« на головну 21.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1253)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

«Молодість. Активність. Профспілка»

«Молодість. Активність. Профспілка»

Практика проведен­ня чернігівських проф­спілкових літніх таборів була відзначена на рівні обласної влади.

У травні Молодіжна рада Федерації проф­спілкових організацій Чернігівської області дізналася про конкурс кращих практик молодіжної ро­боти, який проводив обласний молодіжний центр спільно з Де­партаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації. Було вирішено подати на кон­курс дві практики молодіжної роботи.


І ось, 25 червня, одна з них, а саме практика проведення Чер­нігівського літнього табору «Молодість. Активність. Проф­спілка» була визнана кращою у номінації «Освіта та просвіт­ницька діяльність з прав люди­ни, захист прав людини, просу­вання рівності та недискримі­нації в українському суспіль­стві».

Приємно, що діяльність Чер­нігівської профспілкової «моло­діжки» була відзначена й облас­ною державною адміністраці­єю. Так, напередодні Дня моло­ді заступник голови Чернігів­ської ОДА Андрій Подорван з нагоди свята урочисто вручив Подяку за вагомий внесок у ре­алізацію державної молодіжної політики.

Молодіжна рада щиро дякує організаторам: Чернігівському обласному молодіжному центру, Департаменту сім’ї, молоді та спорту ОДА, конкурсній комісії, зокрема Всеукраїнському моло­діжному центру, за високу оцін­ку діяльності Молодіжної ради Федерації профспілкових органі­зацій Чернігівської області та на­тхнення для подальшої роботи.

Окремі слова вдячності – парт­нерам, які в різні роки (2017– 2019 рр.) надавали підтримку в ор­ганізації літніх таборів для проф­спілкової молоді – Громадській організації «Трудові ініціативи» та фонду «Солідарність бeз кордо­нів» данської Профспілки 3F.

ФПО ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Звіти і вибори

26 червня відбулась ХХ звітно-виборна конфе­ренція Сумської облас­ної організації проф­спілки працівників освіти і науки.

У часники конференції по­ставили завдання об­ласним виборним орга­нам профспілки щодо оплати праці освітян, удосконалення штатних розписів закладів освіти, відстоювання со­ціально-економічних прав та ін­тересів працівників освіти і науки Сумщини.

Одноголосно головою Сумської обласної організації профспілки на новий термін обрано Сергія Осадчого.

У своїх виступах делегати засу­дили намагання окремих народ­них депутатів «протягнути» анти­народні законопроєкти, в яких об­межуються права людей праці – представників легального сектору економіки, сумлінних платників податків, опори держави. Серед де­легатів були й депутати місцевих рад, учасники АТО, заслужені вчи­телі та працівники освіти України, особи, відзначені державними та відомчими відзнаками, професо­ри, доценти, доктори та кандидати наук, відмінники освіти.

В умовах карантинних обме­жень учасники зібрання дотриму­вались встановленої соціальної дистанції, маскового режиму, про­йшли температурний скринінг.

СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

Працюємо по-новому

Миколаївським облас­ним комітетом профспіл­ки працівників освіти і науки проведено роз­ширене засідання пре­зидії в режимі відеоконференції Zoom.

У роботі президії взяли участь голови район­них, міських, первин­них профспілкових ор­ганізацій закладів ви­щої освіти.

Голова обласної організації профспілки Віра Оборонько під­била підсумки роботи за І пів­річчя 2020 року й подякувала профспілковцям за плідну і на­полегливу роботу із захисту прав та інтересів працівників освіти. Також розглянуто питан­ня організації оздоровлення освітян та їхніх дітей влітку 2020 року, проходження медичних оглядів працівниками закладів освіти, обговорено постанову Президії ФПУ «Про дії Федерації профспілок України, її член­ських організацій щодо недопу­щення прийняття законодавчих ініціатив, які порушують права найманих працівників та проф­спілок» та ін.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

Зустріч з головою облдержадміністрації

Відбулася робоча зу­стріч голови Закар­патської облпроф­ради Володимира Фленька з очільником облдержадміністрації Олексієм Петровим.

У ході взаємозаці­кавленої розмови Володимир Флень­ко інформував не­щодавно призна­ченого керівника ОДА про основні напрями діяльності профспілок краю із соціаль­но-економічного захисту працюючих, актуальні про­блеми профспілок, у тому числі майнові, участь проф­спілок у протестних акціях, зокрема Всеукраїнській по­переджувальній акції про­тесту, яка відбулась 30 черв­ня, і т. ін.

Володимир Фленько наго­лосив, що поглибленню соці­ального діалогу в області сприяло підписання Мемо­рандуму про співпрацю між обласною державною адміні­страцією та облпрофрадою на 2018–2020 роки. Ефектив­ною формою роботи зареко­мендували себе дні облпроф­ради в містах і районах, тру­дових колективах, до участі в яких запрошувалися орга­ни місцевої влади і самовря­дування.

Голова облдержадміні­страції зазначив, що влада розглядає профспілки як сто­рону соціального діалогу в області, і така співпраця сприятиме вирішенню про­блем соціально-економічно­го розвитку Закарпаття. Профспілки запрошувати­муться до участі в заходах, які проводитиме влада, а зу­стрічі керівників облдержад­міністрації й облпрофради, на яких обговорюватимуться актуальні питання, мають бути систематичними.

СЕРГІЙ БАРАНЧИКОВ,

ПРЕС-ЦЕНТР ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛПРОФРАДИ

20.07.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання