« на головну 21.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1253)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

Волинським профспілкам – 70!

Волинським профспілкам – 70! 1 листопада на Волині відбулося урочисте засідання Ради Федерації профспілок облас­ті, присвячене 70-річчю від дня її створення.

У рочисте дійство відбулося в актовій залі Навчально-ме­тодичного центру профспілок області. З усіх куточків Волині на свято прибули профспілкові активісти, пра­цівники, обласні соціальні партнери та ветерани проф­спілкового руху.

З вітальним словом до присутніх звернулася голова Федерації профспілок Волинської області Іванна Дубинка-Філозоф, яка, зокре­ма, зазначила: «Волинь – це багатий і щедрий край, оспіваний у леген­дах і піснях. Це древня священна земля, де творила Леся Українка, це заповідник козацької слави – Берестечко, святий і чудодійний Зим­ненський монастир, мальовничий синьоокий Світязь. А ще волинська земля славиться своїми людьми, чиї руки вирощують хліб, творять вишиванку, плекають дітей… Саме в цьому прекрасному куточку зна­йшло своє місце Волинське міжгалузеве профспілкове об’єднання, яке має власну непросту історію створення, становлення й розвитку».

Голова ФПО наголосила, що основною метою Федерації є об’єднання зусиль профспілок на захист економічних, соціальних, правових і духовних інтересів працюючих.

Привітав ювілярів і Голова ФПУ Григорій Осовий, вручивши най­вищі профспілкові нагороди, серед яких звання «Заслужений праців­ник профспілок України». За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, значний особистий внесок у захист соціально-еко­номічних прав та інтересів членів профспілки та з нагоди 70-річчя ФПО області профспілкові активісти отримали нагороди «Профспіл­кова відзнака», «Профспілкова звитяга», «Почесна грамота Федерації профспілок України», «Подяка Голови Федерації профспілок Украї­ни», «Почесна грамота Федерації профспілок області», а також «По­чесна грамота Волинської обласної адміністрації», «Подяка Волин­ської обласної ради» та «Подяка Луцької міської ради».

Під час засідання зі сцени лунали поетичні твори Василя Симо­ненка, виступи лауреатів міжнародних та всеукраїнських музичних фестивалів і конкурсів – зразкового ансамблю народної музики «Во­линяни» Луцької музичної школи №3, ансамблю пан-флейтистів Во­линського коледжу культури і мистецтв ім. Ігоря Стравінського, ві­домого акордеоніста Романа Воронки, вокального квартету «Акорд», заслужених артистів України Галини Овсійчук і Василя Чепелюка.

ПРЕС-СЛУЖБА ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Облпрофрада розміняла восьмий десяток з бойовим настроєм, упевнена у майбутньому і перемозі своєї гідної справи

Ювілейні урочистості з нагоди 70-річчя утворення Полтав­ської обласної ради профе­сійних спілок мали усі ознаки теплої, чи не родинної, зустрі­чі давніх друзів і колег, чиї чесноти виплекані і стократ перевірені у борні за права та інтереси трудящої людини.

Г арна нагода зібрала 26 жовтня у за­тишній залі Музею профспілково­го руху Полтавщини спілчан-вете­ранів, нинішніх працівників облпрофради і обласних організацій галузевих профспілок, активістів різних профспілкових ланок.

Про напружені, звитяжні і дуже різні, а як на сьогоднішнє поцінування – вельми неоднозначні часи становлення обласної ради профспілок нагадав голова ради Лео­нід Вернигора. Він віддав належне і пер­шим, і усім наступним очільникам облпрофради, і працівникам різних ланок, і за­вше солідарній, принциповій позиції член­ських організацій у відстоюванні місця полтавських спілок і кожного спілчанця спершу у ранзі надійного і ефективного «привідного паска від партії до мас», зго­дом – у налагодженні паритетного соціаль­ного партнерства, нарешті у новітні часи – у протистоянні спробам владного чиновни­цтва прималити роль профспілок, обкраяти їх передбачені законом можливості впливу на економічне і соціальне буття, загарбати майно, створене за профспілкові внески.

Сьогодні, коли кардинально переорієн­товані вектори спілчанського руху, а спра­вою виживання є відстоювання «останнього приміщення дислокації» навчально-мето­дичного центру профспілок, на який заміри­лися підзужувані кабмінівським чиновни­цтвом рейдери з прокуратури, справою чес­ті профспілок Полтавщини є налаштова­ність на результат, солідарна взаємопід­тримка, принциповість і відповідальне усві­домлення важливості своєї захисної місії для людини праці.

Чималий загал працівників та ветеранів президія облпрофради принагідно відзначи­ла Почесними грамотами, доточивши до них і надто доречні наразі грошові винагороди.

Окрасою віншувальної події став кон­церт солістів добре відомого шанувальни­кам аматорського мистецтва народного хору «Жайвір» Полтавського тампонажно­го управління.

ГАННА ТАРГАЄВА,

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ПРОФСПІЛОК

 

Сім десятків років на варті захисту прав людини праці

25 жовтня в Будинку профспілок відбув­ся урочистий захід з нагоди визначної події – 70-річчя утворення Херсонської обласної ради профспілок.

У рочистості відкрив і звернувся з приві­тальним словом до учасників, запро­шених та гостей за­ходу голова Херсонської облміжпрофради Анатолій Добро­вольський. Він подякував вете­ранам профспілкового руху, ке­рівникам членських організа­цій, які своєю невтомною пра­цею впродовж не одного деся­тиріччя були безпосередніми учасниками утворення проф­спілкового руху області, а та­кож висловив подяку соціаль­ним партнерам та іншим проф­спілковим об’єднанням за плід­ну співпрацю у розвитку соці­ального діалогу, забезпечення захисту соціальних та еконо­мічних прав людини праці.

Від ФПУ найщиріші вітання виголосив на святі заступник Голови ФПУ Євген Драп’ятий. Він зазначив, що робота проф­спілкового активу Херсонщи­ни вирізняється новими еконо­мічно обґрунтованими і соці­ально виваженими підходами у вирішенні життєво важливих питань трудових колективів.

На честь 70-річчя утворен­ня обласної ради профспілок Євген Драп’ятий вручив наго­роди ФПУ.

До слова було також запро­шено голів Херсонської облас­ної міжгалузевої ради проф­спілок, які очолювали її в різні роки: Володимира Махлая (1987–1990) та Петра Лазника (2005–2017).

Упродовж заходу святкову атмосферу та гарний настрій присутніх підтримували свої­ми виступами творчі колекти­ви області, артисти Херсон­ського обласного академічно­го музично-драматичного теа­тру ім. М. Куліша.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА РАДА ПРОФСПІЛОК

 

Володимир Шкварковський: «Облпрофраді вдалося посилити вплив профспілкових організацій на життя і діяльність трудових колективів»

31 жовтня відбулося урочисте засідання Чер­нівецької обласної ради професійних спілок, присвячене 70-річчю від дня її утворення.

З доповіддю на уро­чистому засіданні виступив голова об­ласної ради проф­спілок Володимир Шкварковський. Незважаючи на всі об’єктивні і суб’єктивні чинники, за останнє десяти­ліття, як зауважив доповідач, облпрофраді вдалося не тіль­ки зберегти свою структуру, єдність і демократичність у прийнятті рішень, а й посили­ти вплив профспілкових орга­нізацій на життя і діяльність трудових колективів, збере­ження злагоди і стабільності в суспільстві. Облпрофрада успішно склала тест на репре­зентативність і тим самим під­твердила своє право на веден­ня колективних переговорів і представництво на всіх рівнях соціального діалогу.

Звертаючись до присутніх, Голова ФПУ Григорій Осовий наголосив на тому, що проф­спілки впродовж усієї своєї іс­торії завжди були з людьми праці, виконуючи як представ­ницьку, так і захисну функції. Окресливши на VII з’їзді ФПУ європейський вибір і обравши триєдине гасло: «Гідність лю­дині, працю Україні, добробут родині», профспілки мають бути солідарними в своїх діях.

На честь 70-річчя утворен­ня обласної ради профспілок численній групі ветеранів та профспілкових активістів було вручено відзнаки від іме­ні Верховної Ради України, Фе­дерації профспілок України, Чернівецької ОДА, Чернівець­кої облради, Чернівецької міськради, облпрофради.

Учасники урочистого засі­дання прийняли Звернення з нагоди 70-річчя від дня утво­рення Чернівецької обласної ради профспілок.

МИХАЙЛО ЛЕНЬКОВ,

ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛУ

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛПРОФРАДИ

19.11.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання