« на головну 21.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1253)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ – ДОМОГТИСЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ВИДАТКІВ НА ОСВІТНЮ ГАЛУЗЬ

ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ – ДОМОГТИСЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ВИДАТКІВ НА ОСВІТНЮ ГАЛУЗЬ

В ідбулася XXI звітно- виборна конференція Закарпатської облас­ної організації проф­спілки працівників освіти і науки – найбільшої і найвпливовішої серед галу­зевих профспілок краю. Вона об’єднує понад 53 тис. спіл­чан, а це більше половини всіх членів профспілок За­карпаття.

Практично з усіх напрямів роботи освітяни – лідери в тери­торіальному об’єднанні проф­спілок.

Лише в освітянській галузі проводиться огляд-конкурс на кращу організацію роботи з охо­рони праці й техніки безпеки, а також конкурс «Профспілковий лідер». 70% дітей, оздоровлених за останні роки за організацій­но-фінансовою участю профспі­лок Закарпаття, – діти праців­ників освіти і науки. У галузі діє профспілкова програма «Оздоровлення», що передбачає оздоровлення членів профспіл­ки та їхніх дітей. Освітянський часопис «Профспілкове щоден­ня» – єдине профспілкове друко­ване видання у Закарпатті. За підсумками Всеукраїнської спартакіади працівників освіти і науки України у 2019 році збір­на команда Закарпатської об­ласті зайняла перше загально­командне місце, а кращі пред­ставники області в складі укра­їнської збірної стали чемпіона­ми та призерами Міжнародних ігор вчителів, що відбулися у болгарському місті Варна.

Усе це, безумовно, сприяє під­несенню іміджу освітянської профспілки у Закарпатті, є складовою частиною високої якості профспілкової роботи у галузі освіти і науки регіону.

Підсумком діяльності галу­зевої профспілки за 5 років ста­ла XXI звітно-виборна конфе­ренція Закарпатської обласної організації профспілки праців­ників освіти і науки України, яка з дотриманням усіх каран­тинних заходів відбулася у залі Закарпатської обласної філар­монії в м. Ужгороді. У виступі голови обласної профорганіза­ції Тетяни Повханич йшлося про проблеми освіти в області та завдання, що постають перед обласною, міськими, районни­ми і первинними профспілкови­ми організаціями в найближчій перспективі. Це, насамперед, збільшення видатків на фінан­сування загальноосвітніх, до­шкільних, позашкільних на­вчальних закладів, установ освіти, що сприяють забезпе­ченню їх життєдіяльності.

Вдало доповнили профспіл­кового лідера й ті, хто взяв сло­во на конференції, зокрема ди­ректор департаменту освіти і науки облдержадміністрації Ганна Сопкова та голова Закар­патської облпрофради Володи­мир Фленько.

СЕРГІЙ БАРАНЧИКОВ,

ПРЕС-ЦЕНТР ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛПРОФРАДИ

 

«МАШМЕТАЛ» ЗАКЛИКАЄ ПРИЙНЯТИ ЗАКОНОПРОЄКТ «ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ»

6 жовтня на черговій VI конференції Пол­тавська обласна рада профспілки праців­ників машинобуду­вання та металообробки України відзвітувала про п’ятирічну роботу.


У звітній доповіді голови об­ласної організації Валерія Пу­хая, виступах делегатів було розлого висвітлено й принци­пово оцінено конкретні дії усіх ланок «Машметалу» на голо­вних ділянках профспілкової відповідальності.

У непростих умовах обласна профспілка «Машметал» змо­гла посилити ефективність со­ціального партнерства, забез­печити надійне дотримання га­рантій праці, її оплати й охоро­ни, зберегти організаційну єд­ність. Результативно діяли правова служба профспілки, Молодіжна рада, значно уріз­номанітнилися інформаційна робота і навчання профактиву.

Учасники конференції під­тримали глибоке занепокоєння станом профспілкових справ і пропозиції щодо подолання кри­зи в українському профспілко­вому русі, висловлені, зокрема, головою профкому ПАТ «Крю­ківський вагонобудівний завод» Віталієм Хилобоченком. Тож у прийнятій конференцією поста­нові увагу акцентовано на реалі­зації заходів щодо відновлення престижу профспілок, впрова­дження справді дієвих механіз­мів спілчанського впливу на со­ціально-економічну сферу, кар­динальній зміні підходів до со­ціального партнерства і взаємо­дії з органами влади, перегляду кадрової політики в профспіл­кових органах усіх рівнів, необ­хідності об’єднання спорідне­них галузевих спілок.

Конференція прийняла низку заяв. Так, до Голови Верховної Ради України Дмитра Разумко­ва делегати звернулися з вимо­гою зняти з розгляду антипроф­спілковий законопроєкт № 2681, внесений «Слугою народу», який суперечить міжнародному і національному законодавству щодо основних принципів орга­нізації і діяльності профспілок, обмежує їх незалежність і само­врядність, та посприяти при­йняттю конче необхідного для вітчизняної промисловості за­конопроєкту № 3739 «Про вне­сення змін до Закону України «Про публічні закупівлі», що створило б передумови для ста­лого розвитку та модернізації вітчизняного машинобудуван­ня, зміцнення бази соціального розвитку суспільства. Звернен­ня конференції до Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля вимагає від урядового очільни­ка дослухатися до голосу спіл­чан і не просувати законопроєкт № 2708 «Про працю», яким ніве­люються усі досягнуті в Україні цивілізаційні норми трудових відносин і який викликав хвилю обурення та масові акції протес­ту, різку критику міжнародних і вітчизняних профспілкових та правничих інституцій.

ГАННА ТАРГАЄВА,

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛПРОФРАДИ

 


СОЦІАЛЬНА АКЦІЯ «МАРАФОН ВДЯЧНОСТІ»

Напередодні Міжнародного дня боротьби з бідністю, який відзначається 17 жовтня, Київська міськпрофрада спільно з Київською міською організацією Товариства Червоного Хреста України провела соціальну акцію «Марафон вдячності» для ветеранів профспілкового руху столиці, а саме надання їм адресної матеріальної до­помоги (продуктові та гігіє­нічні набори).

Від імені організаторів щиро зичимо нашим ветеранам про­жити довгі роки під мирним небом, у відмінному здоров’ї та оточенні любові, добра і вдячності!

КИЇВСЬКА МІСЬКПРОФРАДА

 

 

27.10.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання