« на головну 24.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ПРАЦІВНИКИ ПІДПРИЄМСТВА «КВАРСИТ» ВИМАГАЮТЬ ПОГАСИТИ ЗАРПЛАТНІ БОРГИ

ПРАЦІВНИКИ ПІДПРИЄМСТВА «КВАРСИТ» ВИМАГАЮТЬ ПОГАСИТИ ЗАРПЛАТНІ БОРГИ

П рацівники державного науково-виробничого підприємства «Квар­сит» у м. Костянтинівка Донецької області вже більше 3 років не отримують зарплати й не накопичують стра­ховий стаж.

Про це «ПВ» уже неодноразово по­відомляли, але віз і нині там...

«Кварсит» – єдиний в Україні роз­робник та виробник обтікачів зенітно-ракетних та авіаційних комплексів з технічних ситалів та кварцової кера­міки. З початком війни на сході Укра­їни підприємство втратило великий ринок збуту. Це критично вплинуло на його економічний і фінансовий стан та унеможливило належне вико­нання зобов’язань перед контрагента­ми, державними органами та, що най­гірше, працівниками підприємства.

З 2014 року «Кварсит» не має мож­ливості самостійно займатися експор­том своєї продукції. Певна частина виробленої продукції була реалізова­на іншими державними підприєм­ствами, але дохід від реалізації «Квар­сит» так і не отримав.

«Кварсит» підпорядковано ДК «Укроборонпром». Профспілка пра­цівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України та первинна профспілкова організація підприємства неодноразово звертали­ся до концерну за допомогою у вирі­шенні кричущої проблеми відсутнос­ті зарплати. На жаль, до сьогодні профспілки не побачили жодної ре­альної спроби задовольнити законні вимоги працівників. Листи до Прези­дента та Прем’єр - міністра не розгля­даються по суті, а лише пересилають­ся Укроборонпрому.

У своїх відповідях концерн розпо­відає про неможливість отримання дозволу на експорт товарів, але не го­ворить про те, як мають виживати со­тні офіційно працевлаштованих на­йманих працівників та їхніх сімей у прифронтовій зоні. Окрім незабезпе­ченості базового гарантованого права – зарплати, працівникам також не на­раховується страховий стаж, через що їм відмовляють у житлових субсиді­ях. Декому вже відключили газ та електропостачання, які вони не в змо­зі оплатити.

Працівники підприємства доведе­ні до відчаю та не бачать реального виходу із ситуації. Вони намагають­ся привернути увагу до проблеми за­боргованості усіма можливими спо­собами, в тому числі акціями про­тесту. Безвихідна ситуація змушує трудовий колектив виходити на про­тести навіть за карантинних умов під час пандемії.

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ БУДІВНИЦТВА І ПРОМИСЛОВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ УКРАЇНИ

 

СУД НЕ ЗНАЙШОВ ПІДСТАВ КАРАТИ ГОЛОВУ ОБЛПРОФРАДИ

П олтавська облас­на рада профспі­лок запрошує ко­лег порадіти ра­зом з нею неспо­дівано справедливому рішен­ню місцевого Октябрського районного суду м. Полтави у справі про адміністративне правопорушення, буцімто до­пущене під час проведення Всеукраїнської акції протесту профспілок на початку грудня минулого року.

Як уже повідомлялося, ор­ганізований облпрофрадою флешмоб на підтримку за­конних вимог професійних спілок та з метою недопу­щення порушення майно­вих прав було проведено біля приміщення облпроф­ради по вул. Ляхова, 1, з до­триманням норм карантин­ного законодавства.

Та через 15 хвилин після закінчення акції працівни­ками Головного управлін­ня Національної поліції України в Полтавській об­ласті голові облпрофради Валерію Пухаю було вруче­но протокол про адміні­стративне правопорушен­ня, пов’язане з карантин­ними обмеженнями, учас­никами флешмобу. Очіль­нику обласного профоб’єднання загрожу­вав штраф у розмірі від од­нієї до двох тисяч неопо­датковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 до 34 тис. грн).

Розгляд адміністративної справи в суді встановив, окрім упередженої завзя­тості поліцейських, «від­сутність належних, допус­тимих та достовірних до­казів адміністративного правопорушення».

Якби ж таким чином і Вер­ховний Суд України, в яко­му на апеляції наразі пере­буває справа про рейдер­ське захоплення майна Полтавської облпрофради, взяв до уваги неспростов­ні докази належності при­міщення до власності чле­нів профспілок області.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА ПРОФСПІЛОК

 

ЗАВДАННЯ КОЛЕКТИВНИХ ПЕРЕГОВОРІВ – 2021

26 січня відбулось засідання комісії Запорізької обласної ради ПМГУ з питань соціально-економічно­го захисту, правових інтересів трудящих і колективно-договір­ної роботи. Засідання було проведено в розши­реному форматі за участю голів первинних про­форганізацій ГМК Запорізької області.

Голова комісії Володимир Максак виступив з осно­вного питання порядку денного «Про стан колек­тивно - договірної роботи, завдання колективних пе­реговорів на 2021 рік та підвищення ефективності соціально - економічного захисту трудящих».

Голова комісії звернув увагу всіх присутніх на по­силення позицій за колективними договорами на підприємствах, з урахуванням їх індивідуальних особливостей.

Очевидно, що колективно - договірна компанія 2021 року буде проходити в складній економічній ситу­ації, що склалася в країні, в умовах різкого зростан­ня цін на газ, електроенергію, підвищення тарифів на послуги ЖКГ. У таких обставинах Профспілка, всі її ланки повинні оперативно реагувати на ці ви­клики, вступати в діалог як з представниками орга­нів виконавчої влади, так і з роботодавцями. Члени комісії наголошували, що для компетентного та ефективного діалогу із соціальними партнерами необхідні аргументи, засновані на аналізі фінансо­вих звітів за минулий 2020 рік. Доведеться шукати додаткові аргументи для вироблення обґрунтова­них пропозицій щодо необхідності підвищення за­робітних плат на підприємствах ГМК Запорізької області. І ця теза поширюється не тільки на фахів­ців апарату обласної ради ПМГУ, а й безпосередньо стосується профспілкових комітетів первинних ор­ганізацій.

ЗА ІНФ. ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ПМГУ

 


ПРОЦЕС РЕОРГАНІЗАЦІЇ ПІШОВ

У Федерації профспілок Кіровоградської області відбулася робоча зустріч за учас­тю членських організацій ФПО, директора обласного центру зайнятості Лілії Колес­ник, начальника юридичного відділу ОДА Ольги Швець, заступника керівника апа­рату – начальника відділу персоналу Оле­ни Нейман, начальника відділення НСПП в області Оксани Крайносвіт, на якій обго­ворювалися процеси адміністративної ре­форми.

Учасники наради вирішили провести деталь­ний аналіз ситуації та звернутися до Прези­дента та Кабінету Міністрів України щодо при­пинення масових порушень прав працівників під час адміністративної реформи, а також по­передити, що в разі нереагування на звернен­ня відбудеться акція протесту профспілок.

Дії профспілок підтримала представник Упо­вноваженого з дотримання соціальних та економічних прав Олена Степаненко.

ПРЕС-ЦЕНТР ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

07.02.2021ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання