« на головну 21.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1253)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ЧОМУ ЖІНКИ ОТРИМУЮТЬ МЕНШУ ЗАРПЛАТУ?

ЧОМУ ЖІНКИ ОТРИМУЮТЬ МЕНШУ ЗАРПЛАТУ?

Н а базі Навчально-мето­дичного центру Феде­рації профспілкових організацій Чернігів­ської області 3–5 листо­пада відбувся семінар «Зміцнен­ня трудових прав жінок у фокусі захисної діяльності профспілок» за підтримки Центру солідар­ності АФП–КВП в Україні.

До учасників заходу з віталь­ним словом звернулись заступник Голови ФПУ Євген Драп’ятий, го­лова постійної комісії Ради ФПУ з питань рівності прав жінок і чоло­віків Тетяна Ясько, голова ФПО Чернігівської області Ігор Моска­ленко, керівник Департаменту профспілкового руху та зв’язків з громадськими організаціями апа­рату ФПУ Лариса Ровчак.

Тему семінару було визначено за пропозицією постійної комісії Ради ФПУ з питань рівності прав жінок та чоловіків і обрано неви­падково, оскільки в Стратегії ді­яльності Федерації профспілок України на 2021–2026 роки «Час дій та якісних змін» серед пріоритетів є завдання щодо забезпечення ген­дерної рівності і недискримінації у трудових і соціально-економіч­них правах працівників.

Перед учасниками в онлайн ре­жимі виступив Виконавчий секре­тар Пан’європейської регіональної ради Міжнародної конфедерації праці Антон Лєппік (м. Брюссель) з темою «Виклики для трудових прав жінок у сучасному світі праці. Хто є слабкою ланкою». До виступу долучилася заступник голови Кон­федерації профспілок Грузії Етері Матурелі (м. Тбілісі), яка зосередила увагу на завданнях профспі­лок щодо зменшення гендерного дисбалансу між зарплатою жінок і чоловіків. Гості відповіли на запи­тання учасників семінару, поділи­лись власним досвідом.

Тренінги провели викладачі Чернігівського НМЦ: Світлана За­дорожна, кандидат економічних наук, голова Асоціації жінок-вче­них ГО «Спілка жінок Чернігівщи­ни»; Катерина Кальницька, канди­дат психологічних наук, віце-пре­зидент Асоціації політичних пси­хологів України; Володимир Ко­вальчук, юрист НМЦ.

Завдання Стратегії діяльності ФПУ «Час дій та якісних змін» із забезпечення гендерної рівності і недискримінації у трудових та со­ціально-економічних правах пра­цівників та діяльності профспілок презентувала провідний інспектор департаменту профспілкового руху та зв’язків з громадськими організаціями ФПУ Людмила Сало.

Слухачі розмірковували над тим, що робота профспілок над пи­таннями гендерної рівності у пра­ці й посилення жіночого лідерства у профспілкових лавах – це не тільки забезпечення трудових прав працівниць, а й зміцнення ін­ституційної спроможності ФПУ та її членських організацій.

Широкий дискурс щодо рівно­сті прав жінок і чоловіків відкри­ває додаткові можливості, щоб привернути увагу членів профспі­лок і активу до зазначеної пробле­матики, що особливо важливо в умовах, коли українська влада на­магається провести лібералізацію національного законодавства про працю.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ,

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФСПІЛКОВОГО РУХУ ТА ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ФПУ

 

У ТАЛЬНІВЦІ ЗАЛАГОДИЛИ СПЕЦИФІЧНИЙ КОНФЛІКТ

В ідбулася робоча поїздка голови Черкаської об­ласної організа­ції профспілки працівників освіти і нау­ки Анатолія Стеценка до Тальнівської міської те­риторіальної громади Звенигородського району Черкаської області.

Мета візиту – консульту­вання підготовки до поза­чергової звітно-виборної конференції Тальнівської районної організації проф­спілки. Відбулися перемо­вини з потенційними канди­датами на посаду голови ор­ганізації профспілки, обго­ворено організаційні питан­ня проведення конференції, а також питання щодо вре­гулювання конфліктної си­туації, що склалася у Ви­шнопільській загальноос­вітній школі І–ІІІ ступенів Тальнівської міської ради Звенигородського району.

У результаті перемовин, в яких взяли участь голова та юрист обласної організа­ції профспілки Анатолій Стеценко і Руслан Дмитрен­ко, директор школи Тетяна Лиса, голови районної орга­нізації профспілки та пер­винної профспілкової орга­нізації школи Людмила Не­стругіна і Віра Дубик, члени трудового колективу шко­ли, було узгоджено специ­фічні питання, віднайдено компромісні рішення. Тож сторони дійшли згоди про необхідність нормалізації стосунків у трудовому ко­лективі. Освітяни пересвід­чились, що профспілка може ефективно відстоюва­ти їхні права та інтереси, а також налагоджувати соці­альний діалог.

Профспілкові керівники зустрілися з начальником відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради Раїсою Карман. Під час конструктивної розмо­ви вони з’ясували й уточни­ли особливості взаємовідно­син профспілкової організа­ції Тальнівщини з органами місцевого самоврядування.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ

ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ

 


ПАВЛО ГАНИНЕЦЬ – ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ

У становлення та розвиток санатор­но-курортної галузі Закарпаття й України значний особистий внесок зробив Павло Ганинець – генераль­ний директор ТОВ «Санаторій «Квітка Полонини» та ТОВ «Сузір’я».

За багаторічну сумлінну працю йому присвоєно почесне звання «Заслуже­ний лікар України», нагороджено орде­ном «За заслуги» ІІІ ступеня, багатьма іншими міжнародними, всеукраїнськи­ми та обласними відзнаками.

Цими днями Павлу Павловичу Ганин­цю виповнилося 70 років. За вагомий особистий внесок у розвиток проф­спілкового руху, здійснення захисту соціально-економічних і трудових прав працюючих, розвиток санатор­но-курортного комплексу профспілок, за поданням Закарпатської обласної ради профспілок його нагороджено нагрудним знаком ФПУ «Заслужений працівник профспілок України».

Від імені Президії Федерації профспі­лок України ювіляра тепло привітав голова Закарпатської облпрофради Іван Зелінський, який вручив Павлу Ганинцю високу нагороду профспілок та побажав здоров’я, щастя, нових успіхів на санаторно-курортній ниві профспілок.

СЕРГІЙ БАРАНЧИКОВ,

ПРЕС-ЦЕНТР ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛПРОФРАДИ

19.11.2021ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання