« на головну 24.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

Права людини: загрози і виклики

Права людини: загрози і виклики

У м. Львові в ГНК «Гетьман» відбулося засідання круглого столу «Права людини: загро­зи і виклики».

О рганізаторами заходу висту­пили Об’єднання профспі­лок Львівщини та Молодіж­на рада ОПЛ. Круглий стіл відбувся за участю обласно­го Пенсійного фонду, Держпраці, міжнарод­них експертів, вітчизняних науковців, юрис­тів, голів галузевих обласних профспілок.

Відкрив засідання голова ОПЛ Роман Даць­ко, який запропонував обговорити основні за­сади захисту прав людини та проєкт нового Трудового кодексу України. Адже не секрет, що нині відбувається тотальний наступ влади на права людини. І профспілки не повинні й не мають права стояти осторонь цих подій.

Нагадаємо, що незважаючи на протести профспілок, парламентською більшістю був прийнятий Державний бюджет на 2020 рік, який не відповідає, на думку фахівців, на­віть мінімальним соціальним стандартам.

Під загрозою залишаються і трудові права працівників та права профспілок у зв’язку з розробкою ліберального проєкту Трудового кодексу.

Соціальним бичем українців залиша­ється невиплата і борги із зарплати.

На Львівщині загальна сума заборгованос­ті із зарплати, наголосив Роман Дацько, стано­вить 89,7 млн грн, з яких 80% припадає на про­мисловість – знову ж таки, на сферу, що мала б наповнювати держказну, бути основою роз­витку держави, добробуту народу. Ці цифри змушують профспілки діяти. А сказати проф­спілкам новим «слугам народу» є що: в області лише половина працездатного населення має робочі місця, 38% серед офіційно зареєстрова­них безробітних – молодь до 35 років, 60% укра­їнців перебувають за межею бідності. Адже в Україні розрив між зарплатою працівника основної професії та керівником підприємства сягає 1 до 200 (водночас у європейських країнах у керівника може бути зарплата не більш ніж у 10 разів вищою, тож якщо він хоче збільшити собі платню, мусить підвищувати оплату пра­ці й своїм працівникам).

Усі виступаючі говорили про те, що необ­хідно консолідуватися і спільно діяти в спіл­куванні з владою. Профспілки ініціюють за­сідання створеного за їх наполяганням Фон­ду виплат заборгованості із зарплати, пови­нні проводити страйки, доводити через ЗМІ інформацію щодо наступу влади на права людини праці, роз’яснювати чинне законо­давство і навчати спілчан.

В Україні може бути прийнятий новий Тру­довий кодекс, який у багатьох положеннях за­мінить Кодекс законів про працю (КЗпП). Нові норми жорсткіше регулюватимуть відносини роботодавця і працівника. Зокрема, робітни­ків зможуть, без зайвих проблем, звільнити під час відпустки, лікарняних та декрету. Тому профспілки Львівщини переконані, що замість Трудового кодексу пропонується «неоліберальний» закон про працю, що зробить українців наймитами! Чиновниками найви­щого рівня приховується підготовлений без­прецедентний за своїми масштабами антина­родний проєкт Трудового кодексу України. Істотне послаблення права людини на працю, впровадження «ручних механізмів» визначен­ня і застосування прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, спробу демон­тажу колективно-договірних механізмів у сфері соціально-економічних прав профспіл­ки категорично відкидають.

Підсумовуючи засідання круглого столу, слід відверто сказати, що профспілки рішу­че виступають проти будь-якого обмеження прав і свобод людини праці, наполягають на проведенні креативної реформи оплати пра­ці в інтересах основи держави – трудового народу його слугами. Хіба не варте все це бути почутим і підтриманим? Тоді й соці­альні партнери теж відреагують. Зі слів го­лови Об’єднання профспілок Львівщини Ро­мана Дацька, один розумний політолог, до слова, уродженець Львівщини, запевнив профспілки: ця влада, через низку об’єктивних причин, зрозуміє, на кого мож­ливо найнадійніше опиратися у своїх держа­вотворчих кроках і рано чи пізно прийде до профспілок. А щоб не затягували, бо вже нема куди, профспілки мають «сунути у ві­кно», якщо наразі «в двері не протиснутися».

За результатами обговорення було при­йнято резолюцію щодо недопущення в Укра­їні обмежень прав людини та працюючих. На її основі, з вимогами провести широке пу­блічне обговорення проєкту нового Трудово­го кодексу України, аби не порушувати кон­ституційні права, свободу та інтереси найма­них працівників, а також врахувати пропо­зиції профспілок, буде направлено звернен­ня до Президента України, народних депута­тів України та Кабінету Міністрів України.

ІГОР МАРШАЛОК,

ОБ’ЄДНАННЯ ПРОФСПІЛОК ЛЬВІВЩИНИ


Звіти і вибори

12 грудня відбулася XXVIII звітно-виборча конференція Об’єднання профспілок Харківської області.

У конференції взяли участь Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий, заступник голо­ви Харківської обласної державної адміністрації Михайло Черняк, виконавчий директор Об’єднання організацій роботодавців Харківської області «Граніт» Олександр Колесніков та близько 200 делегатів – представників членських організацій ОПХО.

Делегати конференції одностайно підтри­мали кандидатуру Тесленка Сергія Анатолі­йовича на посаду голови Об’єднання профспі­лок Харківської області на наступний термін.

Федерація профспілок України вітає Сер­гія Анатолійовича Тесленка з обранням на високу посаду.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

Закони мають бути соціально орієнтованими

Традицію проведення форумів голів первинних профспілкових організа­цій безпосередньо в районах області продовжено Федерацією профспілок Рівненщини і в передноворічні дні.

Ц ього разу форум «Соціальний діалог – показ­ник ефективності взаємовідносин між працю­ючою людиною, роботодавцем та владою» від­бувся в м. Острозі, зібравши в одній з аудито­рій Острозької академії голів первинних профспілкових організацій з Гощанського, Корецького, Здолбунівського, Острозького районів та м. Острога.

Відкрив захід голова Федерації профспілок Рівненської області Микола Шершун. Він почав з того, що нині найбіль­ше хвилює спілчан, а саме намагання урядовців протягнути через Верховну Раду проєкт Закону про працю, який попере­дньо не пройшов широке громадське обговорення і не враху­вав жодних рекомендацій, які містили альтернативні проєк­ти. В тому числі й профспілкові. Більше того, цей кулуарний проєкт в разі його ухвалення автоматично анулює інші соці­альні закони: Кодекс законів про працю, «Про оплату праці», «Про відпустки», «Про профспілки». «Цього ми, профспілча­ни, допустити не можемо», – зазначив Микола Шершун.

Заступник Голови ФПУ Євген Драп’ятий у своєму висту­пі зазначив, що нині урядовці намагаються уникати діало­гу з профспілками. З роботодавцями у них все простіше: повний волюнтаризм і засилля власника у прийнятті рі­шень. Це владу влаштовує, тож навіщо тут профспілки! На­вчені у Гарвардах, у бізнесових структурах, наші урядовці бояться сили колективу, тим більше сили жорстко струк­туризованих профспілок. Тому нам, профспілкам, насам­перед потрібно об’єднуватись і боротися за відновлення за­конодавчої ініціативи з тим, щоб будь-який новий закон, прийнятий Верховною Радою, був соціально орієнтованим.

Своїми думками щодо вдосконалення профспілкової діяльності на всіх рівнях з учасниками форуму поділили­ся голови обласних галузевих об’єднань працівників: ко­мунальників – Уляна Стрілець, культури – Петро Дави­дюк, держустанов – Іларіон Кучерявий, а також голова первинної профспілкової організації Великомежиріцької ЗОШ Юрій Стрілець. Усі їхні пропозиції увійшли до при­йнятих Заяви та Резолюції учасників форуму.

ПРОФІНФОРМЦЕНТР ФПРО

29.12.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання