« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

АКЦІЯ ПРОТЕСТУ ПРОФСПІЛОК ЗАВЕРШИЛАСЯ ПЕРЕМОГОЮ

АКЦІЯ ПРОТЕСТУ ПРОФСПІЛОК ЗАВЕРШИЛАСЯ ПЕРЕМОГОЮ

У м. Ужгороді відбулася попе­реджувальна акція протес­ту, ініціатором проведення якої виступила обласна ор­ганізація профспілки пра­цівників охорони здоров’я (голова Володимир Турок). Медиків підтри­мали профспілкові активісти профорганізацій освіти і науки та куль­тури.

Ця подія викликала великий громад­ський резонанс, її висвітлювали близько десяти національних та обласних теле­каналів. Приводом до акції стали опу­бліковані на сайті Закарпатської облас­ної ради проєкти рішень щодо оптиміза­ції закладів охорони здоров’я, освіти і науки, культури. Одразу ж обласна орга­нізація профспілки працівників охорони здоров’я висловила негативне ставлення до реорганізації 15 обласних спеціалізо­ваних медичних закладів шляхом при­єднання їх до КНП «Закарпатська облас­на клінічна лікарня ім. Андрія Новака». Такої новації досі не було в жодній об­ласті України.

Президія комітету обласної організації профспілки працівників освіти і науки вважає, що проєкт рішення обласної ради щодо затвердження у новій редакції Ста­туту Закарпатського інституту післяди­пломної педагогічної освіти було підго­товлено всупереч вимогам законів Укра­їни «Про освіту» та «Про вищу освіту». Профспілка освітян також виступила проти реорганізації шляхом злиття, а фактично знищення, трьох різнопрофіль­них закладів позашкільної освіти, які є окремими юридичними особами.

Категоричну незгоду з намаганнями обласної ради реорганізувати, а точні­ше – припинити діяльність Закарпат­ської обласної бібліотеки для дітей та юнацтва, а також комунального закла­ду «Обласний організаційно-методич­ний центр культури» висловила обласна профспілкова організація працівників культури. Свою принципову позицію з цих питань голова облпрофради Іван Зе­лінський, а також голови обласних орга­нізацій профспілок: працівників освіти і науки – Тетяна Повханич, охорони здоров’я – Володимир Турок, культури – Наталія Товтин виклали на зустрічі з головою Закарпатської обласної ради Олексієм Петровим, яка за наполяган­ням профспілок відбулася напередодні сесії облради.

Однак попри все, проєкти рішень об­ласної ради, проти яких виступали профспілки, було внесено до порядку денного сесії. Тому понад 400 активістів бюджетних галузей вийшли на протест­ну акцію перед будівлею обласної ради на площі Народній. Головний майдан області замайорів десятками галузевих протестних гасел та прапорів медиків, освітян, працівників культури. Відкри­ваючи зібрання, голова обласної органі­зації профспілки медиків Володимир Турок озвучив вимоги працівників охо­рони здоров’я до керівництва та депута­тів обласної ради. Його підтримали в своїх емоційних виступах голови облас­них організацій галузевих профспілок Тетяна Повханич і Наталія Товтин, го­лова облпрофради Іван Зелінський, чи­мало голів профспілкових організацій бюджетних галузей.

Солідарну підтримку діям і вимогам профспілок висловили депутати облас­ної ради Ольга Олексик, Михайло Рівіс та Володимир Чубірко, які вийшли із се­сійної зали на зустріч з учасниками профспілкового зібрання. Вони запевни­ли профактивістів, що голосуватимуть за зняття з порядку денного підготовле­них без консультацій з трудовими ко­лективами та фахівцями галузей проєк­тів рішень обласної ради. Підтримати профспілки на площу Народну прийшла і група депутатів Ужгородської міської ради. Від їх імені виступив секретар міськради Андрій Риба, який наголосив, що сесія міської ради зробила перерву, аби її депутати мали можливість вийти на площу і підтримати дії профспілок.

Група профспілкових представників вручили під час сесії облради вимоги учасників попереджувальної протест­ної акції до депутатів та голови Закар­патської обласної ради Олексія Петро­ва. За дорученням профактивістів ці ви­моги підписали керівники обласних ор­ганізацій профспілок бюджетних галу­зей. Загалом на площі Народній висту­пили більше десятка профактивістів різних галузей, які одностайно вислови­лися проти прийняття вищезгаданих рі­шень обласної ради. І нарешті, учасни­ки зібрання дізнались, що запропонова­ні рішення щодо оптимізації діяльності закладів бюджетної сфери знято з роз­гляду сесії. Врешті - решт, депутати від­правили у відставку й голову обласної ради Олексія Петрова.

СЕРГІЙ БАРАНЧИКОВ,

ПРЕС-ЦЕНТР ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛПРОФРАДИ

 

ПРАВА ПІДТВЕРДЖЕНІ

ПРОДОВЖУЄМО ПРАЦЮВАТИ!

27 жовтня відбулася зустріч голови Об’єднання проф­спілок Харківської області Сергія Тес­ленка та начальника відділення Національної служби посередни­цтва і примирення в Харківській області Сергія Лайкова, який вру­чив очільнику профоб’єднання свідоцтво про підтвердження ре­презентативності на територіаль­ному рівні для участі в колектив­них переговорах з укладення тери­торіальних угод та для делегуван­ня представників до органів соці­ального діалогу.

Сергій Анатолійович зазначив, що діалог між профспілками як представ­никами працівників, роботодавцями та органами виконавчої влади і місце­вого самоврядування має відбуватися в межах закону і бути максимально плідним. Його мета – з’ясування пози­цій, досягнення домовленостей, по­шук компромісу та прийняття спіль­них рішень із соціально - економічних і трудових питань.

Працівники мають знати, що діяль­ність профспілок спрямована на за­хист їхніх прав і підвищення гарантій їх додержання. А діяльність усіх соці­альних партнерів має бути спрямована на досягнення суспільної злагоди та взаємодії.

ОЛЕСЬ ЛЕМІЩЕНКО

06.11.2021ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання