« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ТАБІР РОЗКРИВАЄ ДИТЯЧІ ТАЛАНТИ

ТАБІР РОЗКРИВАЄ ДИТЯЧІ ТАЛАНТИ

Л і то – час оздоровлення та відпочинку. Як віді­рвати дитину від комп’ютера і зробити канікули насиченими, безпечними і повноцінними? Цим питанням переймаються батьки, щойно закінчується шкільний навчальний рік і роз­починаються канікули.

Звичайно, ідеальний варі­ант – це літо в дитячому оздо­ровчому таборі.

У товаристві «Центренерго» літньому відпочинку й оздоров­ленню енергетиків приділяєть­ся особлива увага. Керівництво Зміївської ТЕС і профспілко­вий комітет прагнуть створити належні умови праці та відпо­чинку для працівників. Щоріч­но на підприємстві проводить­ся оздоровлення не тільки пра­цівників, а й їхніх дітей, бо не­має нічого важливішого, ніж здорове та щасливе майбутнє підростаючого покоління.

Цього року діти працівників Зміївської ТЕС відпочивали в дитячих оздоровчих таборах «Гренада» в с. Стрілецьке на березі Азовського моря, «Дитя­чій республіці « DELUX » та оновленому санаторії «Ялин­ка» в курортній зоні Якубіно Чугуївського району.

Працівники задоволені орга­нізацією відпочинку, про що охоче ділилися з нами батьки, які цього літа побували в дитя­чих таборах. Так, інженер ла­бораторії металів Сергій Су­мець розповідає: «Цього року обидва мої сини – старший Іван та молодший Денис відпочива­ли в ДОТ «Гренада», й у нас із дружиною з’явилася можли­вість відвідати табір. Тепер я розумію, чому мої діти з нетер­пінням очікують на поїздку до табору й повертаються задово­леними з відпочинку. Їм там цікаво, для них організовують насичену програму дозвілля, де дитина – це яскрава особис­тість та індивідуальність, «зір­ка», відповідно, загін – це сузір’я, табір – просто галакти­ка. Наші діти (я маю на увазі працівників електростанції) брали активну участь (і мали можливість обирати за бажан­ням та здібностями) в чемпіо­натах на першість табору, спортивних змаганнях між за­гонами, загальнотабірних свя­тах і шоу, різних конкурсах, інтелектуальних іграх, вікто­ринах, дискотеках. Приємно, що більшість дітей відкрили в собі приховані таланти».

Загалом протягом літнього сезону 2021 року було оздоров­лено 189 дітей енергетиків Змі­ївської ТЕС. Загальна сума ви­трат на їх оздоровлення склала 2053 тис. грн. При цьому бать­ки, як і в попередні роки, опла­чували 10% вартості путівки, решту витрат взяли на себе під­приємство і профспілковий ко­мітет.

ІНФ. ЗМІЇВСЬКОЇ ТЕС

 

ЗАХИСНИКИ ТА ЗАХИСНИЦІ ОЧИМА ДІТЕЙ

Д н ями в Івано-Фран­ківській облдержад­міністрації презен­тували роботи юних прикарпатців, що визнані переможцями в кон­курсі «Захисники та захисниці України очима дітей».

Ініціаторами конкурсу стали відділ Міністерства у справах ветеранів в області, ГО «Облас­на спілка учасників АТО», те­риторіальне управління Служ­би судової охорони, головне управління Національної полі­ції в області та обласна органі­зація Профспілки працівників державних установ України.

Загалом до участі в конкурсі від прикарпатських хлопців та дівчат надійшли близько 70 ро­біт. Усі вони дають можливість відчути шанобливе ставлення дітей до захисників та захис­ниць України, які відстоюють її територіальну цілісність, даю­чи гідну відсіч російським зазі­ханням на сході нашої держа­ви, а також до всіх попередніх поколінь українського лицар­ства, які боронили рідну землю від різних завойовників.

Голова ОДА Світлана Они­щук привітала переможців і організаторів конкурсу, подя­кувала їм за виявлену ініціати­ву. «Діти – це наше майбутнє. Ми бачимо роботи справжніх патріотів та небайдужих гро­мадян, які будуть захисниками і захисницями України та бу­дуватимуть її під мирним не­бом. Їх щирість вражає. Сюже­ти малюнків різноманітні, яскраві та різнобарвні, і в кож­ному залишилась часточка щирої дитячої душі. Юні учас­ники цього конкурсу успішно попрацювали над патріотич­ними проєктами», – зауважила очільниця області.

Лауреатам конкурсу було вручено подарунки. Їх також привітав завідувач відділу ор­ганізаційно-масової роботи об­ласного комітету Профспілки працівників державних уста­нов України, член журі конкур­су Валерій Крецул. «Якщо у нас є такі діти і батьки, що їх вихо­вали в дусі любові до своєї кра­їни та поваги до її захисників, то наш народ воістину непере­можний», – сказав представник Профспілки.

ПРЕС-ЦЕНТР ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ

 

НЕ ДОПУСТИТИ ЗВУЖЕННЯ НОРМ КОЛДОГОВОРІВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

В ідкриваючи семі­нар-навчання фа­хівців членських організацій ФПО з питань правової та соціально-економічної робо­ти, голова Федерації проф­спілок Вінницької області Микола Колесник зазначив, що найбільшою загрозою на сьогодні, в зв’язку з панде­мією коронавірусу, є змен­шення економічної актив­ності, скорочення виробни­цтва і, як результат, зни­ження життєвого рівня більшості працюючих.

Тому основне завдання профспілок – не допустити згортання та звуження рані­ше досягнутих норм і зобов’язань у колективних договорах та угодах, особли­во щодо питань оплати й умов праці, соціального за­хисту працюючих. Також Микола Колесник поінфор­мував присутніх про загрози лібералізації трудових від­носин у країні та позицію профспілок з цього питання.

У семінарі взяла участь заступник голови ФПО, ди­ректор підприємства ФПО «Профспілкове» Світлана Анпольська.

З інформацією «Про пен­сійне забезпечення у 2021 році» виступила начальник відділу оцифрування доку­ментів та обробки даних управління пенсійного за­безпечення Головного управління Пенсійного фон­ду України у Вінницькій об­ласті Валерія Романчук.

Головний правовий ін­спектор праці апарату ФПО Вадим Шевчук надав фахо­ві роз’яснення присутнім щодо актуальних питань трудового законодавства.

Питання оплати та ринку праці, прожиткового мініму­му висвітлила у своєму висту­пі спеціаліст із питань соці­ально-економічної роботи апа­рату ФПО Ірина Степанець.

Учасники семінару обмі­нялися думками з проблем­них питань та подальших дій профспілок у сучасних умовах.

ІНФ. ФПО ВІННИЧЧИНИ

13.11.2021ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання