« на головну 24.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО – ЗАПОРУКА СТАБІЛЬНОСТІ

СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО – ЗАПОРУКА СТАБІЛЬНОСТІ

У практику роботи Дніпропе­тровського облпрофоб’єднання вже давно увійшло проведення Днів профцентру, виїзних засі­дань його президії безпосеред­ньо на підприємствах регіону. Це дозволяє краще вивчати си­туацію, надавати допомогу на місцях, знайомитися з досвідом соціального партнерства з тим, щоб коригувати роботу головно­го профспілкового штабу облас­ті у відповідності з реаліями часу і проблемами, які найбільш турбують членів профспілок.

І зовсім не випадково чергове засі­дання президії облпрофоб’єднання 20 січня було проведено на комунальному підприємстві «Аульський водовід», плідне співробітництво керівництва якого з профорганізацією дає конкрет­ні позитивні результати.

Свого часу там було чимало про­блем. Але з приходом кілька років тому нового керівника Віталія Неопрятного ситуація на цьому дуже важливому для жителів області підприємстві почала змінюватися на краще. Його було виве­дено із стану банкрутства, погашено за­боргованість із зарплати.

Завдяки співпраці адміністрації з профспілковим комітетом, який очо­лює Юрій Тараненко, багато робиться в розрізі колективного договору і для соціального розвитку, поліпшення умов праці та виробничого побуту (тільки минулого року на це було ви­трачено понад 1 млн грн).

Велика увага приділяється оздоров­ленню працівників та їхніх дітей. Зокре­ма, у ДОЗ «Комунарець» обкому проф­спілки працівників ЖКГ, МП, ПОН (го­лова Анастасія Демідова), якому «Ауль­ський водовід» надає значну допомогу. (За підсумками минулорічної дитячої оздоровчої кампанії генеральний ди­ректор підприємства Віталій Неопрят­ний, за поданням галузевої профспілки, був відзначений Почесною грамотою Федерації профспілок України).

Члени президії облпрофцентру озна­йомились з діяльністю підприємства, по­бутовими умовами його працівників. Там зроблено все для того, щоб люди ефективно працювали й відпочивали: є добре обладнані теплі роздягальні, ду­шові, сауна, басейн, кімнати відпочинку.

Для проїзду працівників на роботу було придбано два комфортабельних автобуси. І така турбота дозволяє збе­регти кістяк трудового колективу (не­щодавно до аульців приєднався й Кам’янський водоканал); немає плин­ності кадрів, бо трудівники, відчуваю­чи стабільність і піклування адміні­страції та профкому, дорожать робо­чим місцем.

«Керівництво підприємства, – розпо­відає голова галузевого обкому проф­спілки Анастасія Демідова, – багато ро­бить для поліпшення умов праці і неви­падково цей колектив за підсумками конкурсу з питань охорони праці, який проводив ЦК галузевої профспілки, у 2021 році зайняв перше місце. Завжди відгукуються вони й на наші звернення та надають допомогу в підготовці ДОЗ «Комунарець» до оздоровчої компанії і під час її проведення. Надається суттє­ва допомога й об’єднаним територіаль­ним громадам, де проживають праців­ники підприємства. Вартий уваги та­кож накопичений там досвід колдого­вірної роботи, який заслуговує на по­ширення».

Додамо, що серед інших на виїзному засіданні президії було розглянуто дуже гостре питання щодо критичного в області стану із заборгованістю по зарплатах та окреслено заходи з її лік­відації.

Віталій Дубіль

голова Дніпропетровського обласного об’єднання профспілок

Ознайомлення членів президії облпрофцентру з роботою цього надзвичайно важливого для області підприємства залишило дуже приємне враження. Вони наочно переко­налися, що навіть у нинішніх складних економічних умовах завдяки соціальному партнерству можна гарантувати стабільну виробничу діяльність із забезпечення водою кількох великих промислових міст та належні умови праці. Тому ми й надалі будемо підтримувати такі трудові колек­тиви, їхніх профспілкових лідерів та керівників.

 

ПРОАНАЛІЗУВАЛИ ХІД ВИКОНАННЯ СТРАТЕГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛОК

Виконавча рада Полтавської облас­ної ради профспілок на першому піс­ля конференції засіданні обговорила хід реалізації заходів, визначених Стратегією діяльності профспілок «Час дій та якісних змін», затвердже­ною VIII з’їздом Федерації профспілок України у травні минулого року.

Д оповідач – голова облпрофради Ірина Богуш, окресливши певні здобутки у сферах профспілкової відповідаль­ності, акцентувала увагу учасників засідання на першочергових завдан­нях, що потребують активніших зусиль пре­зидії облпрофради й членських організацій. Профспілки області все ще недостатньо впли­вають на вирішення проблем щодо встанов­лення гідного рівня оплати праці, зайнятості і відтоку робітничих кадрів, погашення боргів із заробітної плати тощо. Наполегливішою має бути участь профспілок у забезпеченні охорони праці, захисті трудових прав та інтересів працівників. Ніяк не налагодиться нор­мальна співпраця з територіальними грома­дами, подекуди їх керівники все ще ігнорують партнерів. Оновлена статистика свідчить про недостатні мотиваційні зусилля профспілок області – неподоланими залишаються тенден­ції до скорочення чисельності.

В обговоренні взяли участь заступник Голо­ви ФПУ Василь Андрєєв (у відеорежимі) та за­ступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Зокрема, до останнього у керівників профспілок області виникло чи­мало запитань, пов’язаних з необхідністю від­новлення механізмів соціального партнер­ства, які останнім часом суттєво пригальмо­вують на Полтавщині.

До речі, як зазначили спілчанські очільни­ки, обнадійливим сигналом щодо перспектив діалогу було надання обласною радою зали для проведення засідання Виконавчої ради облпрофради, яка позбавлена свого приміщен­ня столичними рейдерами з Генпрокуратури.

Виконавча рада розглянула питання «Про перешкоджання законній діяльності профспі­лок» за доповіддю заступника голови облпрофради Романа Прокопенка. Учасники за­сідання схвалили Заяву Ради Федерації проф­спілок України до органів державної влади щодо перешкоджання законній діяльності профспілок та протиправної конфіскації їх власності. Також було підтримано Заяву Пре­зидії ФПУ «Війні – ні, миру – так!».

ПОЛТАВСЬКА ОБЛПРОФРАДА

11.02.2022ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання