« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

5,3 МЛН ГРН – НА ПІДТРИМКУ ЗСУ

5,3 МЛН ГРН – НА ПІДТРИМКУ ЗСУ

Відбулося засідання гуманітарного штабу Закарпатської облпрофради (керівник штабу – голова облпрофради Іван Зелінський).


Як зазначалося, станом на 10 травня облпрофрадою та її членськими організація­ми Збройним Силам України перерахова­но понад 5,3 млн грн, у тому числі 128 - й За­карпатській гірсько - штурмовій бригаді – 1,9 млн грн. Серед галузевих профспілок найбільший внесок у допомогу ЗСУ зроби­ли обласна, територіальні, первинні проф­спілкові організації профспілки працівни­ків освіти і науки (голова Тетяна Повха­нич) – понад 2,7 млн грн, профспілки пра­цівників охорони здоров’я (голова Володи­мир Турок) – понад 1,7 млн грн, культури (голова Наталія Товтин) – майже 300 тис. грн.

Профспілковий лідер Іван Зелінський поінформував присутніх про роботу Гумштабу Федерації профспілок України, над­ходження гуманітарної допомоги, яку ФПУ отримує від європейських країн. Свої про­позиції щодо розподілу гуманітарної допо­моги, в тому числі вимушеним переселен­цям, які проживають у санаторіях ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», висловили члени штабу – голови обласних організацій галу­зевих профспілок: працівників культури – Наталія Товтин, автотранспорту і шляхово­го господарства – Сергій Сивоус та ін.

На засіданні було проведено презента­цію «Закарпатська облпрофрада: разом до Перемоги» про роботу обласної ради профспілок та її членських організацій в умовах воєнного стану. Йшлося, зокрема, про діяльність профспілок Закарпаття щодо виконання постанови президії об­лпрофради «Про проведення благодійної акції на підтримку Збройних Сил Украї­ни» від 1 березня 2022 року. Крім загаль­них напрацювань, окремими слайдами представлено роботу обласних організа­цій профспілок: освіти і науки, охорони здоров’я, культури, агропромислового комплексу, державних установ, житлово-комунального господарства, місцевої про­мисловості, побутового обслуговування населення, текстильної і легкої промисло­вості та ін. Електронну версію презентації надіслано галузевим організаціям проф­спілок області для практичного викорис­тання й розповсюдження серед територі­альних і первинних профспілкових орга­нізацій Закарпаття.

СЕРГІЙ БАРАНЧИКОВ, ПРЕС-ЦЕНТР ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛПРОФРАДИ ФОТО АВТОРА

 

99,6% ПРАЦІВНИКІВ ОХОПЛЕНО КОЛЕКТИВНИМИ ДОГОВОРАМИ

На засіданні президії Закарпатської обласної ради профспілок (голова Іван Зелінський) було розглянуто питання про колективно - договірне регулювання трудових відносин на підприємствах, в організаціях, установах, що перебувають у сфері впливу профспілок, ста­ном на 1 квітня 2022 року.

Як зазначалось в інфор­мації експерта облпрофра­ди з питань врегулювання соціально - трудових відно­син Тамари Гурзан, рівень охоплення працівників ко­лективно - договірною робо­тою становить 99,6%. Сто­відсотково охоплені колдо­говірною роботою підпри­ємства й організації, що пе­ребувають у сфері впливу обласних організацій проф­спілок: працівників освіти і науки, охорони здоров’я, культури, легкої і текстиль­ної промисловості, спожив­чої кооперації, житлово - ко­мунального господарства, місцевої промисловості, по­бутового обслуговування населення, торгівлі, гро­мадського харчування та послуг, будівництва і пром­будматеріалів, лісових га­лузей, агропромислового комплексу, соціальної сфе­ри, машинобудівників і приладобудівників, Закар­патської філії АТ «Укртеле­ком», АТ «Укрпошта» та ін.

За минулий рік, згідно з нормами та положеннями колективних договорів, на реалізацію не передбачених законодавством пільг і га­рантій працівникам підпри­ємств та членам їх сімей ви­плачено 124,3 млн грн. На охорону праці спрямовано 0,7% фонду оплати праці проти 0,54% у попередньо­му році. Разом з тим, змен­шується кількість проф­спілкових організацій, яким роботодавці відрахо­вують 0,3% фонду оплати праці на культурно - масову, фізкультурну і спортивну роботу. Із зазначеного пи­тання прийнято постанову, якою визначено основні за­вдання колдоговірної робо­ти на наступний період.

Президія також ухвали­ла постанову про скликан­ня чергового засідання об­ласної ради та затвердила її порядок денний. Також було розглянуто низку ін­ших питань. Підсумки ро­боти президії підбив голова облпрофради Іван Зелін­ський.

СЕРГІЙ БАРАНЧИКОВ, ПРЕС-ЦЕНТР ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛПРОФРАДИ

 

ПРИЙНЯТО ПОНАД 100 РІШЕНЬ ПРО КОМПЕНСАЦІЇ ЗА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВПО

16 травня в рамках угоди про співпрацю відбулась робоча зу­стріч голови Дніпропетровського облпрофоб’єднання Віталія Дубіля та директора облцентру зайнятос­ті Вікторії Кузнецової.

Зокрема, розглянуто питання щодо компенсації витрат роботодавцям на оплату праці ВПО. Про можливість от­римання компенсації поінформовано майже 2 тис. роботодавців області. При­йнято 103 рішення про надання компенсації за працевлаштування 145 осіб.

Обговорювалось і питання взаємодії з територіальними громадами задля оперативного забезпечення потреб у кваліфікованих кадрах. З початку війни проведено 225 зустрічей з керівництвом ОТГ, за результатами яких сформовано кадровий резерв для оперативного пра­цевлаштування під потреби громад, куди наразі зараховано 554 особи.

Слід зазначити, що облпрофоб’єднання неодноразово ініціювало питання щодо розширення переліку роботодавців, які можуть роз­раховувати на фінансову підтримку найманих працівників у разі втрати ними частини заробітної плати (доходу) у зв’язку із зупиненням (скороченням) діяльності підприємств. Це стосува­лось, насамперед, робітників підприємств стратегічно важливих га­лузей економіки.

Зважаючи на думку профспілок, Дніпропетровський обласний центр зайнятості надав пропозиції до Держав­ного центру зайнятості України щодо розширення кола роботодавців, які мо­жуть розраховувати на допомогу по частковому безробіттю відповідно до статті 47 Закону України «Про зайнятість населення».

ПРЕС-ЦЕНТР ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ОБЛПРОФОБ’ЄДНАННЯ

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ЖКГ ПІДТВЕРДИЛА РЕПРЕЗЕНТАТИВНІСТЬ

Днями Полтавська обласна ор­ганізація профспілки працівни­ків житлово-комунального гос­подарства, місцевої промисло­вості, побутового обслуговуван­ня населення отримала доку­менти з підтвердженням репре­зентативності від відділення На­ціональної служби посередни­цтва і примирення у Полтав­ській області.

Їх вручила голові обласної профспілки Петру Латишу начальник відділення Оксана Атаманюк.

На спілчан підприємств т а організацій житлово-комунального го­сподарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення сьогодні покладено відповідальні й важкі обов’язки: зберегти нормальне функціонування інфраструктури в умовах воєнного стану, а на бага тьох територіях – на лінії фронт у, під ра­кетними обстрілами й бомбовими у да­рами російських нацистів. Від дамо належне працівникам галузі: з обов’язками вони справляються з че ­стю.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛПРОФРАДА

10.06.2022ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання