« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

БЮДЖЕТ ТА ПЕРЕДПЛАТА – НА ПОРЯДКУ ДЕННОМУ

БЮДЖЕТ ТА ПЕРЕДПЛАТА – НА ПОРЯДКУ ДЕННОМУ

В і дбулося друге засідан­ня Закарпатської облас­ної ради профспілок. З інформацією про за­твердження нового Ре­гламенту облпрофради виступив голова профоб’єднання Іван Зе­лінський.

Про бюджет Закарпатської об­ласної ради профспілок на 2021 рік повідомила голова постійної комі­сії з питань фінансово-бюджетної роботи облпрофради, голова облас­ної організації профспілки праців­ників споживчої кооперації Богда­на Данканич.

Виступаючи перед членами ради, голова облпрофради Іван Зе­лінський акцентував увагу на останніх подіях у житті профспі­лок Закарпаття. Йшлося, зокрема, про участь представників профспі­лок області у Всеукраїнській акції протесту в м. Києві 7 жовтня, попе­реджувальній акції протесту проф­спілок 28 жовтня в м. Ужгороді, проведення передплати на проф­спілкові видання Профінформу – газету «Профспілкові вісті» та «Бі­бліотечку голови профспілкового комітету» на 2022 рік, співпрацю з роботодавцями тощо.

З обговорених питань при­йнято відповідні постанови.

СЕРГІЙ БАРАНЧИКОВ,

ПРЕС-ЦЕНТР ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛПРОФРАДИ

ФОТО АВТОРА

 

НА КРАСИЛІВСЬКОМУ АГРЕГАТНОМУ ОТРИМАЛИ ЗАБОРГОВАНІ КОШТИ

П онад 500 пра­цівників ДП «Красилів­ський агрегат­ний завод», що на Хмельниччині, отри­мали понад 6 млн грн за­боргованих коштів для виплати допомоги по частковому безробіттю на період карантину.

Свого часу, дізнавшись про скрутну ситуацію, що виникла на заводі, голова Федерації профспілок Хмельницької області Олег Сковородніков і ди­ректор обласного центру зайнятості Сергій Череш­ня неодноразово зустріча­лися з представниками трудового колективу, від­працювали спільні дії. ФПО протягом липня – серпня п.р. направила 20 звернень до народних де­путатів України, ФПУ, Кабміну, правління Фонду соціального страхування на випадок безробіття та міністерств з метою пога­шення заборгованості. За­вдяки об’єднанню зусиль і непохитній принциповій позиції директора підпри­ємства Олександра Про­цюка, голови профкому Миколи Галиша вдалося досягти позитивного ре­зультату. Належні праців­никам кошти 2 листопада надійшли на їхні карткові рахунки.

Дирекція заводу (дирек­тор Процюк О.Ф.), проф­спілковий комітет (голова Галиш М.І.) висловлюють щиру подяку голові Феде­рації профспілок Хмель­ницької області Олегу Ско­вороднікову, директору об­ласного центру зайнятості Сергію Черешні за під­тримку та проведену робо­ту, яка успішно заверши­лася. Федерація профспі­лок області дякує за під­тримку, розуміння та практичну допомогу у ви­рішенні питання виплати заборгованості заводча­нам заступникам Голови ФПУ Василю Андреєву, Олександру Шубіну, ди­ректору обласного центру зайнятості Сергію Череш­ні, народним депутатам України, які долучилися до розв’язання проблеми.

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ВІДДІЛ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ВИРОБНИЧИЙ ТРАВМАТИЗМ

К иївська міськпроф­рада провела нараду за участю представ­ників з питань охо­рони праці член­ських організацій. У нараді взяли участь завідувач сек­тору з питань охорони праці Київської міської державної адміністрації Сергій Шумей­ко та заступник керівника науково-виробничого журна­лу «Охорона праці» Микола Федоренко.

Учасники наради розгляну­ли стан виробничого травма­тизму на підприємствах, в установах та організаціях м. Києва, зміни та доповнення до діючих нормативно-право­вих актів з охорони праці, по­рядок підготовки підприємств до перевірок з питань охорони праці у 2022 році тощо.

Присутні обговорили пи­тання щодо безпеки виробни­цтва, запобігання нещасним випадкам на виробництві, збереження життя і здоров’я працівників у процесі трудо­вої діяльності, визначили спільні завдання та заходи, спрямовані на забезпечення безпечних та здорових умов праці.

ІНФ. КИЇВСЬКОЇ МІСЬКПРОФРАДИ

 

ДІАЛОГ З НАРОДНИМ ДЕПУТАТОМ

У режимі онлайн відбу­лось позачергове засі­дання президії Львів­ської обласної органі­зації профспілки пра­цівників освіти і науки за учас­тю народного депутата Украї­ни Наталії Піпи, яка є членом профільного освітянського ко­мітету Верховної Ради. Зустріч організовано за пропозицією профактивістів, які підтрима­ли заклик профлідера Марії Яцейко зустрітися з народни­ми депутатами за круглим сто­лом в обласній профорганіза­ції, озвучити перед ними й у те­риторіальних організаціях проблеми фінансування опла­ти праці, примусового вакци­нування, медоглядів в умовах карантину та інші важливі пи­тання, що турбують працівни­ків освіти. Освітянська проф­спілка стурбована цифрами в проєкті Держбюджету на 2022 рік, які свідчать про фактичне замороження (3% проти 28% цьогоріч) рівня зарплат осві­тян усупереч статті 61 «Закону про освіту» і постанови Кабіне­ту Міністрів № 822 від 10.07.2019, які мали б гаранту­вати реальне поетапне підви­щення оплати праці. Львівщи­ні бракує понад 50 млн грн до завершення року, з яких тільки Яворівщині – 16 млн.

Наталія Піпа підтвердила наміри надсилати відповідні листи і звернення до Кабміну, Верховної Ради, і профільного комітету зокрема, від кожної профорганізації. Правило «якщо питання на слуху, то й на духу» ще ніхто не відміняв. Таким чином, є більше надії на колективні й успішні вирі­шення проблем. Важливо, що регіональні профлідери, такі як Ірина Цуприк із Самбірщи­ни, розміщують повідомлення про кроки і дії профспілки на сторінці Фейсбуку. Інформа­цію Ірини поширила колега з Мостищини.

ОЛЬГА ЛОБАРЧУК

13.11.2021ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання