« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

НА «АРСЕЛОРМІТТАЛ» ПІДВИЩАТЬ ЗАРПЛАТУ

НА «АРСЕЛОРМІТТАЛ» ПІДВИЩАТЬ ЗАРПЛАТУ

22 жовтня відбу­лась конфе­ренція трудо­вого колекти­ву ПАТ «Арсе­лорМіттал Кривий Ріг».

У зв’язку із встановленням на території Дніпропетровської області з 18 жовтня п.р. «черво­ного» рівня епідемічної небез­пеки через поширення хвороби COVID -19, конференцію було проведено у форматі Zoom . У за­ході взяли участь 192 делегати, обрані в структурних підрозді­лах підприємства.

Конференція прийняла від­повідні рішення з усіх пунктів раніше анонсованого порядку денного, зокрема щодо нагаль­ного для всіх питання про під­вищення окладів та тарифів працівникам ПАТ «Арселор­Міттал Кривий Ріг», ТОВ «Ли­варно-механічний завод» та ПП «Стіл Сервіс».

Наполегливі зусилля ПО ПМГУ ПАО «АрселорМіттал Кривий Ріг» щодо вирішення цього питання в інтересах пра­цівників, підтримані більшіс­тю інших профспілкових орга­нізацій підприємства, про які нагадала учасникам конферен­ції голова ПО ПМГУ Наталя Ма­ринюк, принесли позитивний результат. Як повідомила ди­ректор департаменту з персона­лу ПАТ «АрселорМіттал Кри­вий Ріг» Юлія Чермазович, за підсумками переговорів адміні­страції підприємства з проф­спілковою стороною, за ініціа­тивою ПО ПМГУ було прийнято рішення про диференційоване підвищення зарплати з 1 жов­тня п.р. працівникам ПАТ «Ар­селорМіттал Кривий Ріг», ТОВ «Ливарно-механічний завод» та ПП «Стіл Сервіс» у межах від 10 до 30%. Відчути це підвищення працівники зможуть вже 5 лис­топада під час виплати їм зарплати за жовтень.

Конференція підтримала пропозицію про продовження на 2 роки терміну дії колектив­ного договору ПАТ «Арселор­Міттал Кривий Ріг» (доповіда­ла Наталя Маринюк), що дозво­лить на вказаний термін зберег­ти рівень соціальних гарантій для працівників, що існує на сьогодні.

Конференція також підбила підсумки виконання колектив­ного договору ПАТ «Арселор­Міттал Кривий Ріг» за 2020 рік і І півріччя 2021 року, про що звітувала Юлія Чермазович, та затвердила зміни до персо­нального складу комісії під­приємства з питань охорони праці та пожежної безпеки (Глобальний комітет зі здоров’я та безпеки) та комісії з трудових спорів.

ПРЕС-СЛУЖБА ПО ПМГУ

ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ»

 

СИСТЕМНА РОБОТА НА СПІЛЬНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

У продовження співпраці задля налагодження більш активного соціального діалогу на Прикарпатті 20 жовтня відбулося засідання обласної тристоронньої соціально-економічної ради за широкого представництва сторін профспілок, роботодавців та органів влади.

Відкрив засідання голова Ради профспілок Івано-Франківської області Ігор Басюк, відзначивши плідну працю соціальних партнерів, особливо діяльність виконавчого комітету ОТСЕР, який показав свою ефективність в часи локдауну, коли обласна тристороння соціально-економічна рада не могла збиратися в повному складі. Приємним було повідомлення про те, що саме досвід роботи виконкому Івано-Франківської ОТСЕР визнано кращим в Україні. Добрий настрій для початку роботи засідання подарувало також вручення відзнаки «Кращий роботодавець року» переможцям обласного огляду-конкурсу.

Лідер профспілок акцентував увагу на позитивних зрушеннях у відновленні соціального діалогу на національному рівні – Указом Президента Анатолій Кінах призначений головою Національної тристоронньої соціально-економічної ради. Розпочинається робота з вирішення нагальних соціальних та трудових питань, уже з урахуванням думки соціальних партнерів.

На порядку денному засідання було розглянуто два питання. Перше стосувалося підсумків роботи виконавчого комітету ОТСЕР за 2020–2021 роки, а також пріоритетів діяльності на 2022 рік. Цікава з погляду всебічного охоплення найбільш проблемних питань програма Пріоритетних напрямів ОТСЕР на 2022 рік, представлена соціальними партнерами. З другого питання порядку денного, а це власне результат соціального діалогу, пролунали виступи всіх трьох сторін. Це був своєрідний майданчик дискусії про те, на що здатні соціальні партнери, коли вони об’єднані спільними інтересами, скільки проблемних питань ними вирішено і скільки ще належить вирішити.

РАДА ПРОФСПІЛОК ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ЄДИНИМ ФРОНТОМ НА ЗАХИСТ ГІДНОЇ ПРАЦІ

З нагоди Всесвітнього дня дій за гідну пра­цю та Міжнародного дня боротьби з бідніс­тю Запорізька облас­на рада профспілок провела засідання круглого столу за участю голів обласних комі­тетів профспілок, фахівців галузевих профспілок, голів первинних профспілкових організацій, представників соціальних партнерів.

Відкриваючи засідання, голо­ва Запорізької облпрофради Ві­талій Каплій зазначив, що 7 жовтня за ініціативою Міжна­родної конфедерації профспілок щорічно відзначається Всесвіт­ній день дій за гідну працю. У цей день профспілки всіх країн єдиним фронтом виступають на захист гідної праці задля визна­чення найкритичніших проблем у сфері трудових відносин та їх ефективного врегулювання ра­зом із соціально відповідальни­ми владою та бізнесом. Очіль­ник профоб’єднання поінформу­вав про участь представників профспілкових організацій регі­ону у Всеукраїнській поперед­жувальній акції протесту 7 жов­тня в м. Києві.

Учасники заходу обговорили стан ринку праці в Запорізькій області, який докладно охарак­теризувала в своєму виступі ди­ректор обласного центру зайня­тості Ірина Дуднік. Про негатив­ні наслідки «тіньової» зайнятос­ті розповіла начальник відділу експертизи умов праці Головно­го управління Держпраці у Запо­різькій області Олена Діліон. Пи­тання заборгованості із заробіт­ної плати в галузі житлово-кому­нального господарства поруши­ла голова Запорізької обласної організації профспілки праців­ників ЖКГ, МП, ПОН Алла Ма­лигіна. Голова профкому ПрАТ «Вогнетрив» Олена Логунова розповіла про значення колек­тивного договору під час вирі­шення питань заробітної плати та зайнятості працівників. Про особливу роль соціального діа­логу у вирішенні питань зайня­тості, заробітної плати, соціаль­ного захисту працівників під­приємств регіону та територі­альних громад ішла мова у ви­ступі заступника директора Де­партаменту соціального захисту населення облдержадміністра­ції Ірини Разуваєвої. Начальник фінансово-економічного управ­ління Головного управління Пенсійного фонду в Запорізькій області Алла Наталенко зупини­лась на проблемах пенсійного за­безпечення, вкотре акцентував­ши увагу на залежності розміру пенсійної виплати від страхово­го стажу та розміру легальної за­робітної плати працівника.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА РАДА ПРОФСПІЛОК

 

05.11.2021ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання