« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

Сумська обласна рада професійних спілок відсвяткувала своє 70-річчя

Сумська обласна рада професійних спілок відсвяткувала своє 70-річчя

29 листопада в ПК «Хімік» відбулося урочисте святкування 70-річчя Сумської обласної ради професійних спілок.

Є диний регіональ­ний профспілко­вий центр створю­вався протягом 1943–1948 років і ось уже сім десятиліть успішно захищає трудові і со­ціальні права людей.

Слова вітання пролунали від голови Сумської обласної ради професійних спілок Те­тяни Євдокимової. Привіта­ти обласну організацію із 70-річчям приїхав заступник Голови Федерації професій­них спілок України Євген Драп’ятий. На ювілей облпрофради завітали й соціаль­ні партнери.

За активну діяльність, вне­сок у розвиток та пропаганду профспілкового руху запро­шені профспілковці були на­городжені нагрудними знака­ми ФПУ, Почесною грамотою ФПУ, Грамотою ОДА та Гра­мотою міського голови. Було визначено переможців фото­конкурсу «Гідна робота – гід­не життя», яких нагородили цінними подарунками.

Сумська обласна рада про­фесійних спілок не оминула увагою і колишніх голів облпрофради – Василя Житняка та Валентину Єсепчук. За значний внесок у розвиток обласної ради профспілок їх було відзначено подяками.

СУМСЬКА ОБЛАСНА РАДА ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ, ДОРОГІ СПІЛЧАНИ!

Від імені Федерації професій­них спілок України прийміть найщиріші вітання з нагоди 70-річчя від дня утворення Сумської обласної ради проф­спілок.

Пройдений профоб’єднанням протягом минулих десятиліть шлях був непростим і водно­час насиченим важливими для спілчан подіями. Та попри всі виклики, залишаються непо­рушними згуртованість, єд­ність і солідарність профспі­лок Сумщини.

Ми вдячні вам за те, що ви за­вжди послідовно відстоювали трудові права працівників, розвивали соціальний діалог, виборюючи у безкомпроміс­ній боротьбі гідні умови праці та її оплати, безпеку на робо­чих місцях, забезпечували со­ціальний захист.

І сьогодні робота профспілко­вого активу Сумщини вирізня­ється новими економічно об­ґрунтованими і соціально ви­важеними підходами у вирі­шенні життєво важливих пи­тань діяльності трудових ко­лективів.

Ми переконані, що наша спільна боротьба сприятиме єдності профспілкового руху, утвердженню солідарності та справедливості, добра та по­ваги до людини праці, станов­ленню сильної, соціальної, правової і демократичної України.

Бажаємо вам, шановні спілча­ни, міцного здоров’я, добро­буту, подальших успіхів у ва­шій нелегкій праці на благо ваших родин і українського народу.

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ,

ГОЛОВА ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ

 

 

Підписано територіальну угоду про соціальний діалог

Перший заступник голови Луганської обласної державної адміністрації – обласної військово-ци­вільної адміністрації Сергій Філь, голова Федерації профспілок Луганської області Валерій Чер­ниш і голова правління громадської організації «Об’єднання організацій роботодавців Луганської області» Борис Макаревич підписали територіальну угоду про соціальний діалог.

М ета угоди – подолання кризових явищ в економіці області, створення кращих умов для збереження, відтворення та розвитку трудового та людського потенціалу регіону. Документ спрямований на вдо­сконалення економічних, виробничих, соціально- трудових відносин, регіональної соціально-економічної полі­тики на договірній основі та партнерських засадах.

Територіальну угоду укладено на тристоронній основі між Луганською обласною військово-цивільною адміністрацією, Федерацією профспілок Луганської області та організацією роботодавців Луганської області до 2020 року.

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФСПІЛОК ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

В центрі уваги – місцеві бюджети на 2019 рік

29 листопада за ініціативою Чернівецької облпрофради відбулася зустріч керівни­ків та бухгалтерів обласних і районних галузевих орга­нізацій профспілок, голів профспілкових комітетів з директором Департаменту фінансів Чернівецької об­ласної державної адміні­страції Анжелою Дяковою. Йшлося про особливості формування проектів міс­цевих бюджетів області на 2019 рік.

В ідкриваючи інформаційний за­хід, голова обласної ради проф­спілок Володимир Шкварков­ський наголосив на тому, що бюджетний процес вимагає всебічного вивчення та обговорення проекту основного фінансового доку­мента регіону, і профспілкові організа­ції особливо зацікавлені в його прозо­рості. Адже від цього, на думку голови облпрофради, напряму залежить рівень захисту трудових, соціально-економіч­них прав і гарантій працівників бюджет­ної сфери.

Анжела Дякова детально поінформу­вала присутніх про стан підготовки по­казників обласного бюджету, а також бюджетів районів, об’єднаних територі­альних громад на 2019 рік, ознайомила з підходами до розподілу міжбюджетних трансфертів.

Учасники зустрічі активно обговори­ли питання місцевих бюджетів та між­бюджетних відносин, звернули увагу на необхідність збільшення прогнозних об­сягів освітньої, медичної субвенцій, а також коштів на розвиток культури, со­ціальної сфери, функціонування інфра­структури об’єднаних територіальних громад.

Досягнуто домовленості про те, що представники профспілкових організа­цій області візьмуть безпосередню участь у проведенні, за графіком, пого­джувальних нарад в обласній державній адміністрації з розгляду питань форму­вання місцевих бюджетів на 2019 рік.

МИХАЙЛО ЛЕНЬКОВ,

ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ

ЗАХИСТУ СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНИХ

ТА ДУХОВНИХ ІНТЕРЕСІВ ПРАЦЮЮЧИХ

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛПРОФРАДИ

16.12.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання