« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

«ВІДДАЙТЕ ЧЕСНО ЗАРОБЛЕНІ ГРОШІ ТЕАТРАМ»

«ВІДДАЙТЕ ЧЕСНО ЗАРОБЛЕНІ ГРОШІ ТЕАТРАМ»

 22 березня проф­спілкові орга­нізації харків­ських кому­нальних теа­трів організували мітинг працівників театрів області на захист трудових та соці­ально-економічних прав. Пе­ред будівлею Харківської об­ласної держадміністрації зі­бралися протестувальники – працівники харківських теа­трів та студенти, обурені ци­нічним порушенням їхніх трудових прав з боку влади.

Справа в тому, що держава заборгувала театральним пра­цівникам заробітну плату за 2 місяці. Пікетувальників обу­рила також заява губернатора Айни Тимчук про розмір се­редньої зарплати працівників театру в розмірі 16,5 тис. грн. Мітингарі влаштували перфо­манс «Де мої 16 тищ?». Висту­паючі вимагали від влади не порушувати Конституцію України, адже невиплата заро­бітної плати є посяганням на право на саме життя. Як вете­рани, так і молоді актори за­значали, що такої заробітної плати ніхто не отримує. Гро­шей вистачає лише на сплату комунальних послуг або орен­ду найдешевшого житла та тижневий проїзд на роботу й додому. «Ми не ляльки», «Від­дайте чесно зароблені гроші театрам», «Театр перетворює натовп у народ», – скандували присутні.

До мітингарів вийшов за­ступник голови обласної дер­жавної адміністрації Антон Деньгуб, який відповів на їхні запитання. За його словами, проблему із заборгованістю пе­ред працівниками театрів вирі­шили, й установам уже перера­хували гроші.

«У п’ятницю, 19 березня, ко­шти, виплати яких було затри­мано в лютому, повністю випла­чені співробітникам обласних театрально-концертних уста­нов. Частково кошти виплачено й за березень», – розповів Антон Деньгуб. Він також зазначив, що на утримання комунальних театрально-концертних установ обласна рада виділила 54 млн грн, а також піготувала проєкти рішень, щоб театральні служ­бовці вчасно отримували зарплату. Голова облдержадміні­страції запевнив, що про скоро­чення або закриття театрів не йдеться.

Цей мітинг не пройшов непо­міченим, і цього ж дня за спіль­ним розпорядженням голови облдержадміністрації та облас­ної ради було створено робочу групу з вивчення діяльності бі­бліотек, кінотеатрів, театрів, фі­лармонії, мистецьких колекти­вів, музеїв, закладів освіти та ко­мунальних закладів культури, що входять до переліку закладів культури базової мережі облас­ного рівня, завданням якої є ви­вчення діяльності вказаних за­кладів та підготовка пропозицій щодо вирішення питань, пов’язаних із оптимізацією їх фінан­сово-господарської діяльності.

За виконанням цього розпоря­дження уважно стежитимуть профспілкові організації театрів і особисто голова Харківської об­ласної профспілкової організа­ції профспілки працівників культури Зінаїда Ігнатенко.

Профспілкові організації те­атрів наголошують, що праців­ники культури, як і всі українці, заслуговують гідної праці та гідних зарплат, тож вони неухильно та послідовно захища­тимуть конституційні права й інтереси працівників.

ОЛЕСЬ ЛЕМІЩЕНКО

 

ПІДПИСАНО МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ

26 березня підпи­сано Меморан­дум про співпрацю між Ки­ївською облас­ною радою профспілок та Управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Київ­ській області.

Свої підписи під докумен­том поставили голова Київ­ської обласної ради професій­них спілок Лідія Харченко та в.о. начальника управління ви­конавчої дирекції Фонду у Ки­ївській області Георгій Галиць.

Сторони висловили готов­ність до здійснення взаємови­гідного співробітництва, об’єднання зусиль для досягнення цілей у створенні сприятливих умов для надання допомоги за­страхованим громадянам та потерпілим на виробництві.


Також сторони зобов’я зались здійснювати обмін інформацією з центральними органами вико­навчої влади, що забезпечують формування державної політи­ки у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, реалізації державної податкової політики та щодо адміністру­вання єдиного внеску на загальнообов’язкове державне со­ціальне страхування.

У рамках підписання мемо­рандуму Георгій Галиць поспіл­кувався з керівниками всіх галу­зевих обкомів профспілок, що входять до складу облпрофради.

Керівник обласного управлін­ня соцстраху поінформував профспілкових лідерів Київщи­ни про ситуацію з розслідуван­ням нещасних випадків та проф­захворювань, зокрема серед ме­диків, робота яких пов’язана з виконанням професійних обов’язків в умовах підвищеного ри­зику зараження. На жаль, на сьо­годні до відділень фонду надій­шли 1834 повідомлення про го­стрі професійні захворювання на COVID-19 медпрацівників та 33 – із смертельним наслідком.

Управління буде регулярно обмінюватися з галузевим об­комом профспілки працівників охорони здоров’я такою інфор­мацією, як і про суми виплат потерпілим та членам їх родин за рахунок коштів Фонду.

Керівник обласного управ­ління надав вичерпні відповіді на запитання керівників галу­зевих профспілкових обкомів.

Управління виконавчої ди­рекції Фонду та Київська облас­на рада профспілок домовилися про посилення діалогу та співпрацю у роз’ясненні застрахова­ним особам основних завдань і функцій Фонду, зокрема, шля­хом проведення консультацій з питань застосування законодав­ства про загальнообов’язкове державне соціальне страхуван­ня, відповідних навчань-тренін­гів, семінарів, конференцій, кру­глих столів, надання довідок та іншої довідкової інформації.

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА ПРОФСПІЛОК

 


ГРОШІ АРСЕЛОРА – ТРУДАРЯМ, А НЕ В ОФШОРИ!

30 березня у Кривому Розі від­булась акція протесту трудів­ників ПАТ «АрселорМіттал Кри­вий Ріг», організатором якої був комітет первинної організа­ції ПМГУ на підприємстві.

Акція зібрала близько 1 тис. людей, основна вимога яких – підвищення заробітної плати.

Люди тримали прапори проф­спілки, плакати з гаслами: «ПМГУ вимагає справедливої оплати праці!», «Хто цінує ро­бітників, той доб’ється успіху!», «Роботодавцю! Не буди лихо, бо і так вже не тихо!» та ін.

Профспілкові лідери у своїх виступах говорили про спра­ведливі вимоги трудового ко­лективу підприємства щодо гідної оплати праці металургів і гірників.

Голова первинки ПМГУ ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» Наталія Маринюк запропону­вала вимагати від керівництва підвищення зарплати в розмі­рі 30% і зафіксувати цю вимо­гу в Резолюції мітингу. Резо­люцію було підписано та пере­дано до канцелярії управління ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

ПРЕС-ЦЕНТР ПМГУ

16.04.2021ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання