« на головну 24.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

У фокусі – ефективний захист прав працівників

У фокусі – ефективний захист прав працівників

20 серпня на XXVI Київській обласній звітно-виборній конференції профспілок було обговорено роботу об­ласної ради профспілок за останні 5 років та завдан­ня на наступний період.

У звіті, представленому заступником голови Київської обласної ради профспілок Ліді­єю Харченко, зазначе­но, що попри складні політичні та со­ціально-економічні умови, в яких працювали профспілки у звітному періоді, обласна рада профспілок проводила роботу, спрямовану на підвищення мотивації профспілково­го членства, зміцнення первинок, створення умов для захисту трудо­вих, соціально-економічних прав та інтересів працюючих, розвитку соці­ального партнерства і здійснення по­вноважень з контролю за додержан­ням законодавства про працю.

Пріоритетним напрямом роботи профоб’єднання було колективно-до­говірне регулювання трудових відно­син. Обласна територіальна угода, уго­ди в містах і районах, колективні дого­вори підприємств, установ та організа­цій використовувалися як інструмен­ти колективного захисту найманих працівників та додаткових соціальних гарантій.

Після обговорення доповіді робо­ту Київської обласної ради профспі­лок було визнано задовільною. У по­станові із зазначеного питання ви­значено шляхи подальшого розвитку обласної профорганізації.

У своєму виступі заступник Голови Федерації профспілок України Володи­мир Саєнко зосередив увагу на важли­вості збереження профспілкового член­ства та необхідності ефективного захис­ту трудових прав працівників, критично охарактеризував законодавчі ініціати­ви нинішньої влади, зокрема щодо руй­нування системи соціального страху­вання, а також ті, що спрямовані на зни­щення профспілок. Він наголосив на важливості роботи над нормативно-пра­вовими актами, а також проведення ак­тивних протестних колективних дій.

Володимир Саєнко анонсував ство­рення політичної партії «Авангард на­роду» за участю профспілок та закли­кав активно висувати профлідерів для участі у виборах до місцевих і цен­тральних органів влади.

Головою Київ­ської обласної ради профспілок більшістю голо­сів обрано Лідію Харченко. Також обрано заступни­ків голови, сфор­мовано мандатну та контрольно- ревізійну комісії, склад ради та президії обпрофради.

  • ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

Володимир Саєнко, заступник Голови Федерації профспілок України:

«З нами будуть рахува­тися тільки коли поба­чать нашу силу. Щоб нам домогтися резуль­тату, потрібно рішуче діяти разом».

 

Профспілки братимуть участь у місцевих виборах

Відбулась зустріч голови Пол­тавської обласної ради профспі­лок та членів президії облпроф­ради із членами координаційної ради голів профспілкових комі­тетів підприємств, організацій та установ м. Кременчука.

18 серпня Полтавська обласна рада профспілок провела семі­нар-нараду під час засідання ко­ординаційної ради голів профкомів у м. Кременчук. Було об­говорено стан справ у Полтавській обласній раді профспілок та Федерації профспілок Укра­їни, подальші дії із забезпечення роботи цих ор­ганів, виконання постанови Президії ФПУ щодо підготовки та участі профспілок у місцевих ви­борах 2020 року та ін.

У нараді взяли участь голова Полтавської облпрофради Валерій Пухай, голова обласної організації профспілки працівників державних установ Ірина Богуш, голова обласної організа­ції профспілки працівників житлово-комуналь­ного господарства, місцевої промисловості, по­бутового обслуговування населення Петро Ла­тиш, голова обласної організації профспілки працівників АПК Галина Харченко, голова об­ласної організації профспілки працівників хі­мічних та нафтохімічних галузей промисловос­ті Ольга Курінько.

Відкриваючи засідання координаційної ради, Тетяна Діденко поінформувала про осно­вні напрями співпраці профспілок міста із со­ціальними партнерами, зокрема укладену регі­ональну угоду на 2019–2020 роки, активну участь представників профспілок у заходах, спрямованих на соціально-економічний захист людини праці.

У своєму виступі Валерій Пухай доповів про роботу президії облпрофради після обрання його головою та окреслив основні завдання на най­ближчий період. Особливу увагу він приділив місцевим виборам, адже надання кандидатур профспілкових активістів для участі у виборчо­му процесі – важливе завдання на сьогодні.

У виступах учасників семінару порушували­ся питання заборгованості із заробітної плати (держустанови, ПрАТ «АвтоКрАЗ»), скорочення чисельності працюючих (комунальні господар­ства), невідповідності мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму та ін.

Член робочої групи облпрофради, правовий інспектор праці Тамара Жалій провела міні- консалтинг із наданням інформаційних мате­ріалів щодо особливостей проведення місцевих виборів у 2020 році та проаналізувала ключові новели законодавства з цих питань.

Під час ухвалення резолюції всі учасники зі­брання були одностайні в тому, що такі зустрічі необхідно проводити щоквартально для забез­печення конструктивного діалогу профспілко­вих кадрів та активу.

ГАННА ТАРГАЄВА,

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛПРОФРАДИ

 

Київській міськпрофраді – 45 років

18 серпня у приміщенні Бу­динку профспілок відбулося шосте засідання ради Київ­ської міської ради профспі­лок, яке провів її голова Ва­лентин Мельник.

У часть у заході взяли керівни­ки членських організацій, які є членами ради, члени комі­сій міськпрофради.

На порядку денному роз­глянуто питання:

– Київській міськпрофраді – 45 років.

– Про зміни у складі членів ради та президії Київської міськпрофради.

– Про позачергову XII Київську міську міжспілкову конференцію профспілок.

– Про внесення змін до регламенту ради Київської міськпрофради.

– Про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фі­зичних осіб – підприємців та громад­ських формувань, та внесення змін до ре­єстраційної картки Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

– Про звернення загальних зборів чле­нів Кредитної спілки «Профспілкова скарбниця» щодо придбання приміщень в будинку Київської міськпрофради по вул. Хрещатик, 16.

Під час засідання голова міськпрофра­ди Валентин Мельник привітав ветеранів профспілкового руху, які на сьогодні не втратили зв’язок з профоб’єднанням, за їх значний особистий внесок у захист трудо­вих, соціально-економічних прав та ін­тересів членів профспілок, а також вру­чив їм почесні грамоти Київської міської ради профспілок.

За результатами обговорення питань порядку денного, відвертого та конструк­тивного діалогу, висловлених пропозицій членів ради було прийнято відповідні по­станови.

УПРАВЛІННЯ ІЗ СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНИХ ПИТАНЬ

ТА СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКПРОФРАДИ

30.08.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання