« на головну 21.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1253)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

Звітно-виборна конференція

Звітно-виборна конференція

12 березня в інституті післядипломної педа­гогічної освіти відбулася ХХІ звітно - виборна конференція Волинської обласної організації профспілки працівників освіти і науки за учас­тю 84 делегатів.

У роботі конференції взяли участь голова Профспілки праців­ників освіти і науки України Георгій Труханов, начальник управ­ління освіти і науки Волин­ської ОДА Людмила Плахот­на, голова Федерації профспі­лок Волинської області Іванна Дубинка-Філозоф. Захід вела голова Камінь-Каширської ра­йонної організації профспілки працівників освіти і науки Людмила Кузьмич.

Із звітною доповіддю про ро­боту Волинської обласної орга­нізації профспілки виступив голова Василь Грановський. У своєму слові лідер організації підкреслив: «Стратегічним на­прямом роботи обласної профорганізації у звітному періоді було вирішення головного пи­тання: захист трудових прав і законних інтересів спілчан, га­рантованих державою». Також ішлося про організаційне зміц­нення, імідж профспілки, юри­дичні, законодавчі та соціаль­ні аспекти роботи обласного комітету.

До роботи звітної конфе­ренції долучився голова Профспілки працівників осві­ти і науки України Георгій Труханов. Він привітав деле­гатів та запрошених гостей і презентував діяльність проф­спілки на найвищому рівні та побажав наполегливої праці в майбутній діяльності. «Разом з вашою підтримкою ми впев­нено працюємо та зможемо досягти спільних перемог», – сказав Георгій Труханов.

Делегати конференції од­ностайно визнали роботу об­ласної організації профспіл­ки за звітний період задовіль­ною та затвердили звіт реві­зійної комісії.

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ

ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

Профком – друге крило успіху

Іван Франко про село Колодруби на Ми­колаївщині (перша письмова згадка 1440 року) писав: сум тут навівають суціль­ні болота. І тільки школа золото, яке не перестає блищати... «Нова асфальтова­на дорога, – додає сьогодні директор сільської школи Галина Кордюк, – і шко­ла – майже ровесниця Незалежної Украї­ни, змінила його обличчя. Траса на Львів, Дрогобич, Трускавець, що перетинає село, сприяє робочим місцям понад ти­сячного, за мешканцями, села Колодру­би. Дарма, що розташоване майже за 30 км від районного центру».

У голови Миколаївської районної організації профспілки праців­ників освіти і науки Степанії Дубик за понад три десятиліття роботи в понад півторатисячній громадській організації своє чітке бачен­ня його обличчя, трудового і соціального успіху освітянського осередку. Головне багатство, каже, ділові люди, фахівці й лі­дери, які вміють об’єднати громаду, осві­тянський колектив – культурологічний сільський осередок. Це підтвердила, про­довжує профлідер, ділова, дружня співпраця профкому, який очолює не першу каденцію Оксана Романко (тут стовідсот­кове членство в профспілці), та дирекції Колодрубівської ЗОШ І–ІІІ ст.

У, здавалося б, пересічній сільській школі, де понад 110 учнів, нещодавно від­бувся семінар для директорів шкіл. Тема перспективна: інновації в управлінській діяльності школи, забезпечення освітньо­го середовища для реалізації завдань Но­вої Української Школи.

На нещодавній звітно-виборній конфе­ренції районної організації професійної освітянської спілки профактивісти Мико­лаївщини почули у виступі Галини Кор­дюк і самі «секрети» успіху: коли профком і дирекція допомагають одне одному на­лагоджувати в колективі здоровий мікро­клімат, коли вчитель певен, що йому за­безпечено й оплату праці, і справедливий розподіл премії за сумлінну працю, її пре­стижність, які тут становлять по максиму­му, справедливу професійну атестацію, тоді виграють всі і кожен. А головне – сам трудовий, навчальний процес. У цьому здорові амбіції обох сторін соціального партнерства.

Голова профкому Колодрубівської шко­ли очолює авторитетна вчителька біології, яку краяни обирали сільським депутатом. Вона, як каже директор, завжди і в усьому захищала інтереси школи, учня, сільчан, своїх колег. У такому шкільному колективі й думається творчо. На кожній педраді, продовжує директор, лунають цікаві про­позиції, думки, є здорова змагальність.

Колективу, дирекції вдалося на кошти субвенцій, спонсорів, через переможну участь в обласних мікропроєктах придбати найновіше обладнання для НУШ: мульти­медійні дошки, нові комп’ютери, плазмо­вий телевізор, встановити швидкісний ін­тернет, провести ремонт даху, вбиралень, розпочати ремонт спортзалу, задіяти робо­ту шкільної їдальні на 80 місць, де безко­штовно харчуються пільгові категорії ді­тей. Працюють два інклюзивні класи з асистентами вчителя, шкільний психолог.

«Педагогічний колектив, – наголошує Галина Кордюк, – у нас молодий. Досвід­чена вчителька-профлідер допомагає мо­лодим колегам у їх професійному зростан­ні. Як результат, здорова конкуренція, ці­каві творчі ініціативи, дружнє невимуше­не спілкування в пізнавальних екскурсіях і поїздках, організованих профспілкою. Питань і проблем, які маємо вирішувати, щоб громада, батьки, учні поважали шко­лу, і було це поняттям комплексним, по­зитивним, вистачає на цих два крила, яки­ми є адміністрація і профспілка. Що може профком і як важливо підтримувати його рішення, знаю із середини, адже сама сво­го часу була членом профкому, мабуть, до­вше, ніж директором».

На керівній посаді Галина Іванівна – 3 роки, її профспілковий і трудовий стаж по­над 20 років, у голови профкому трудовий стаж – 4 десятиліття. Галина Кордюк і Оксана Романко працювали весь час у сво­їй Колодрубівській школі. Обидві, так склалося, з тих людей, які прикипають ду­шею до своєї професії, своєї землі та учнів.

У цю сільську школу залюбки йдуть, ві­рніше їдуть «Школяриком», діти з довко­лишніх сіл, учителі – навіть з районного центру.

Що тут ще скажеш? Незамінний і без терміну давності – його величність люд­ський фактор, який багато що вирішує і в цей складний час.

ОЛЬГА ЛОБАРЧУК

 

Слова вдячності за 45 років профспілкової роботи

Пленум Закарпатської обласної профорганізації працівників і під­приємців торгівлі, громадського харчування та послуг задовольнив заяву про звільнення Галини Свари­чевської з посади голови Закарпат­ської облпрофорганізації торгівлі.

45 років працювала Галина Іл­лівна на цій посаді в галузе­вій профспілці. Теплі слова вдячності за багаторічну працю лунали на зібранні від профспілкових активістів, а також голови Профспілки галузі Тетяни Ясько та голови За­карпатської облпрофради Володимира Флень­ка, які вручили їй нагороди ЦК Профспілки та Федерації профспілок України.

Головою обласної профспілкової організації працівників і підприємців торгівлі, громад­ського харчування та послуг обрано Наталію Кузьму, яка працювала майстром виробничого навчання, викладачем Ужгородського вищого професійного училища торгівлі та технології харчування, була членом профкому.

На завданнях профспілкових організацій га­лузі та регіону щодо соціально-економічного захисту працюючих акцентували увагу в своїх виступах Тетяна Ясько і Володимир Фленько.

СЕРГІЙ БАРАНЧИКОВ,

ПРЕС-ЦЕНТР ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛПРОФРАДИ

 

Нові виклики реформування трудового законодавства

4 березня Запорізька обласна рада профспілок провела семінар для профспілкового активу Більмаць­кого району Запорізької області, в якому взяли участь 72 представни­ки галузевих профспілок.

В ела семінар голова координаційної ради району, голова районної органі­зації профспілки працівників АПК Людмила Дворецька.

Начальник відділу з питань соці­ально-економічного захисту трудящих облас­ної ради Тамара Белескова розповіла про дії профспілок із захисту прав трудящих, реформу­вання трудового законодавства в Україні, нові виклики та можливості, значення колективних договорів у житті профспілки та ін.

Головний технічний інспектор праці Запо­різької облпрофради Микола Чос зупинився на актуальних питаннях охорони праці, зокрема новому порядку розслідування нещасних ви­падків, практиці його застосування.

Страховий експерт Більмацького відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціаль­ного страхування України Людмила Марюха висвітлила питання атестації робочих місць.

ПРОФКУРСИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛПРОФРАДИ

06.04.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання