« на головну 21.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1253)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

«ЛЮДИНА ПРАЦІ МАЄ БУТИ ШАНОВАНОЮ У ДЕРЖАВІ»

«ЛЮДИНА ПРАЦІ МАЄ БУТИ ШАНОВАНОЮ У ДЕРЖАВІ»

Н апередодні Всесвіт­нього дня дій за гід­ну працю Київська обласна рада проф­спілок провела кру­глий стіл «Про дії соціальних партнерів щодо збереження робочих місць і трудових га­рантій працівників в умовах кризи ринку праці, спричи­неної світовою пандемією COVID-19», у роботі якого взяв участь та виступив по­чесний голова Київської облпрофради Валентин Федоро­вич Кононенко, який 40 ро­ків працював у профспілках і половину з них очолював профспілкове об’єднання Київщини.

Звертаючись до учасників круглого столу – керівників членських організацій Київ­ської облпрофради, членів її президії, соціальних партнерів, високопосадовців, Валентин Федорович наголосив: «День дій за гідну працю – це чудовий день. Хотілося б, щоб усі дні праці для людей були святкови­ми днями. Щоб вони йшли на роботу як на свято. Й головне завдання профспілок полягає в тому, щоб праця була людині в радість, сповідувала справед­ливість, безпечність, щоб пра­цююча людина знала, що вона потрібна суспільству, що вона приносить йому користь. Робо­та в профспілці – це те, що по­трібно кожному, тому що лише профспілки здатні дійти до кожного й створити такі сус­пільні відносини, щоб праців­ник почувався гідно, – зазначив Валентин Кононенко. – Ми має­мо планувати всю свою подаль­шу роботу так, щоб підтримати людину праці, створити їй на­лежні умови, щоб вона мала за­робіток і безпеку на робочому місці. Людина праці має бути шанованою у державі, тоді й наше суспільство буде міцні­шим та бойовитішим».

Вручаючи Валентинові Фе­доровичу Почесну грамоту ФПУ, заступник Голови ФПУ Євген Драп’ятий зазначив: «Для того, щоб працювати у проф­спілках, потрібно мати велику любов до людей. Валентин Фе­дорович – людина, яка багато віддала людям, а люди відда­ють йому. Його відмінні риси – конструктивізм і практичність. Не гола теорія, а щоденна робо­та з єдиною думкою: а що ще можна зробити кращого для людей?».

Євген Михайлович побажав ветеранові лишатися у проф­спілковому строю та щедро ді­литись своїм досвідом з моло­дими профспілковцями: «Мо­лодь у нас чудова, ініціативна, але, як казав митрополит Ан­дрей Шептицький, необхідний симбіоз полягає у мудрості старших і енергії молодого покоління».

«Виховання працею – це непе­ревершена цінність», – сказав на завершення Євген Драп’ятий та разом з присутніми подякував Валентинові Федоровичу за його людяність та працьовитість.

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА ПРОФСПІЛОК

 

ЯК ДІЯТИ ПРОФСПІЛКАМ В УМОВАХ УТВОРЕННЯ ОТГ

А ктуальні завдання профспілкових ор­ганізацій щодо за­хисту соціально-еко­номічних і трудових прав працівників, а також дії профспілок в умовах де­централізації влади й утво­рення об’єднаних територі­альних громад обговорено 28 жовтня керівниками міських та районних гро­мадських рад Київської об­ласті.

Нараду провели Київська облпрофрада спільно з Феде­рацією профспілок України. Захід відбувся у м. Києві, в приміщенні ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», з дотриманням усіх протиепідемічних захо­дів. Разом з керівниками членських організацій Київ­ської облпрофради, міських та районних громадських рад з координації діяльності профспілкових організацій у ньому взяли участь заступник Голови ФПУ Євген Драп’ятий, директор Київського обласно­го центру зайнятості Денис Дармостук, директор Депар­таменту соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації Ігор Мещан та ін.

Голова Київської облпроф­ради Лідія Харченко зазначи­ла, що соціальні партнери ма­ють бути поінформованими про позицію профспілок сто­совно необхідності збереження галузевого принципу побудови профорганізацій в умовах де­централізації влади та ство­рення ОТГ. А спілчанам та ке­рівникам профспілок важливо поділитись досвідом роботи в умовах створення ОТГ і об’єднання районів. «Наше за­вдання – не розгубити у змінах своїх членів, а також визначи­ти оптимальну структуру профспілкових органів області усіх рівнів», – наголосила Лідія Харченко.

Учасники наради зауважи­ли, що робота щодо налаго­дження співпраці з ОТГ тільки розпочалася. Тому було вирі­шено, що на місцях потрібно предметно попрацювати і вста­новити конструктивні зв’язки з ОТГ.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ,

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА ПРОФСПІЛОК

 

ПРОФСПІЛКОВА ІНСПЕКЦІЯ

27 жовтня відбу­лась робоча по­їздка голів Ки­ївської обласної та Києво-Свято­шинської районної організа­цій профспілки працівників агропромислового комплексу Василя Хвостікова та Василя Кравчука до первинних проф­спілкових організацій району.

Зокрема, було проінспекто­вано роботу наступних профор­ганізацій:

– ВП НУБіП «Боярська лісова дослідна станція»;

– Боярський коледж екології і природних ресурсів;

– Національний науковий центр «Інститут землеробства НААН»;

– Києво-Святошинська ра­йонна державна лікарня вете­ринарної медицини.

Також відбулись зустрічі з керівництвом установ. Сторони соціального діалогу обміня­лись баченням спільного вирі­шення нагальних проблем і співробітництва між адміні­страціями підприємств та профспілковою стороною.

Первинним профспілковим організаціям надано методич­ну допомогу в процесах реє­страції змін до єдиного держав­ного реєстру.

Також у рамках зустрічі було обговорено подальшу співпрацю профорганізацій з Київським об­комом профспілки в умовах те­риторіально-адміністративної реформи та ліквідації районного комітету профспілки.

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ АПК

 

 

09.11.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання