« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

Тристороння соціально- економічна рада запрацювала в ОТГ

Тристороння соціально- економічна рада запрацювала в ОТГ

Напередодні Нового 2019 року, 28 грудня, за учас­тю голови Федерації профспілок Рівненської об­ласті Миколи Шершуна підписано Територіальну тристоронню угоду із соціально-економічних пи­тань на 2019–2021 роки між Малолюбашанською об’єднаною територіальною громадою, міжгалузе­вим об’єднанням роботодавців сільської ради та координаційною радою профспілок.


У году укладено відповідно до Закону У країни «Про колек­тивні договори і угоди» між об’єднаною територіальною громадою, організацією роботодавців та координаційною радою профспілок із соціально-економічних питань з ме­тою регулювання та цілеспрямованого вдосконалення на договірній основі та партнерських засадах економічних, виробни­чих, соціально-трудових відносин, соціально-економічної політики, забезпечення конституційних прав і гарантій працівників і власни­ків, стабільного соціально-політичного стану в об’єднаній територі­альній громаді.

Угода спрямована на співпрацю всіх сторін соціального діалогу на рівні об’єднаної територіальної громади, забезпечення прав і гарантій працюючих та членів їх сімей, розвиток соціального діалогу, поперед­ження соціальної напруги в громаді.

Основною метою угоди є підвищення якості життя, гарантій зайня­тості населення громади, динамічне зростання заробітної плати, забез­печення безпечних умов праці на підставі модернізації до світового рів­ня економіки та подальшого її сталого функціонування.

Підписантами угоди стали: від сторони влади – голова Малолюбашан­ської ОТГ Віктор Талащук, від сторони роботодавців – голова організації міжгалузевих об’єднань роботодавців Малолюбашанської сільської ради Тетяна Алексійчук, від сторони профспілок – голова координаційної ради профспілок Малолюбашанської об’єднаної ОТГ Людмила Тарасюк.

ПРЕС-ЦЕНТР ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Зміцнення первинок як основи діяльності профспілки

Нещодавно відбувся пленум комітету Чернігівської обласної органі­зації Профспілки працівників освіти і науки України, який розглянув питання про роботу організаційних ланок щодо зміцнення первин­них профспілкових організацій як основи діяльності профспілки.

З доповіддю виступила голова обласної організації Тетяна Матвеєва, яка наголо­сила, що саме на рівні первинної проф­спілкової організації реалізується моти­ваційний аспект профспілкового член­ства, члени профспілки найчастіше стикаються з проблемами трудових відносин, фактами соціаль­ної несправедливості й порушення законодавства.

Надаючи важливого значення діяльності первинних профспілкових організацій, районні, міські організації щорічно на засіданнях пре­зидії заслуховують питання про роботу більше 150 первинок.

Сьогодні зростає актуальність питання збере­ження та нарощування профспілкового членства, так як в останні роки спостерігається зменшення кількості спілчан. У той же час є резерв серед пра­цівників закладів освіти, студентів, учнів закладів професійної освіти.

Тетяна Матвеєва вважає, що необхідно знаходи­ти нові форми і методи роботи для організаційного та фінансового зміцнення первинних профспілко­вих організацій, збереження та нарощування проф­спілкового членства, знаходити нові шляхи й запро­ваджувати нові методи співпраці у взаємовідноси­нах з керівниками, органами управління освітою з метою недопущення порушення прав спілчан.

З урахуванням усіх зауважень і пропозицій пле­нум прийняв постанову про подальшу роботу щодо покращення діяльності первинних профспілкових організацій.

НІНА ДУДКА,

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

Затверджено спільні заходи соціальних партнерів на захист прав застрахованих осіб

У Запоріжжі відбулась ро­боча нарада за участю Ре­гіонального представни­ка Уповноваженого з прав людини у Запорізькій об­ласті Олени Дємєнєвої, на­чальника Головного управ­ління Пенсійного фонду України в Запорізькій об­ласті Світлани Жмурко, го­лови обласної ради проф­спілок Віктора Сластьона, голови обласної федера­ції роботодавців Олексан­дра Головка. На нараді об­говорено ситуацію, що склалась із забезпеченням прав застрахованих осіб у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні у 2018 році, та схвалено спільні заходи на 2019 рік.

З аходи передбачають продо­вження спільної роботи сторін соціального діалогу щодо під­вищення рівня правової інфор­мованості громадян з питань реалізації та захисту їхніх прав та свобод, визначення та аналізу причин системних порушень прав працюючих, підготовки узгоджених пропозицій органам держав­ної влади та місцевого самоврядування Запорізької області щодо усунення та за­побігання цим порушенням.

Також учасники наради домовились:

– розглядати стан забезпечення прав застрахованих осіб у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні підприємствами, організа­ціями та установами області відповідно до положень Територіальної угоди між органами влади, роботодавцями та профспілками;

– про спільну позицію та дії щодо по­рушників вимог чинного законодавства, зобов’язань колективних договорів, а та­кож своєчасну оплату праці та сплату єдиного соціального внеску.

ЗА МАТЕРІАЛАМИ ГУ ПФУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

06.02.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання