« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

УЧИТЕЛЬ МАЄ ВЕЛИКЕ ПРИЗНАЧЕННЯ В СУСПІЛЬСТВІ

УЧИТЕЛЬ МАЄ ВЕЛИКЕ ПРИЗНАЧЕННЯ В СУСПІЛЬСТВІ

У Львіському профспілко­вому Будинку вчених відбулося урочисте від­значення Дня вчителя.

Цьогоріч, через каран­тинні обмеження, на святкування Дня вчителя до обласного центру за­просили кращих із кращих учителів – тільки переможців професійних конкурсів, яким вручили нагороди й відзнаки. Ділом підтверджуються вітальні слова заступника голови Львівської облдержадміністрації Івана Собка: в освітніх програмах прописано дійти до кожного вчите­ля. Нагороди Львівської облдержад­міністрації, обласної ради, департа­менту освіти і науки отримали про­фесіонали – вчителі точних і гумані­тарних дисциплін, трудового на­вчання, фізичної культури, закладів вищої освіти, творчі педагоги до­шкільних і позашкільних установ, майстри своєї справи від профтехос­віти.

П’ятеро профактивістів отримали із щирим словом обласного профлі­дера освітян Марії Яцейко путівки в Трускавецький профспілковий пан­сіонат «Пролісок».

Грамоту обласної державної адмі­ністрації отримав заступник голови профлідера освітян Стрийщини Ан­дрій Сичак, подяку Львівської об­ласної ради – профлідер працівників Львівського національного універ­ситету ім. Івана Франка Юліан Бек.

З вітальними словами до вчите­лів звернулися депутат обласної ради, секретар постійної комісії з питань освіти, науки та інновацій Дзвенислава Мамчур - Калинець, за­ступник голови профільної комісії Параска Дворянин, начальник управління державної служби якос­ті освіти Львівщини Валентина За­грева.

Директор департаменту освіти і науки Львівської ОДА Олег Паска наголосив: «Пам’ятаймо своїх учите­лів, бо ця пам’ять інституційна, ви­значає одну із сутностей нації і сус­пільства. Не поскупіться написати їм добре слово на вітальній листівці, це додасть їм наснаги до життя».

Незмінний ведучий освітянського свята кандидат педагогічних наук, доцент Роман Береза зумів створити у Білій залі профспілкового Будин­ку вчених родинну, затишну атмос­феру для вчителя, який обирає «про­фесію за покликом душі, має велике призначення в суспільстві».

Урочистості й аристократизму під час зустрічі гостей додала музи­ка Народного камерного оркестру Львівського національного універ­ситету ім. І. Франка під керівни­цтвом заслуженого працівника культури України Романни Бурко. Музичний сувенір від заслуженого артиста України Зеновія Гучка напо­внив серця щирою радістю, засяяв на обличчях щасливими усмішка­ми. А це чогось таки варто після три­валої ковідної пригніченості і роз’єднаності.

Спілкуючись із учасниками уро­чистостей, зустріла, на жаль, і тих, хто більш вимогливий до інших, ніж до себе. Зізналися, що з дріб’язкових причин «вийшли з профспілки», про­те навіть вони визнали роль громад­ської професійної організації у їх­ньому житті. На жаль, за рахунок інших колег.

ОЛЬГА ЛОБАРЧУК

 

ХТО ХОЧЕ ЗРУШИТИ СВІТ, НЕХАЙ ЗРУШИТЬ СЕБЕ!

У вересні на базі профспілко­вої ДЮСШ академічного веслування «Буревісник» у м. Києві відбувся захід «Проф­спілковий молодіжний кемп Київ­щини: reunion trade union ».

Кемп організовано Молодіжною радою Київської обласної ради профспілок спільно з Молодіжною радою Київської міської ради профспілок.

У заході взяли участь голова Київ­ської міськпрофради Валентин Мельник і голова Київської облпрофради Василь Хвостіков, які привітали молодь та висловили свою позицію щодо сприяння мо­лодіжній роботі у профспілках. До дискусій про розвиток профспіл­кового руху також долучився голо­ва Профспілки працівників дер­жавних установ України Юрій Піжук.

Протягом 2 днів тривали дискусії про розвиток молодіжного профруху, існуючі виклики для профспі­лок, законодавчі реформи, роботу профспілкових організацій на міс­цях, мотивацію профспілкового членства серед молоді та ін. Мо­лоді профспілковці обговорювали особливості колективних догово­рів в організаціях, установах, на підприємствах, які вони представ­ляють, визначали риси справж­нього профспілкового лідера та обмінювались власним досвідом роботи з однодумцями. Окрім того, вони всебічно розглянули су­часні виклики для профспілок, а саме проблеми комунікацій, низь­ку обізнаність про профспілкові механізми захисту трудових прав, колективний договір, фінансову роботу тощо, спільно намагались знайти шляхи подолання цих ви­кликів, як зробити профспілкову роботу з молоддю більш ефектив­ною та результативною.

А оскільки будь - який захід (осо­бливо молодіжний) потребує все­бічної підтримки з боку досвідче­них колег, профспілкова молодь висловила подяку головам Київ­ської обласної ради профспілок Василю Хвостікову і Київської міської ради профспілок Валенти­ну Мельнику за підтримку, зокре­ма фінансову, й за те, що вони не лишаються осторонь молодіжних проблем.

МОЛОДІЖНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ПРОФСПІЛОК

 

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ МОЛОДІЖНОЇ РАДИ

В ідбулося перше організаційне засідання Молодіжної ради Закарпатської облпрофради, до якої своїх представників делегували обласні організації галузе­вих профспілок.

Відкриваючи зібрання, голова облпрофради Іван Зелінський підкреслив важливе значення участі мо­лоді у вирішенні проблем профспілок і, зокрема, ка­дрових питань.

Про діяльність Молодіжної ради попереднього скликання розповів її голова Федір Смірнов. Проф­спілковий лідер області вручив йому Подяку президії облпрофради за активну роботу щодо реалізації мо­лодіжної політики профспілок.

Головою Молодіжної ради було обрано голову пер­винної профспілкової організації студентів УжНУ, члена Закарпатської обласної ради профспілок Олек­сандра Барана, який висловив своє бачення подаль­шої роботи, вирішення проблем молодіжного руху в профспілках.

Виступаючи на засіданні, голова облпрофради Іван Зелінський зупинився на основних напрямах ді­яльності профспілок Закарпаття, участі у ній молоді, зокрема участі у Всеукраїнській акції протесту проф­спілок, що відбулась 7 жовтня в м. Києві.

СЕРГІЙ БАРАНЧИКОВ,

ПРЕС - ЦЕНТР ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛПРОФРАДИ

 


РЕАЛІЗАЦІЯ РІШЕНЬ З’ЇЗДУ ФПУ

Профспілкові активісти Київської міської організації профспілки працівників жит­лово-комунального господарства, місце­вої промисловості, побутового обслуго­вування населення провели у Закарпатті міжобласний семінар-навчання із своїми колегами з цієї області на тему «VIII з’їзд ФПУ і завдання профспілкових організа­цій щодо виконання його рішень».

З інформацією виступив голова Київської міської організації профспілки Віктор Сурмак.

Про роботу профорганізацій Закарпатської області із соціально - економічного захисту працюючих розповів у своєму виступі голова обласної ради профспілок Іван Зелінський.

Відбулася фахова дискусія у формі круглого столу з питань розвитку профспілкового руху, ефективності соціального діалогу, мо­тивації профспілкового членства та ін.

У рамках культурної програми профактивіс­ти з м. Києва відвідали обласний Будинок культури профспілок, про роботу якого роз­повіла його директор Ганна Табакович.

СЕРГІЙ БАРАНЧИКОВ,

ПРЕС-ЦЕНТР ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛПРОФРАДИ

ФОТО АВТОРА

29.10.2021ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання