« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

Сім десятиліть відповідальності перед людьми праці

Сім десятиліть відповідальності перед людьми праці

У широкому представниць­кому колі соціальних партне­рів від влади та роботодавців Прикарпаття, представників облдержадміністрації і об­ласної ради, міського голови Івано-Франківська, ветеранів профспілкового руху та нині діючих голів обласних галу­зевих профспілкових органі­зацій, за участю голови Фе­дерації профспілок України, численних запрошених гос­тей – очільників громадських організацій, з якими співпра­цюють профспілки, творчих колективів Прикарпаття, мит­ців від пісні, музики та слова, засобів масової інформації Рада профспілок Івано-Фран­ківської області відзначила своє поважне 70-ліття.

В едучі святкового дійства були красномовними та щедрими на слова вітань і побажань всім, хто долучився до історії та сьо­годення профспілкового руху Прикарпаття.

Доповідь голови облпрофради, заслу­женого працівника профспілок України Ігоря Басюка містила історичний екскурс – від перших кроків народження обласної ради профспілок до аналізу сучасних ви­кликів і бачення профспілкового руху в майбутньому.

Щирими оплесками присутні вітали цьо­го дня Голову Федерації профспілок Украї­ни Григорія Осового. «Відбулися надзвичай­но складні трансформації у житті країни та профспілок, які мали одні умови діяльності в радянські часи й абсолютно інакші – зараз. Виклики, які постали перед профспілками в умовах монополізації ринку, антинарод­них дій олігархічної системи, є надзвичайно великими і складними. Озвучувати пору­шення і невиконання владою гарантованих Конституцією прав та інтересів людей праці стало місією профспілок. Маючи за собою величезну силу – понад 5 млн профспілчан, профспілки мають також величезну відпо­відальність перед цими людьми і перед кра­їною», – зазначив у своєму виступі на уро­чистостях Григорій Осовий.

Напередодні відзначення 5-ї річниці по­чатку Революції гідності дуже символіч­ним був подарунок Голови ФПУ Раді проф­спілок Івано-Франківської області – карти­на відродженого в Києві Будинку профспі­лок, спаленого під час подій на Майдані. Віддавши в приміщенні Будинку профспі­лок місце для створення Музею Небесної Сотні, ФПУ виявляє глибоку шану борцям за волю і незалежність України, за євро­пейські цінності, з відстоювання яких роз­почався Майдан гідності.

Ігор Басюк та Григорій Осовий викона­ли приємну місію вручення нагород, яких було цього дня дуже багато. Зокрема, По­дяки Голови Федерації профспілок Украї­ни та грошової винагороди був удостоєний колишній редактор профспілкової газети «Єдність», її засновник, автор книги двох видань «Права не дарують – їх виборюють і захищають» Олександр Шеремет. Почес­ною грамотою ФПУ нагороджені голова первинної профспілкової організації Ка­луської ТЕЦ Лідія Анатієнко та голова Верховинського райкому профспілки пра­цівників культури Ганна Паньків.

Найвищої профспілкової нагороди «Заслужений працівник профспілок України» удостоєний голова обласної ор­ганізації профспілки працівників освіти і науки Мирослав Габорак.

Про високий авторитет профспілок Прикарпаття, їх активну позицію у своїх виступах розповідали міський голова Іва­но-Франківська Руслан Марцінків та чи­мало інших поважних гостей і запроше­них, представників соціальних партнерів, влади і роботодавців.

Особлива увага на святі приділялася ветеранам профспілкового руху. Людям, які заклали підвалини профоб’єднання, – хвала і вдячність від спілчан усіх поко­лінь. Понад 50 років працював і продовжує працювати на профспілковій роботі Свя­тослав Зіновійович Остап’юк – почесний голова обласної організації профспілки нафтової і газової промисловості. Велика група ветеранів профспілкового руху були удостоєні нагород облпрофради.

Надзвичайно щиру, натхненну, патрі­отично піднесену і просто розважальну палітру пісень, музики, жартів подарува­ли присутнім мистецькі колективи, зокре­ма дует «Барвінок», тріо бандуристок «Зо­рецвіт», квартет коледжу фізичної куль­тури, виконавці Оксана Романюк, Вікто­рія Панюк, Юлія Федюк, Сергій Грабець, Христина Лікар, а також неперевершений сміхованець Володимир Пушкар.

РАДА ПРОФСПІЛОК ІВАНО- ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  •  Григорій Осовий, Голова Федерації профспілок України:

«Ми сьогодні не тільки виборюємо свої законні права, а можна сказа­ти, що крім найбільш масової, об’єднаної соціальними та еконо­мічними гаслами громадської інсти­туції, якою є профспілки, вони на­бувають ще однієї поважної риси – стають чи не найпотужнішою пра­возахисною організацією».

 

Обласній профспілковій організації працівників культури – 65

Закарпатська обласна профспілкова ор­ганізація працівників культури – третя за чисельністю галузева профспілка в на­шому краї. Вона об’єднує 138 первинних профспілкових організацій, загалом 5,8 тис. спілчан. За ініціативою президії об­ласної галузевої профспілки в Ужгород­ському коледжі культури і мистецтв відбу­лися збори голів первинок. Їх проведення співпало з відзначенням 65-річчя утво­рення в Закарпатті обласної профспілко­вої організації працівників культури.

Я к зазначила голова обласної галузевої профспілки Наталія Товтин, активізації діяльності низової профспілкової ланки сприяло проведення торік, у Рік первинної профспілкової організації, семіна­рів-нарад у всіх містах і районах, організованих облпрофрадою спільно з галузевими профспілками. У заходах взяли участь практично всі голови первинок галузей культури, з якими була можливість поспілкуватися, дізнатися про їхні проблеми, а за можливості, й допомогти в їх вирішенні. Ефек­тивності роботи низової ланки сприяють колективна угода між департаментом культури Закарпатської облдержадміні­страції і обласною організацією профспілки працівників куль­тури, колективі договори на місцях, якими охоплено 100% пра­цюючих. До 65-річчя утворення обласної профспілки протягом 2017–2018 років, у два етапи, проводився обласний галузевий огляд-конкурс на кращу первинну профспілкову організацію.

Члени профспілки – активні учасники профспілкових ак­цій протесту в мм. Києві та Ужгороді, акцій облпрофради про­ти владного і судового свавілля та рейдерства з боку Закарпат­ського окружного адміністративного суду щодо Будинку профспілок в обласному центрі на площі Народній, 5.

Наталія Товтин та виступаючі на зібранні голови первин­них профспілкових організацій порушили цілу низку невирі­шених питань щодо оплати праці, існуючої заборгованості із заробітної плати в окремих районах, дотримання законодав­ства щодо доплат і надбавок працівникам галузей культури, співпраці з місцевими органами влади і самоврядування, об’єднаними територіальними громадами щодо збільшення асигнувань на утримання закладів культури і спорту, мистець­кої освіти в місцевих бюджетах на 2019 рік, їх фінансування в повному обсязі, недопущення скорочення працюючих, форму­вання позитивного іміджу галузей культури і спорту тощо.

На питаннях соціального партнерства, виконання вимог проф­спілок, висунутих на Всеукраїнській акції протесту профспілок в м. Києві 17 жовтня 2018 року, наголошували у своїх виступах на­чальник управління виконавчої дирекції Фонду соціального стра­хування України в Закарпатській області Ігор Сегляник та голова Закарпатської облпрофради Володимир Фленько.

Було ухвалено Заяву зборів голів первинних профспілко­вих організацій працівників культури, яку надіслано Кабіне­ту Міністрів, Верховній Раді України, ФПУ, всім галузевим первинним профорганізаціям області. Також відбулося наго­родження переможців галузевого огляду-конкурсу на кращу первинну профспілкову організацію.

СЕРГІЙ БАРАНЧИКОВ,

ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЙНО- ГУМАНІТАРНОЇ РОБОТИ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛПРОФРАДИ


02.12.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання