« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ПІДТРИМКА АКЦІЙ ПРОТИ ТАРИФНОГО ГЕНОЦИДУ

ПІДТРИМКА АКЦІЙ ПРОТИ ТАРИФНОГО ГЕНОЦИДУ

20 січня відбулось засідання президії Дніпропетровського обласного об’єднання профспілок, на якому розглянуто питання про виконання постанови Президії ФПУ «Про позицію Федерації професійних спілок України щодо неприпустимості підвищення цін на природний газ, тарифів на електроенергію та комунальні послуги в умовах пандемії та зниження доходів населення».

Після зростання з 1 січня ціни на газ та тарифів на електроенергію, зазначалось на засіданні, президією облпрофоб’єднання було здійснено низку заходів, спрямованих на посилення в цих умовах соціального захисту працюючих та населення загалом.

Зокрема, 6 січня було надіслано Звернення до Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з вимогою зупинення тарифного геноциду та введення в енергетичній галузі державного регулювання, а також встановлення в період карантину мораторію на підвищення будь-яких тарифів.

12 січня президія облпрофоб’єднання звернулась до Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова з вимогою внести та терміново розглянути на засіданні парламенту законопроєкт про призупинення підвищення тарифів на газ та електроенергію, а також заборону таких дій на час пандемії. Було запропоновано заслухати в парламенті звіт Уряду про ситуацію з видобутком в Україні власного газу та його використанням для потреб житлово-комунального господарства і населення, виробництвом та розподілом електроенергії.

Також було направлено Звернення до народних депутатів України від Дніпропетровської області з пропозицією підтримати, в межах своїх повноважень, вимоги облпрофоб’єднання.

18 січня співголова обласної тристоронньої соціально-економічної ради, голова облпрофоб’єднання Віталій Дубіль надіслав Звернення голові облдержадміністрації Валентину Резніченку, голові обласної ради Миколі Лукашуку та керівнику Федерації організацій роботодавців Віктору Сергєєву щодо необхідності термінового проведення засідання обласної тристоронньої соціально-економічної ради для розгляду питання про зростання тарифів на газ, електроенергію та комунальні послуги в період пандемії і зниження рівня доходів населення, а також спільного напрацювання пропозицій щодо вдосконалення державної цінової політики в енергетичному секторі й запровадження додаткових заходів з посилення соціального захисту громадян.

Президія облпрофцентру вирішила продовжити роботу над виконанням постанови ФПУ та рекомендувала членським організаціям активізувати інформаційно-роз’яснювальні заходи в колективах щодо дій профспілок. Також визнано доцільним продовжити підтримку акцій громадськості проти тарифного геноциду.

З подальшими колективними діями президія буде визначатися з урахуванням ситуації та відповідних рішень виборних органів Федерації профспілок України.

ПРЕС-ЦЕНТР ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ОБЛПРОФОБ’ЄДНАННЯ

 

РОБОЧІ ЗУСТРІЧІ З ПРЕДСТАВНИ­КАМИ ВЛАДИ

З ініціативи голови Чернівецької облпрофради Володи­мира Шкварков­ського днями від­булися його робочі зустрічі з новообраними головою Чернівецької обласної ради Олексієм Бойком та Черні­вецьким міським головою Романом Клічуком.

У центрі уваги учасників зу­стрічі були питання співпраці у рамках Територіаль­ної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-еконо­мічної політики і трудових відносин у Чернівецькій об­ласті та Територіальної уго­ди між виконавчим коміте­том Чернівецької міської ради, президією Чернівець­кої обласної ради профспі­лок та Чернівецькою місь­кою організацією робото­давців, а також підготовки проєктів угод на наступний період.

Голова облпрофради поін­формував співрозмовників про діяльність профспілко­вих організацій краю, наго­лосив на необхідності по­дальшого поглиблення со­ціального діалогу як осно­вного інструменту співпра­ці органів виконавчої вла­ди, місцевого самовряду­вання, профспілок і робото­давців у процесі здійснен­ня реформ у країні та вирі­шенні питань захисту тру­дових, соціально-економіч­них прав та інтересів пра­цюючих.

Особливу увагу було при­вернуто до проблем, пов’язаних з наслідками впровадження адміністра­тивно-територіальної ре­форми, зокрема масових вивільнень працівників бю­джетної сфери та їх подаль­шого працевлаштування.

Результатом зустрічей ста­ло досягнення домовленос­тей про необхідність акти­візації роботи обласної та міської тристоронніх соці­ально-економічних рад, по­силення ролі кожної із сто­рін соціального діалогу у вирішенні нагальних пи­тань соціально-економічно­го розвитку Буковини.

МИХАЙЛО ЛЕНЬКОВ,

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛПРОФРАДА

 

ЧЕРНІГІВЧАНИ СТАБІЛІЗУЮТЬ СИТУАЦІЮ З ТАРИФАМИ

21 січня в приміщенні Чернігівської ОДА за ініціативи та під голову­ванням очільника Федерації профспілкових організацій Черні­гівської області Ігоря Москаленка відбулося позачергове засідання територіальної тристоронньої соціально-економічної ради.

Приводом для скликання засідання стало суспільно важливе для всього населення питання щодо стабілі­зації ситуації з тарифами на енергоносії та комуналь­ні послуги.

В обговоренні взяли участь в.о. голови Чернігівської облдержадміністрації Олександр Савченко, голова правління обласного об’єднання організацій робото­давців області Володимир Козир, директор Департа­менту енергоефективності, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства облдержадмі­ністрації Володимир Кривенко та директор Департа­менту соціального захисту населення облдержадмі­ністрації Олег Русін.

Під час засідання було вирішено схвалити та підтри­мати Звернення президії Федерації профспілкових організацій Чернігівської області щодо недопущення підвищення цін і тарифів на енергоносії та комуналь­ні послуги для населення до Прем’єр - міністра Украї­ни стосовно сприяння у вирішенні зазначеного питан­ня на державному рівні.

Також за результатами засідання на адресу Націо­нальної тристоронньої соціально - економічної ради було направлено відповідний лист про підтримку іні­ціативи Чернігівської тристоронньої соціально-еко­номічної ради та сприяння у врегулюванні питання тарифів на загальнонаціональному рівні.

ФПО ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ПОЧУЛИ ГОЛОС ГРОМАДСЬКОСТІ

Після тривалих перемовин депутати Рівнен­ської обласної ради вирішили направити звернення щодо необхідності скасування рі­шення про необґрунтоване підвищення тари­фів та щодо збільшення видатків на субсидії до Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України, як того вимагали громадські активісти та профспіл­чани під час нещодавніх протестних акцій.

На неприпустимості та безпідставності зростання ціни на природний газ для на­селення спілчани наголошували ще на по­чатку листопада, коли Уряд заявив про значне здорожчання газу, а відповідно, й опалення. Федерацією профспілок облас­ті було направлено звернення щодо не­припустимості зростання цін на енергоно­сії і тарифів для побутових споживачів під час пандемії народним депутатам Верховної Ради України та депутатам Рів­ненської обласної ради.

ЖАННА АРСЕНІЧЕВА,

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФСПІЛОК РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

03.02.2021ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання