« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

Профспілка працівників культури готова вести боротьбу за права працюючих

Профспілка працівників культури готова вести боротьбу за права працюючих

Президія Закарпатської обласної профспілкової ор­ганізації працівників культури звернулася до членів профспілки галузі культури краю. У зверненні, зо­крема, зазначається, що останнім часом українське суспільство стурбоване відкритим тиском окремих представників центральних органів влади на проф­спілки. Це сталося в ході підготовки до прийняття Верховною Радою України важливих суспільних за­конів, які викликали глибоке обурення.

«У рядом і де­путатами від фрак­ції «Слуга народу» під новорічну ялинку без оприлюд­нення і попереднього обговорення було вкинуто законопроєкти: про працю, щодо окремих питань діяль­ності професійних спілок, страйки і локаути, соціальне страхування та інші, спрямовані на звуження еко­номічних і соціально - трудових прав та гарантій працівників, усунення профспілок як єдиної правозахисної організації у сфері праці. Вони фак­тично підривають діяльність проф­спілок і ведуть до руйнації проф­спілкового руху в Україні.

Особливу соціальну напругу ви­кликав проєкт Закону «Про працю» (реєстр. № 2708), яким фактично уза­конюється в країні рабська праця. Більше того, парламентська біль­шість намагалася прийняти цей За­кон приховано, в «турборежимі», практично не читаючи і не обгово­рюючи його. Прийняття цього Зако­ну однозначно відкривало дорогу великому бізнесу в посиленні екс­плуатації найманих працівників, зведенні до мінімуму їх захисту в правовому полі. Навіть роботодавці, здивовані такою позицією влади, не могли визначитись щодо одностай­ної підтримки цього законопроєкту.

Особливу активність у пропагу­ванні так званих соціально-еконо­мічних реформ, запропонованих за­конопроєктів, паплюженні профспі­лок виявили міністр економічного розвитку, торгівлі і сільського гос­подарства Тимофій Милованов та голова парламентського Комітету з питань соціальної політики і захис­ту прав ветеранів Галина Третьяко­ва. Всіляко дискредитуючи проф­спілки, прищеплюючи їм ярлик «ра­дянщини», новоспечені ідеологи на­магалися вбити клин у сучасний профспілковий рух.

Можливо, своїми діями пред­ставники влади насправді прагну­ли допомогти профспілкам, навчи­ти їх європейським стандартам мислення і практичних дій? На­вряд чи. Адже профспілки дошку­ляють владі своїми захисними про­тестними діями, не дають провлад­ній більшості у Верховній Раді в «турборежимі» приймати антикон­ституційні закони.

Але ж попереду – приватизація державного майна, земельна рефор­ма, реформування фондів соціаль­ного страхування та пенсійного, тощо. Тому необхідно мінімізувати вплив профспілок на формування громадської думки, оскільки вони – вагома сила, яка може протистоя­ти намірам влади.

Крім того, значною проблемою стає масове безробіття. Повсюдно відбувається скорочення людей, ро­бочих місць. А ще – масовий виїзд населення за кордон у пошуках ро­боти. Це явище стало справжнім на­ціональним лихом. І таких проблем нині накопичилося чимало.

Однак, швидко «проштовхну­ти» запропоновані законопроєкти новоспеченим прислужникам олі­гархату не вдалося. Всеукраїнська акція «Профспілкова хвиля гніву», яка 30 січня відбулася в столиці України та обласних центрах, зі­брала тисячі людей, які широким фронтом виступили проти антисо­ціальних законів. Повсюдно учас­ники профспілкових акцій вимага­ли висловлення недовіри та від­ставки пана Милованова та пані Третьякової.

Своє вагоме слово сказали і міжнародні організації профспі­лок. У своїх зверненнях на адресу Президента, Верховної Ради, Кабі­нету Міністрів вони відкрито зая­вили про урізання прав людини праці, наступ на права профспілок в Україні, що суперечить міжна­родним нормам і стандартам.

Усе це змусило владу повернути­ся до соціального діалогу, оскільки профспілки є загальновизнаною формою представництва інтересів працюючої людини у її захисті від загрози скорочення, незаконного звільнення, невиплати зарплати, по­рушень норм праці тощо. Запропо­новано створити робочу групу для подальшого опрацювання законо­проєкту «Про внесення змін до дея­ких законодавчих актів України (щодо окремих питань професійних спілок» (реєстр. № 2681). При цьому сам законопроєкт запропоновано поділити на два документи: один щодо майнових питань, інший – щодо всіх інших питань профспіл­кової діяльності.

У цей складний і відповідальний час президія обласної профспілко­вої організації працівників культу­ри, яка об’єднує понад 5,3 тис. спіл­чан галузей культури Закарпаття, звертається до вас: міцніше згурту­вати наші ряди, щоб жодні провока­тивні сили не змогли нас розколоти. Сьогодні як ніколи ми маємо бути згуртованими і єдиними, об’єднаними нашою вірою і прав­дою, конкретними практичними ді­ями в інтересах людей.

Профспілка працівників культу­ри – третя за чисельністю в Закар­патті, налаштована на рішучі дії і готова вести боротьбу за соціальні та економічні права працюючих».

25 лютого члени президії Закар­патської обласної профспілкової ор­ганізації працівників культури при­єдналися до акції в рамках Глобаль­ного дня дій «Руки геть від україн­ських профспілок!», що проходив у країнах Європи.

НАТАЛІЯ ТОВТИН,

ГОЛОВА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛОРГАНІЗАЦІЇ

ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ КУЛЬТУРИ

 

Підписано Територіальну угоду

     Після тривалого узгодження, нарешті, під час засідання територіальної тристо­ронньої соціально-економічної ради Територіальну угоду на 2020–2022 роки між Хмельницькою обласною державною адміністрацією, Федерацією профспілок області та Об’єднанням організацій роботодавців області підписано.

Д окумент своїми підписами засвідчили голова ОДА Дмитро Габінет, голова ФПО Геннадій Харьковський і голова Об’єднання організацій роботодавців області Іван Дунець.

Як зауважив Дмитро Габінет, це дуже важлива для області подія: «Конституція України не лише визнає людину найвищою соціальною цінністю, а й передба­чає її право заробляти на життя працею у належних умовах та отримувати за це гідну винагороду. Підпи­сання територіальної угоди, з одного боку, є формаль­ністю, але без цього неможливо наповнити текст цього документа реальним змістом. Я знаю, яку колосальну роботу було проведено профспілками, об’єднанням ро­ботодавців, облдержадміністрацією та всіма членами робочої групи, і дуже вдячний усім за неї. Це не просто угода, це консенсус щодо основних підходів до розви­тку економіки та забезпечення прав і свобод кожного працівника».

Як зазначалося, угода сприятиме і розвитку еконо­міки, і підвищенню продуктивності праці, а головне, вона відіграє важливу роль у забезпеченні соціально-економічних прав кожного мешканця Хмельниччини, який чесно заробляє собі на життя.

Сьогодні держава ще недостатньо робить для того, щоб захистити вітчизняного виробника, модернізувати належ­ним чином промисловість, мінімізувати чинники, які спо­нукають українців шукати кращого життя і роботу за кор­доном. Про ці та інші виклики йшлося у виступі голови Об’єднання організацій роботодавців області Івана Дунця.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ ФП ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Профспілкова «молодіжка» звітувала про роботу в 2019 році

25 лютого відбулося чергове за­сідання президії Федерації проф­спілкових організацій Чернігівської області, одне з питань порядку ден­ного якого передбачало звіт голови Молодіжної ради ФПО Віталія Копи­ша про діяльність у минулому році.

Т ак, 2019 року членами Молодіжної ради було реалізовано наступні ініціативи:

• виготовлено власний прапор, який використовується на публічних захо­дах, у тому числі акціях протесту;

• продовжено традицію проведення екологічної акції до Дня Землі з прибиранням у регіональному ландшафтному парку «Ялівщина»;

• виготовлено мотиваційні наліпки на профспіл­кову тематику для розповсюдження в первинних профспілкових організаціях;

• створено два відеоролики на тему «Що ти знаєш про 1 Травня?» та «Покоління Z у профспілках: по­гляд на життя та працю»;

• підтримано своєю участю загальноміський ма­совий захід «Велодень».

Молодіжна рада активно співпрацювала з між­народними та громадськими організаціями:

• За підтримки Центру солідарності проведено ІІІ Чернігівський літній табір «Молодість. Активність. Профспілка» (МАП–2019). У заході взяли участь представники не лише Чернігівської, а й Донецької та Луганської областей.

• Реалізовано спільний з Навчально - методичним центром профспілок проєкт «Популяризація проф­спілкових цінностей у молодіжному середовищі Чер­нігівської області України» (за підтримки Фонду «Со­лідарність через кордони» Данської профспілки 3F).

• Реалізовано мініпроєкт «Молодь Чернігівщини обирає медіаграмотне майбутнє» (за підтримки Ака­демії української преси, Агенції США з міжнародного розвитку USAID та міжнародної організації Internews).

• Підписано меморандум про співпрацю та обмін інформацією з Чернігівською молодіжною міською радою.

У рамках обміну досвідом та розширення діло­вих контактів делегація Молодіжної ради відвідала Чорнобильську атомну електростанцію та провела зустріч з представниками організації молоді пер­винної профспілкової організації ЧАЕС.

Наприкінці року Молодіжна рада за підтримки членських організацій ФПО провела благодійну ак­цію для вихованців Центру соціально - психологічної реабілітації дітей (с. Хмільниця). За зібрані кошти було придбано подарунки та необхідні для життя дітей речі, а також влаштовано свято з аніматорами.

Новий 2020 рік Молодіжна рада зустріла з онов­леним, більш прогресивним Положенням, затвер­дженим планом роботи та розпочатим процесом до­укомплектування складу.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання