« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ПРАЦІВНИКИ «ЕЛЬВОРТІ» ВИМАГАЮТЬ ЗАКОНУ ПРО ЛОКАЛІЗАЦІЮ

ПРАЦІВНИКИ «ЕЛЬВОРТІ» ВИМАГАЮТЬ ЗАКОНУ ПРО ЛОКАЛІЗАЦІЮ

У ПАТ «Ельворті» (м.Кропивницький) відбулися збори тру­дового колективу за участю первинної організації профспілки, на яких було зібрано підписи під Зверненням до Прези­дента, Голови Верховної Ради та Прем’єр-міністра України. Зібрання відбулося під гаслом «Досить годувати економіку інших країн! За­безпечимо розвиток націо­нальної промисловості!»

Вимоги працівників акціо­нерного товариства цілком ар­гументовані: припинити руй­націю вітчизняної промисло­вості на догоду імпортерам, створити нові високотехноло­гічні робочі місця з гідними умовами праці, навести лад у публічних закупівлях, які сьо­годні не враховують потенціал близько 4 тис. вітчизняних підприємств-виробників комплектуючих або кінцевої про­дукції, не довіряти новоявле­ним експертам з наглядових рад держпідприємств - монопо­лістів, які діють всупереч ін­тересам України, й надати прі­оритет продукції вітчизняно­го виробництва.

Працівники підприємства виступають проти товарних кредитів у публічних закупів­лях, де Україна й українці отри­мують борги, а інші країни – ро­бочі місця та виробництва.

Учасники зібрання вимага­ють ухвалити законопроєкт № 3739 щодо локалізації ви­робництва при публічних за­купівлях та прийняти поста­нову Уряду відносно закупі­вель у галузі машинобудуван­ня з підтвердженим рівнем локалізації, адже розвиток промисловості та створення нових робочих місць потрібні для добробуту українців.

Працівники ПАТ «Ельвор­ті» згуртувалися і стали на варту законних інтересів та прав українського народу та держави, аби не допустити внутрішньої нестабільності, яку несе Україні економічне виснаження.

Об’єдналися для відстою­вання спільних інтересів українські працівники, які не спокусилися на обіцянки за­робітку за кордоном, а працю­ють в Україні, виробляють українське, аби тут вчилися і працювали їхні діти. До них долучаються українські робо­тодавці, які вкладають кошти в Україну, відновлюють робо­ту підприємств, створюють робочі місця й наповнюють державний бюджет податка­ми та зборами, а також укра­їнські профспілки, що забез­печують захист трудових, со­ціально-економічних прав та інтересів працівників.

ВОЛОДИМИР МОТОРНИЙ,

ГОЛОВА ПРОФКОМУ ПАТ «ЕЛЬВОРТІ»

 


КРАНІВНИКИ ПРОТИ ПАДІННЯ ЗАРПЛАТ!

6 вересня Профспілка бу­дівельників України #PROFBUD і Профспіл­ка кранівників Одещи­ни провели акцію «Зу­пинимо пандемію падіння зарплат»! Заявивши про свої вимоги, представники проф­спілок розповіли про пробле­ми в галузі.

«Ми проводимо інформаційну кампанію в рамках зборів Проф­спілки кранівників Одещини, – заявив експерт Профспілки буді­вельників України Олег Борисов. – Вона спрямована на те, щоб по­інформувати, що пандемія коро­навірусу проявилась також у тен­денції зниження зарплат буді­вельників, які почали знижувати­ся по всій країні!».

Олексій Мосяєв, профспілко­вий органайзер Профспілки кра­нівників Одещини:

«Ми відстоюємо оплату, щоб всі умови праці були відрегульо­вані. Як показує практика, щомі­сяця на будівництві в Україні трапляється нещасний випадок. Це і порушення правил безпеки, і багато іншого, на що ми можемо вплинути своїми силами й вирі­шити проблеми. Наразі наше за­вдання – інформувати і допомага­ти. У період карантину було бага­то випадків, коли працівникам незаконно занижували оплату праці на 20–40%!».

Інна Чабан, голова Профспілки кранівників Одещини, працює машиністом баштового крану вже 16 років:

«Ми хочемо домогтися, щоб кранівники отримували єдину зарплату по всій Україні. Щоб не було в одній фірмі 70 грн за годи­ну, в іншій – 80 грн, а десь – 100 грн. У Львові всі кранівники отримують однаково: 130 грн за годину роботи. І так повинно бути і у нас».

Миколай Андибір, кранівник, член профспілки:

«Ми заявляємо про складні умови нашої професії. Приклад: праця влітку, коли в спеку кабіна розжарюється до 50 градусів, а в Одесі тільки два крани з кондиці­онером. Працювати іноді дово­диться навіть вночі. Кранам на будівництві вже за 50 років! Техогляд подеколи залишає бажати кращого».

Ще багато проблем потрібно вирішити в крановому господар­стві, заявили учасники акції.

РАЗОМ МИ БАГАТО ЗМОЖЕМО ЗРОБИТИ!

ПРИЄДНУЙТЕСЬ!

ПРОФСПІЛКА КРАНІВНИКІВ ОДЕЩИНИ, ПРОФСПІЛКА БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ

 


45-ТА ОТГ СПІВПРАЦЮВАТИМЕ З ПРОФСПІЛКАМИ

16 вересня голова Федерації проф­спілок Рівнен­ської області Ми­кола Шершун та голова Вараської об’єднаної те­риторіальної громади Сергій Анощенко підписали Угоду про співпрацю. Це вже 45-та ОТГ, з якою було укладено подібні уго­ди. Прикметно, що підписання відбулося в колі великого проф­спілчанського загалу, а саме під час освітянської конференції.

Предметом угоди є співпраця со­ціальних партнерів та активна ро­бота у сфері соціального діалогу за­для єдиної мети: побудови соціаль­но відповідального суспільства в питаннях регулювання трудових, соціальних, економічних відносин, створення сприятливих умов для вирішення соціально - економічних проблем територіальної громади та її членів.

ПРОФІНФОРМ РІВНЕНСЬКОЇ ФПО

11.10.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання