« на головну 21.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1253)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ПІДПИСАНО НОВУ ТЕРИТОРІАЛЬНУ УГОДУ

ПІДПИСАНО НОВУ ТЕРИТОРІАЛЬНУ УГОДУ

С оціальні партнери на Дні­пропетровщині підписа­ли нову Територіальну угоду на період до 2025 року.

У заході взяли участь перший за­ступник голови облдержадміністра­ції Володимир Орлов, голова Феде­рації організацій роботодавців Дні­пропетровщини Віктор Сергєєв, го­лова облпрофоб’єднання Віталій Ду­біль, представники влади, обласних профорганізацій та галузевих об’єднань роботодавців.

Зібранню передувала велика під­готовча робота. З урахуванням но­вих реалій та нинішньої напруже­ної соціально - економічної ситуації профспілки внесли у цей документ цілу низку пропозицій, спрямова­них на стабілізацію ситуації в еко­номіці та посилення соціального за­хисту членів профспілок і населен­ня загалом. Насамперед, це забезпе­чення зайнятості, гідних умов і оплати праці, збереження соціаль­них гарантій, подолання наслідків пандемії, недопущення ліквідації профорганізацій та збереження за­кладів освіти, охорони здоров’я та культури під час децентралізації, підтримка молодих спеціалістів на селі та ін.

«Дуже символічно, – зазначив під час заходу голова спільного пред­ставницького органу профспілок, го­лова облпрофцентру Віталій Дубіль, – що у дні святкування 30 - річчя Не­залежності нашої держави ми згаду­ємо про те, що саме три десятиліття тому, буремного 1991 року, дніпропе­тровські профспілки одними з пер­ших уклали Регіональну угоду про співпрацю з облвиконкомом, до якої незабаром долучилося й об’єднання роботодавців. Мені тоді довелося брати участь у підготовці цього важ­ливого документа. Йшла ця робота непросто, були сумніви, але досвід усіх цих років підтвердив правиль­ність наших намірів і дій, спрямова­них на координацію зусиль всіх сто­рін угоди щодо підтримки економі­ки і соціального захисту працюючих та всього населення. У найскладні­ший час саме цей діалог за столом переговорів дозволяв вирішувати болючі питання життєдіяльності трудових колективів, окремих галу­зей, що сприяло збереженню миру і стабільності в області. І нинішнє підписання нової Територіальної угоди, в якій враховано інтереси усіх сторін, є свідченням нашого спільного прагнення до конструк­тивної взаємодії на благо людей. Тепер справа за виконанням зобов’язань».

Також було наголошено, що нова угода дозолить суттєво підвищити ефективність колдоговірної системи на підприємствах і в організаціях. Профлідер висловив сподівання, що їхні керівники спільно з профспілка­ми зроблять все можливе для якнай­повнішої імплементації положень угоди в колективні договори. А спільна робота з органами місцевого самоврядування в період децентра­лізації сприятиме реформуванню та вдосконаленню адміністративного устрою.

ПРЕС-ЦЕНТР ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ОБЛПРОФОБ’ЄДНАННЯ

 

ЗАСІДАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

26 серпня під голо­вуванням очіль­ника Федерації профспілкових організацій Чернігівської області Ігоря Москаленка відбулося чер­гове засідання Громад­ської ради при Чернігів­ській ОДА.

У засіданні взяв участь голова Чернігівської облас­ної державної адміністрації В’ячеслав Чаус, який висло­вив свою підтримку дорад­чому органу й зазначив, що завжди готовий до кон­структивного діалогу з гро­мадськістю. Таким чином, члени Громадської ради до­мовились із головою облдержадміністрації про зу­стріч найближчим часом, щоб обговорити актуальні та проблемні питання.

Під час обговорення пи­тань порядку денного було розглянуто низку актуаль­них питань та прийнято звернення, зокрема до Ка­бінету Міністрів та Верхо­вної Ради України з пропо­зицією терміново розгляну­ти в другому читанні зако­нопроєкт № 2141 «Про вне­сення змін до ЗУ «Про пен­сійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» щодо відновлення дії попередньої редакції норм зазначеного Закону»; від­новити редакцію постано­ви Кабінету Міністрів Украї­ни від 30 серпня 2017 року № 704 та погасити заборго­ваність перед пенсіонера­ми за рішенням судів. Крім того, було прийнято звер­нення до голови облдержадміністрації щодо усунен­ня та подальшого недопу­щення порушень чинного законодавства на об’єктах – пам’ятках історії та куль­тури, створення робочої групи з внесення пам’яток Чернігівщини до всесвіт­ньої спадщини ЮНЕСКО, до­тримання природоохорон­ного законодавства та за­побігання корупції в Черні­гівській області.

 

ВІДЗНАЧИЛИ 30-РІЧЧЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

С вітанок 30 - ї річниці Незалежності України в Закарпатті розпочався традиційною «Молит­вою за Україну» біля обласного музично - дра­матичного театру, яку виконав Заслужений академічний Закарпатський народний хор.

Офіційні урочистості продовжилися на площі На­родній. Під звуки Гімну України керівники облдержадміністрації, обласної ради, Ужгородської міської ради, правоохоронних органів, силових структур, учасники АТО, військовослужбовці, священнослужи­телі, представники громадських організацій поклали квіти до пам’ятника Тарасу Шевченку.

У церемонії покладання квітів узяв участь голова Закарпатської облпрофради Іван Зелінський. Там же, на площі Народній, розпочався урочистий марш вій­ськових, після чого святкова хода із 100-метровим прапором України вирушила до площі Богдана Хмельницького, де напередодні було піднято 30-ме­тровий Державний прапор України. Разом з іншими в святковій колоні з жовто - блакитним прапором кро­кували голова облпрофради Іван Зелінський, заступ­ник голови облпрофради Магдалина Глушеня, голови обласних організацій галузевих профспілок Тетяна Повханич, Діана Гондорчин, Ганна Кулик, Наталія Кузьма та ін.

Учасники зібрання ознайомилися з виставкою вій­ськової техніки, яку було розгорнуто на Київській на­бережній.

В обласному музично - драматичному театрі відбув­ся святковий концерт, присвячений 30 - річчю Неза­лежності України, в якому взяли участь кращі профе­сійні й аматорські колективи Закарпаття та гості на­шої області.

СЕРГІЙ БАРАНЧИКОВ,

ПРЕС-ЦЕНТР ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛПРОФРАДИ

 


ПРОФСПІЛКИ НА ЗАХИСТІ ЛЮДИНИ ПРАЦІ

19 серпня в центрі Харкова, на майдані Кон­ституції Об’єднання профспілок Харківської області організувало та провело флешмоб, присвячений 30 - річчю Незалежності Украї­ни «Профспілки на правовому захисті люди­ни праці. Україна – соціальна держава», до якого долучилися профспілкові активісти членських організацій ОПХО.

Цією акцією спілчани Харківщини вкотре на­гадали, що профспілки України стоять і стоя­тимуть на захисті людей праці, представля­тимуть інтереси і захищатимуть права проф­спілкових організацій, координуватимуть їхні колективні дії, представлятимуть і захищати­муть трудові, соціально-економічні права та інтереси членів профспілок в органах дер­жавної влади і органах місцевого самовряду­вання, у відносинах з роботодавцями.

Цього дня проводилося соціальне опитування громадян з метою оцінювання їхньої думки про рівень забезпечення соціально-економіч­них умов та заробітної плати тощо. Містянам також роздавали тематичні брошури та прово­дили консультації щодо роботи профспілок.

ОЛЕСЬ ЛЕМІЩЕНКО

05.09.2021ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання