« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ЛЮДИ ДОВІРЯЮТЬ ПРОФСПІЛКАМ

ЛЮДИ ДОВІРЯЮТЬ ПРОФСПІЛКАМ

З а інформацією первинки Дружківського машзаводу, під час місцевих виборів 25 жовтня до складу Дружківської міської ради обрано го­лову профспілкової ор­ганізації машзаводу Анатолія Селіванова.

Це буде його шосте скликання поспіль – люди довіряють проф­спілковому лідеру. Та­кож головою Дружків­ської ОТГ обрано колиш­нього очільника профко­му машзаводу Володими­ра Григоренка.

Підписано нову тери­торіальну угоду між ви­конавчим комітетом Дружківської міської ради, представниками профспілкових комітетів підприємств, установ, ор­ганізацій та Дружків­ською громадською орга­нізацією роботодавців- підприємців на 2020–2022 роки. Важливою нормою цієї угоди є обов’язкова участь представників профспілок у розгляді усіх першочергових для містян питань.

У жовтні відбулося засі­дання профкому Дружків­ського машзаводу, на яко­му було підбито підсумки літнього оздоровлення працівників, членів сімей та ветеранів. Зокрема, було оздоровлено 987 осіб, з них на базі відпочинку «Алмаз» Лиманського ра­йону Донецької області – 978, в інших закладах оздо­ровлення – 9. Через корона­вірусну інфекцію дитячі табори не працювали в звичному режимі, тому в «Алмазі» відпочили 214 ді­тей. Профком прийняв рі­шення про модернізацію душових кімнат та благоустрій території бази від­починку.

Завдяки співпраці профспілкової організації заводу з благодійними фондами робітники під­приємства отримали гу­манітарну допомогу, а саме засоби гігієни й одяг.

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

(ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПРОФОРГАНІЗАЦІЇ ДРУЖКІВСЬКОГО МАШЗАВОДУ)

 

НАВЧАННЯ ПРОФАКТИВІСТІВ

28 жовтня у м. Первомайськ відбувся регіональний семі­нар голів районних, міських організацій профспілки пра­цівників освіти «Позиція профспілки – захищати соці­ально-трудові права».

У ході семінару профлідери пройшли тестування на зна­ння трудового законодавства України, що сприяло підви­щенню їхньої профспілкової компетентності.

Надзвичайно корисними для учасників заходу були ворк­шоп «Дотримуємося етики ділових партнерських відно­син» та панельна дискусія «Займи профспілкову пози­цію». Голови профспілкових організацій отримали фахові відповіді на запитання щодо оплати праці педагогів та їх матеріального заохочення.

Після завершення заходу всі присутні отримали методич­ну збірку «На допомогу профспілковому активу», підготовлену обкомом проф­спілки.

ІРИНА СИСОЄВА,

ГОЛОВА ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ

 

РЕОРГАНІЗАЦІЯ В УМОВАХ РЕФОРМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

В ідбулось розширене за­сідання президії та пле­нуму Закарпатської об­ласної організації проф­спілки працівників осві­ти і науки, яке проходило в ре ­жимі змішаної форми – офлайн і онлайн.

З найактуальнішого питання ро­боти профспілкових органів сього­дення, а саме про шляхи реоргані­зації організаційної структури профспілки в умовах реформуван­ня місцевого самоврядування та те­риторіальної організації влади, ви­ступила голова обласної організа­ції профспілки Тетяна Повханич.

За результатом узагальнених пропозицій сформовано варіанти майбутньої структури обласної профорганізації. Наголошувалося, що зміни в законодавчій базі щодо фінансування та повноважень те­риторіальних органів влади, май­бутні рішення щодо повноважень територіальних громад та укрупне­них районів, зокрема в галузі осві­ти, будуть впливати на вибір облас­ною організацією профспілки варі­антів реорганізації своєї структу­ри, так само як і визначення спосо­бу координації діяльності органі­зацій профспілки територіальних громад на рівні нового укрупнено­го району (представник, координа­тор, уповноважений тощо).

Головний бухгалтер обласної профорганізації Наталія Кроби­нець зупинилася на діяльності ви­борних органів профспілки з оздо­ровлення та відпочинку членів профспілки та їхніх дітей. Як за­значалося, оздоровча кампанія 2020 року проходила в період об­межувальних заходів задля запобі­гання поширенню на території України гострої респіраторної хво­роби COVID-19. Через це не всі за ­плановані галузевою профспілко­вою програмою заходи було реалі­зовано. Зокрема, це стосується про­грами оздоровлення дітей та під­літків у стаціонарних таборах вліт­ку 2020 року.

Водночас слід зазначити, що хоч і із затримкою, але програма «Оздо­ровлення і відпочинок 2020 року» Закарпатської обласної організації профспілки працівників освіти і на­уки була реалізована за напрямами оздоровлення членів галузевої профспілки у санаторіях та оздоров­лення й відпочинок спілчан та чле­нів їх сімей на базі «Галчонок» в смт Затока Одеської області. Незва­жаючи на запобіжні заходи через епідемію коронавірусу, профспілка освітян Закарпаття цього літа оздо­ровила найбільше дітей серед усіх галузевих профспілок краю.

За активну участь в організації оздоровлення дітей голова Закар­патської облпрофради Володимир Фленько вручив Почесну грамоту ФПУ голові обласної організації профспілки працівників освіти і науки, члену Ради ФПУ Тетяні Повханич.

На пленумі комітету обласної організації профспілки розглянуто питання: про затвердження комісій комітету обласної організації профспілки працівників освіти і науки; про критичні зауваження і пропозиції, висловлені на ХХІ звіт­но-виборній конференції обласної організації профспілки.

СЕРГІЙ БАРАНЧИКОВ,

ПРЕС-ЦЕНТР ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛПРОФРАДИ

20.11.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання