« на головну 24.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

Профспілка працівників держустанов: усіма засобами проти COVID-19

Профспілка працівників держустанов: усіма засобами проти COVID-19

В умовах введення карантину і надзвичайної ситуації у краї­ні Закарпатська обласна орга­нізація профспілки працівни­ків державних установ (голова Діана Гондорчин) організувала свою роботу в новому форматі.


З окрема, чергове засідання президії обкому профспілки, на якому роз­глянуто заходи у зв’язку з введен­ням надзвичайної ситуації на тери­торії України через пандемію COVID-19, проведено у формі опитувального голосування з попереднім обговоренням про­єктів постанов з цього та низки інших питань.

Як наголошує голова обласної організації профспілки Діана Гондорчин, основними за­вданнями профспілкових осередків галузі нині є посилення контролю за виконанням ко­лективних договорів під час карантину в час­тині гарантування виплати заробітної плати, режиму й охорони праці, надання відпусток членам профспілки за їх потребою в межах ді­ючого законодавства, забезпечення працівни­ків засобами захисту за рахунок профспілко­вих коштів тощо. Ці питання перебувають на особливому контролі обласної профспілки.

Як результат, у галузі немає заборгованості із заробітної плати. За безпосередньою участю профспілки, як показали опитування та моніто­ринг із цього питання, працівники організацій та установ, де діють первинні профорганізації, забезпечені в необхідній кількості всіма засоба­ми індивідуального захисту: масками, гумови­ми рукавичками, засобами дезінфекції тощо.

Профспілкові активісти з Ужгорода і Му­качева, Тячівського, Мукачівського, Рахів­ського, Хустського та інших районів брали безпосередню участь у спільних з адміністра­ціями профілактичних заходах безпеки, зо­крема проведенні інструктажів, роз’яснень прав працюючих в умовах карантину, заку­півлі засобів захисту тощо. Кошти на ці цілі виділялися як адміністраціями, так і проф­спілковими організаціями.

Заслуговує на увагу організація цієї робо­ти в Тячівському районі. За ініціативою голо­ви райкому профспілки Ганни Яринич усі первинні профорганізації галузі активно до­лучилися до реалізації профілактичних за­хисних заходів. Зокрема, члени профкому первинної профорганізації фінансового управління Тячівської райдержадміністрації Наталія Олексій, Оксана Токар, Михайло Плахта разом з керівником управління В’ячеславом Стойкою повністю забезпечили працівників захисними масками, гумовими рукавичками, особистими засобами дезін­фекції, серветками відповідно до рекоменда­цій щодо запобігання поширенню вірусної інфекції. Здійснюється постійний контроль за дотриманням безпечних умов праці та ре­гулярної дезінфекції приміщень.

«І таких прикладів сумлінного ставлення до своїх обов’язків з метою запобігання по­ширенню інфекції COVID-19, збереження здоров’я працівників організацій та установ профспілки є чимало», – зазначила проф­спілковий лідер галузі Діана Гондорчин.

СЕРГІЙ БАРАНЧИКОВ,

ПРЕС-ЦЕНТР ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛПРОФРАДИ

 

Профспілкові організації включились у волонтерський рух

За ініціативи обкому профспілки працівників охорони здоров’я (голова Ольга Валевська) Дніпропетровське облпрофоб’єднання та Фе­дерація організацій роботодавців виступили із зверненням до керівників підприємств та про­форганізацій усіх рівнів щодо необхідності на­дання допомоги медичним закладам і медпра­цівникам в умовах пандемії коронавірусу.

А ктивно включились у волонтерський рух обласні профспілкові організації та їх пер­винки: медиків, ко­мунальників, енергетиків, осві­тян, держслужбовців, працівни­ків культури, соціальної сфери та ін., які вже зібрали значні кошти, що спрямовуються насамперед на закупівлю засобів індивідуально­го захисту медиків, які перебува­ють сьогодні на передовій бороть­би з небезпечною хворобою.

Відгукнулися на цей заклик трудові колективи, зокрема об’єднання ДТЕК «Павлоградву­гілля» закупило 20 апаратів штучної вентиляції легенів для базових лікарень Павлограда, Першотравенська та Тернівки, а також засоби індивідуального за­хисту медиків на 3 млн грн, Мар­ганецький ГЗК придбав засоби захисту для медпрацівників на 76,5 тис. грн та ін.

Збір коштів у фонд допомоги медикам триває.

ПРЕС-ЦЕНТР ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ОБЛПРОФОБ’ЄДНАННЯ

 

Головне в умовах карантину – превентивні заходи

Регіональна профспілко­ва організація Північно- Східного міжрегіонального управління продовжує за­безпечувати співробітників органів та установ вико­нання покарань дезінфек­тантами та засобами інди­відуального захисту.

Т ак, РПО ПСМУ було придбано 1080 лі­трів дезінфікуючого засобу CD-256 на загальну суму майже 65 тис. грн. Цей засіб застосовується при проведенні поточної та заключної дезінфекції, генеральних прибирань, для обробки поверхонь приміщень, меблів, транспорту, санітарно-тех­нічного обладнання та ін. Придбаний дезінфек­тант було передано до установ виконання пока­рань та слідчих ізоляторів Північно-Східного міжрегіонального управління.

Голова регіональної профспілки Олег Плеха­нов зазначив, що головне в умовах карантину – превентивні заходи, а дезінфекція приміщень є однією із складових комплексних заходів із запобігання поширенню хвороби.

Профспілка й надалі надаватиме допомогу в забезпеченні співробітників органів та установ ДКВС України протиепідемічними засобами.

ЖАННА НАДТОЧІЙ,

РПО ПСМУ

 

Сила і міць профспілки – в її солідарних діях

Карантин триває. Вже з пер­ших днів його оголошення ста­ло зрозуміло, що коронавірусна хвороба – це не те, з чим вар­то жартувати. Ми залишаємось вдома, а медпрацівники у цій боротьбі – на передовій. Що­дня вони рятують сотні життів, повсякчас наражаючи на не­безпеку себе і свої сім’ї. Проф­спілчани Рівненщини виріши­ли всіляко підтримати їх у цій нелегкій і безкомпромісній бо­ротьбі за життя і здоров’я.

С пільними зусиллями за півтора тижня вдалося зібрати 1 млн 361 тис. грн. Байдужих не було! До­помогти медпрацівникам, на­шим братам і сестрам, яких об’єднує профспілка, погодилися всі без винятку. Тож усі обласні галузеві профор­ганізації, районні осередки профспілки, первинні профорганізації долучилися до цієї благої справи.

Найактивнішими з перших днів у зборі коштів були обласні організації профспі­лок працівників освіти і науки, охорони здоров’я, лісового господарства, культури, державних установ та ін.

Акумульовані профспілчанами кошти на закупівлю засобів індивідуального за­хисту – захисних костюмів, масок, респіра­торів уже надіслано у Костопільську, Сар­ненську, Дубенську, Рокитнівську, Гощан­ську райлікарні, а також Центральну Рів­ненську міську та Рівненську обласну лі­карні. Наразі збір коштів триває.

Окремі трудові колективи лісового гос­подарства області, за ініціативою їх профкомів, зібрали та перерахували на допомо­гу медпрацівникам свій одноденний заро­біток, що склав 567,9 тис. грн. Усі вони є членами профспілки працівників лісового господарства. Також первинками праців­ників лісового господарства зібрано і пере­дано медпрацівникам Рокитнівської рай­лікарні 34 тис. грн власних коштів.

Рокитнівською районною організацією профспілки працівників освіти придбано медобладнання для райлікарні на суму 90 тис. грн.

Рівненською обласною організацією профспілки працівників інноваційних і малих підприємств закуплено та передано у Рівненську міську лікарню засоби інди­відуального захисту для медпрацівників.

Окрім цього, обласними членськими профорганізаціями виділено 184 тис. грн на придбання засобів індивідуального за­хисту для членів профспілки (дезінфікую­чих засобів, термометрів та ін.), щоб убе­регти їх від інфікування.

Тож, вкотре згуртувавшись, ще раз пере­конуємося, що сила і міць профспілки – в її солідарних діях.

ЖАННА АРСЕНІЧЕВА,

ПРОФІНФОРМ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

02.05.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання