Дніпропетровської області суттєво загострилась. Що­денно виникають все нові й нові проблеми, на які потрібно оперативно реагу­вати.

Це питання обговорювалося 2 червня у Будинку профспілок на спільній нараді Дніпропетровсько­го облпрофоб’єднання та обласно­го центру зайнятості, які вже чима­ло років взаємодіють у рамках чин­ної угоди про співпрацю.

Як зазначив у своєму виступі головуючий, керівник облпрофоб’єднання Віталій Дубіль, з пер­ших днів російської агресії осно­вні зусилля профспілок області було спрямовано на перебудову діяльності профорганізацій для забезпечення спільно із соціаль­ними партнерами роботи підпри­ємств в особливих умовах та ви­рішення соціальних питань пра­цюючих, надання допомоги Збройним Силам України та теробороні, підтримки сімей мобілі­зованих, розміщення та забезпе­чення всім необхідним вимушено переміщених осіб у профспілко­вих закладах: навчальному цен­трі облпрофоб’єднання та санато­рії «Курорт «Орлівщина». Всі ці дії разом дали змогу впливати на збереження в основному промис­лового потенціалу регіону, забез­печити проведення весняно-по­льових робіт, відновити роботу тих підприємств, які зупинились у перші дні війни, та максималь­но зберегти робочі місця. Надзви­чайно важливими в нинішніх умовах є співпраця профспілок з обласним центром зайнятості, спільний аналіз та обмін інфор­мацією, що дозволяє вирішувати як загальні проблеми, так і кон­кретні питання окремих підпри­ємств, вносити відповідні пропо­зиції щодо змін у законодавстві про зайнятість.

У ході наради директор облас­ного центру зайнятості Вікторія Кузнецова та її заступник Ната­лія Селякова, у режимі відеокон­ференції – керівники: Дніпров­ського міського ЦЗ – Юрій Ніко­лаєв, Криворізького міськрайон­ного ЦЗ – Ігор Вознюк та Кам’янського міського ЦЗ – Кос­тянтин Гузенко детально розпові­ли про нинішню ситуацію на рин­ку праці та напрями взаємодії со­ціальних партнерів для вирішен­ня проблемних питань. Зокрема, щодо збільшення актуальних ва­кансій робочих місць (а їх кіль­кість з початком війни різко зменшилась), працевлаштування тимчасово переміщених осіб та підтримки у цій справі робото­давців, співпраці з об’єднаними територіальними громадами. Се­ред позитивів відзначено спро­щення у воєнний час процедури реєстрації безробітних та надан­ня їм більшої підтримки.

В обговоренні також взяли участь керівники обласних галузевих профорганізацій Анастасія Демідова (ко­мунальники), Андрій Берчук (авто­мобілісти і дорожники) та ін.

ПРЕС-ЦЕНТР ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ОБЛПРОФОБ’ЄДНАННЯ

 

РОЗПОЧАЛАСЬ ІНФОРМАЦІЙНА КАМПАНІЯ «УКРАЇНА ПРАЦЮЄ!»

З метою розширення консультаційної підтримки працівників та роботодавців у воєнний період Держпраці запустило нову інформаційну кампанію «Україна працює!». Адже економіка нашої країни має працюва­ти для підтримки Збройних Сил України та наближення нашої Перемоги.

Питання координації зусиль у реалізації завдань кампанії стало предметом обговорення на зустрічі у Закарпатській облпрофраді за участю начальника управління Держпраці у Закарпатській області Богдана Дороша, його першого заступника Василя Грицика, директора обласного центру зайнятості Юрія Фущича, голови Закарпатської обласної ради профспілок Івана Зелінського. Обговорено цілу низку питань, пов’язаних з організацією цієї роботи. Серед основних – перезапуск бізнесу на новому місці, особливості трудових відносин під час воєнного стану, права та гарантії мобілізованих працівників, безпечні умови праці тощо. Учасники зустрічі домовились періодично підбивати підсумки спільної роботи.

СЕРГІЙ БАРАНЧИКОВ, ПРЕС-ЦЕНТР ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛПРОФРАДИ

 

КОРИСНИЙ ТРЕНІНГ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

У рамках угод про співпрацю, укладених Чернівецькою обласною радою профспілок з Управлінням Держпраці України в Чернівецькій області та Управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального стра­хування України в Чернівецькій області, вживаються спільні за­ходи із забезпечення конституційних прав громадян на належні, безпечні та здорові умо­ви праці, прав і гарантій працюючих, застрахова­них осіб, постраждалих на виробництві, ветеранів праці.

Ключову увагу соціальних партнерів, з урахуванням негативних наслідків пандемії коронавірусу, а та­кож збройної агресії РФ, зо­середжено на сприянні збільшенню кількості та по­кращенню якості робочих місць з гідними та безпечни­ми умовами праці, зокрема шляхом проведення професійних навчань і тренінгів. Один з таких тренінгів щодо безпечного виконання зварювальних робіт проведено нещодавно на базі комунального підприємства «Містосервіс» у м. Чернівці. Під час заходу йшлося, зокрема, про те, як убезпечитися під час вико­нання робіт підвищеної не­безпеки в умовах закритого простору, продемонстрова­но обладнання, що допомо­же визначити рівень загазованості середовища, – лампу ЛБВК (індикатор газу), акцентовано увагу на умовах безпечної експлуатації зварювального обладнання, надано практичні поради щодо ви­користання ацетиленових генераторів, які є на підприємстві.

У тренінгу взяли участь за­ступник голови Чернівецької обласної ради профспілок, голова обласної організації профспілки працівників житлово-кому­нального господарства, місцевої промисловості, по­бутового обслуговування на­селення Микола Попадюк, правовий і технічний інспектор праці Чернівецької обласної ради профспілок Олег Стецевич, перший заступник началь­ника Управління Держпраці Іван Гордей, начальник відділу профілактики стра­хових випадків Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Чернівецькій області Михайло Розман.

МИХАЙЛО ЛЕНЬКОВ, ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛПРОФРАДА

 

СORUS INTERNATIONAL ПРОДОВЖУЄ

СПІВПРАЦЮ З МОРШИНКУРОРТОМ

На зустрічі представників організації з

керівництвом Укрпрофоздоровниці,

Моршинкурорту та Моршинської

міської ради було вирішено питання

подальшої співпраці з розміщення

внутрішньо переміщених осіб.

Також гості привезли допомогу. Власно-

руч пошиті ковдри, спаковані набори для ма -

леньких діток та школярів, рушники та засо-

би гігієни – речі, які аме риканці від усієї душі

виготовляли, пакували й передали нам на

знак підтримки в цій нелегкій нерівній

боротьбі.

Щиро дякуємо американському народу

за співпереживання та допомогу! Дуже цінно

відчувати, що ми не самі.

ВЛ. ІНФ.

24.06.2022



ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів






 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання