« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

Профспілкова «молодіжка» розширила склад і оновилася

Профспілкова «молодіжка» розширила склад і оновилася

5 березня у приміщенні Навчально-методич­ного центру профспілок відбулося перше в новому році засідання Молодіжної ради Фе­дерації профспілкових організацій Чернігів­ської області.


П риємно зазначити, що напередодні до складу ради було включено відразу 7 новачків, і наразі цей дорадчий орган склада­ється з 25 молодих профспіл­ковців.

Традиційно для спілку­вання з молоддю на засідан­ня завітав голова ФПО Ігор Москаленко. У своєму корот­кому виступі він розповів про ситуацію з антинародни­ми і антипрофспілковими владними законопроєктами. Також лідер профспілок Чер­нігівщини вкотре запевнив у своїй підтримці молодіжних ініціатив.

Далі вже голова МР ФПО Віталій Копиш разом з учас­никами заходу обговорили план діяльності на 2020 рік. Документ включає цілу низ­ку навчальних, інформацій­них, правових, екологічних, культурних, спортивних та благодійних заходів.

Після відповідного обгово­рення члени «молодіжки» до­укомплектували склад вико­навчого комітету та заповни­ли вакатну посаду заступни­ка голови ради. Нею стала представниця Чернігівської обласної організації проф­спілки працівників охорони здоров’я Наталія Калачова.

Ще одним важливим пи­танням порядку денного ста­ла інформація про кампанію з протидії незадекларованій праці. Про суть акції та участь у ній професійних спілок розповіла секретар Молодіжної ради Людмила Ніценко. Присутні отримали відповідні агітаційні плака­ти для розміщення в своїх первинних профспілкових організаціях.

ВІТАЛІЙ КОПИШ

 

Час конкретних дій

Профспілка працівників культури Закарпаття об’єднує спілчан, які працюють у сферах куль­тури та мистецтва, спорту, мас-медіа, проф­спілковому туризмі, інших галузях культури. Співпрацюючи на засадах соціального парт­нерства з керівниками обласних організацій та установ, обласна профспілкова організація здійснює соціально-економічний захист спіл­чан різних сфер, відстоює їх права та інтереси.

В иступаючи на засі­данні президії, го­лова обласної профспілкової ор­ганізації працівни­ків культури Наталія Тов­тин акцентувала увагу профспілкових активістів на конкретних діях галузе­вої профспілки щодо вико­нання нею захисних функ­цій. Йшлося, зокрема, про збереження кадрів праців­ників культури і спорту, на­лежне функціонування ди­тячих шкіл мистецтв в умо­вах створення нових об’єднаних територіальних гро­мад, недопущення скорочен­ня професіоналів-медійни­ків при реформуванні ПАТ НСТУ «Закарпатська регіо­нальна дирекція» тощо.

Завдяки зусиллям облас­ної галузевої профспілки вдалося мінімізувати про­цес зменшення профспілко­вого членства. Як наслідок, у порівнянні з попереднім роком кількість спілчан у профспілці працівників культури Закарпаття – тре­тій за чисельністю у нашо­му краї, зменшилася лише на 2,1% проти 6,6% у проф­спілках області загалом.

На засіданні президії від­булася фахова дискусія з проблемних питань галузей культури, шляхів їх вирі­шення, а також щодо зведе­ного статистичного звіту об­ласної профорганізації за минулий рік. На основних питаннях фінансової діяль­ності зупинилася головний бухгалтер обласної проф­спілкової організації Світ­лана Кузич.

Члени президії Закарпат­ської обласної профоргані­зації працівників культури приєдналися до акції у рам­ках Глобального дня дій «Руки геть від українських профспілок!» та ухвалили звернення до членів проф­спілки галузей культури краю.

СЕРГІЙ БАРАНЧИКОВ,

ПРЕС-ЦЕНТР ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛПРОФРАДИ

 

Захистимо рідну землю!

У прес-конференції взяли участь члени штабу: голова ВП ГС «Аграрний союз України» в Херсон­ській області, голова обласно­го об’єднаного штабу захисту української землі Ігор Брагі­нець, голова Херсонської об­ласної міжгалузевої ради профспілок Анатолій Добро­вольський та ін.

Мета заходу – дати відпо­відь на виклики та загрози від прийняття закону про ринок землі та Трудового кодексу, обговорити завдання та прин­ципи роботи, згадати історію формування об’єднаного шта­бу захисту української землі, підсумувати проведені спільні акції та повідомити про най­ближчі дії.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА МІЖГАЛУЗЕВА РАДА ПРОФСПІЛОК

4 березня в Бу­динку профспі­лок м. Херсона відбулась прес- конференція, де обговорюва­лось питання ор­ганізації та діяль­ності обласного об’єднаного шта­бу захисту україн­ської землі.

 

Знайди щастя в собі

Сьогодні на Черкащині працюють 3569 жінок-спілчанок, 60 з яких є лідерками первинних профспілко­вих організацій Профспілки пра­цівників соціальної сфери України.

С аме жінці притаманні такі риси, як доброта, мудрість, терпіння та мило­сердя. Представниці прекрасної ста­ті успішно поєднують особисте жит­тя, професійну діяльність і активну громадську позицію. Особливо важливими для жінок є спілкування, зустрічі із своїми коле­жанками, де можна поділитися думками та відпочити.

Весна в Черкасах розпочалася з ушануван­ня жінок-профлідерок Профспілки працівни­ків соціальної сфери України. Круглий стіл «Знайди щастя в собі», організований Чер­каською обласною радою профспілки, відбув­ся 4 березня і був присвячений Міжнародно­му дню прав жінок і миру.

Приємним сюрпризом став виступ актора Черкаського академічного обласного україн­ського музично-драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка Олега Телятника, який створив неймовірну атмосферу свята та по­зитивних емоцій. Також цікавою несподіван­кою для спілчанок стали незвичайні пода­рунки – ліричні вірші поетів у красивих рам­ках (для кожної – свій романтичний вірш) та солодощі.

Профспілкових берегинь, чарівних жінок, краса і милосердя яких рятує світ, привітали директор Департаменту соціального захисту населення Черкаської ОДА Руслан Чикало, голова Федерації профспілок Черкаської об­ласті Петро Шевченко, голова обласної орга­нізації профспілки працівників соціальної сфери Наталія Дутко.

Дуже цікавою була зустріч із психологом, доктором психологічних наук, завідувачем кафедри Черкаського національного універ­ситету ім. Б. Хмельницького Інною Лук’янець. Інна Володимирівна провела тренінг, який спонукав до роздумів, змусив по- іншому подивитися на різні ситуації й на себе саму, розкрити свій внутрішній потенці­ал, підвищити самооцінку та покращити психоемоційний стан.

Святкова невимушена атмосфера сприяла особистим розмовам і розповідям, обговорен­ню наболілих проблем та подальших планів. Подих весни й любові наповнив цей день яскравими фарбами, почуттями світла, тепла і ніжності.

ЗА ІНФОРМАЦІЄЮ

ЦР ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

30.03.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання