« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ВИМОГИ УЧАСНИКІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКЦІЇ ПРОТЕСТУ ПЕРЕДАНО ОБЛАСНІЙ ВЛАДІ

ВИМОГИ УЧАСНИКІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКЦІЇ ПРОТЕСТУ ПЕРЕДАНО ОБЛАСНІЙ ВЛАДІ

4 грудня в приміщенні Ві­нницької обласної державної адміністрації відбулася ро­боча зустріч членів президії ФПО з керівництвом ОДА.

Метою зустрічі було інформування керівництва ОДА про причини прове­дення Всеукраїнської акції протесту профспілок України проти безпреце­дентного наступу влади на права на­йманих працівників та профспілок.

Голова ФПО Микола Колесник поін­формував першого заступника голови ОДА Наталю Заболотну про те, що останнім часом центральна влада спільно з правоохоронними органами, грубо порушуючи конституційні та міжнародні норми, активізувала на­ступ на соціально-економічні і трудові права людини праці та профспілок. Ко­ристуючись карантинними обмеження­ми на масові зібрання та акції протес­ту, вона активно намагається провести антисоціальні реформи шляхом урізан­ня державних соціальних норм і гаран­тій, обмеження прав трудящих, просу­вання політики дешевої праці, руйну­вання системи соціального захисту та дискредитації профспілок.

Руками силових та правоохоронних органів організується рейдерське захо­плення майна профспілок України. Пе­черський районний суд м. Києва своєю ухвалою наклав арешт на Будинок спі­лок, Жовтневий палац, низку оздоров­чих, туристичних, спортивних і на­вчально-методичних об’єктів, на абсо­лютно законних підставах належних до майнового комплексу профспілок.

У ході зустрічі учасники делегації від профспілок порушили перед ке­рівництвом області низку злободен­них питань та проблем у галузях еко­номіки області, вирішення яких зале­жить від місцевої виконавчої влади та органів місцевої влади.

Перший заступник голови Вінниць­кої обласної державної адміністрації Наталя Заболотна наголосила, що в ни­нішніх умовах децентралізації проф­спілки перебувають в авангарді захисту трудових прав та інтересів членів проф­спілок. Профспілкові організації мають спрямувати свої зусилля на те, щоб мак­симально забезпечити дотримання ви­мог законодавства про працю. Вінниць­ка обласна державна адміністрація є партнером профспілок, а її двері за­вжди відкриті для соціального діалогу.

Наталя Заболотна висловила розу­міння зазначених проблем і підкресли­ла, що вирішення їх можливе за кон­структивної співпраці сторін вищого рівня соціального діалогу держави.

Учасники робочої зустрічі домови­лись донести свою позицію до керів­ництва ФПУ та Президента, Кабінету Міністрів та Верховної Ради України.

Наприкінці зустрічі профспілковці вручили Наталі Заболотній Заяву ФПУ та Вимоги учасників Всеукраїн­ської акції протесту.

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФСПІЛОК ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ЕФЕКТИВНА РОБОТА В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ

У м. Мукаче­вому відбу­лося засі­дання комі­тету Закар­патської обласної орга­нізації профспілки працівників і підпри­ємців торгівлі, громад­ського харчування та послуг (голова Наталія Кузьма).

На засіданні всебічно розглянуто питання щодо роботи підпри­ємств галузі в умовах пандемії коронавірусу, ролі профспілкових орга­нізацій у здійсненні соці­ально-економічного за­хисту спілчан у цей не­простий час.

Підтримано пропози­ції голови обласної профорганізації Наталії Кузь­ми, яка лише цього року очолила профспілку, щодо дій, спрямованих на підвищення ефектив­ності діяльності облас­ної, первинних профспіл­кових організацій галузі в період пандемії, прове­дено моніторинг стану цієї роботи на місцях тощо.

На засіданні також розглянуто завдання колдоговірної роботи на підприємствах галузі на 2021 рік, питання фінан­сово-статистичної звіт­ності, передплати проф­спілкових видань та ін.

Слушні пропозиції з обговорених питань ви­словили у своїх виступах профспілкові активісти Іван Симодейко, Тамара Бердар, Іван Химинець, Іван Горват, Зінаїда Му­сієнко та ін.

З усіх питань порядку денного профспілкового зібрання прийнято відпо­відні постанови.

СЕРГІЙ БАРАНЧИКОВ,

ПРЕС-ЦЕНТР ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛПРОФРАДИ

 

УКЛАДЕНО ТЕРИТОРІАЛЬНУ УГОДУ


З а довгим видався шлях узгодження параме­трів Територіальної угоди між Полтавською облдержадміністрацією, обласною радою, обласним об’єднанням організацій робото­давців та обласною радою профспілок на 2020–2022 роки.

Низка факторів – кадрові зміни у владних структурах, певна невизначеність з економічними та соціальними перспективами краю, карантинні обмеження тощо упо­вільнили підписання головного партнерського докумен­та. Достатньо зауважити, що співпрацю партнерів до цього часу регламентувала угода, укладена ще 2017 року.

Оскільки умови карантину не передбачають проведен­ня велелюдних публічних заходів, очільники сторін-парт­нерів цього разу підписували угоду в режимі естафети.

Зареєстрована Міністерством розвитку економіки, тор­гівлі та сільського господарства України Територіальна угода надійшла й до профспілок області. Її основні пози­ції будуть покладені в основу практичних планів роботи облпрофради та членських організацій, посприяють по­силенню захисту прав та інтересів працівників.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК

20.12.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання