« на головну 18.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Епіцентр

УКРАЇНЦІ ЗБЕРІГАЮТЬ ВІРУ У ПЕРЕМОГУ ПОПРИ ТРУДНОЩІ

УКРАЇНЦІ ЗБЕРІГАЮТЬ ВІРУ У ПЕРЕМОГУ ПОПРИ ТРУДНОЩІ

Згідно з опитуванням со­ціологічної служби Центру Разумкова, проведеним у грудні 2023 року, війна впливає на повсякденне життя 95% українців. При цьому 61% українців назва­ли цей вплив «визначаль­ним».

Зазначається, що такі оцінки є характерними для всіх регіо­нів України, але найбільше – сходу, де війна має кардиналь­ний вплив на повсякденне жит­тя (68% населення).

«Війна також визначає життя людей незалежно від їхнього віку. Тільки серед молоді (18–29 років) фіксується менше, ніж в інших вікових групах, частка тих, на чиє життя війна дуже впливає. Але і серед молоді цей показник становить більшість респондентів (54%)», – йдеться у повідомленні.

Також із впливом війни пов'язані й відчуття, що у 2023 році життя українців погірши­лося: 35% відзначають, що жит­тя стало трохи гіршим, а ще 40% визначають погіршення суттє­вим.

Віра в перемогу України продо­вжує об'єднувати абсолютну біль­шість українців (88%). Причому 63% респондентів вірять у перемо­гу однозначно. Сумнівається у пе­ремозі лише 5% опитаних.

Щоправда, порівняно з груд­нем 2022 року дещо змінилося співвідношення між тими, хто у перемогу вірить безумовно (було 78%, стало – 63%), і тими, хто скоріше вірить у перемогу (було 15% у грудні 2022 року ста­ло – 25%).

Також наголошується, що у перемозі України переконана абсолютна більшість жителів усіх регіонів, проте на півдні дещо більше скептиків (10%) по­рівняно з іншими.

«Більше половини українців (58%) вірять, що Україна пере­може у цій війні у короткостро­ковій перспективі: 6% – у най­ближчі кілька місяців, 21% – до літа 2024 року, ще 31% – через 1-2 роки. До перемоги у середньо­строковій перспективі (3-5 ро­ків) схиляються 15% респонден­тів. При цьому шанувальники найбільш песимістичного сце­нарію, які не вірять, що перемо­га настане за їхнього життя, – в абсолютній меншості (2,5%)», – йдеться у повідомленні.

У регіональному розрізі част­ка тих, хто вважає, що перемога настане через 1–2 роки, колива­ється від 27% на півдні – до 36% на заході країни. Тих, хто вірить у перемогу до літа 2024, наймен­ше на сході (16%) і найбільше на півдні (25%). А от кількість ша­нувальників найоптимістичні­шого сценарію перемоги у най­ближчі кілька місяців майже однакова у всіх регіонах (5–7%).

 

ВІРЮ, ЩО УКРАЇНА БУДЕ ВІЛЬНОЮ

Більше року на захисті України стоїть співробітник Запорізького ливарно- механічного заводу, військовослужбовець на псевдо «Лєвша».

Вже майже півтора роки військовий на псевдо «Лєвша» – на службі у Збройних Силах України, оберігає своїх близьких і рідний дім, виборює неза­лежність України і свобо­ду для своїх нащадків.

За час служби йому дове­лося стояти на захисті на двох напрямах – Запорізь­кому і Луганському. На фронті захисник зустрів і співробітників запорізь­ких підприємств. Сьогод­ні побратими проходять службу в одному підроз­ділі, підтримують одне одного і допомагають до­лати труднощі.

Колеги по роботі, побрати­ми по війську – вони до­сить часто спілкуються по службі, і поза нею, хоча по­знайомились уже у лавах ЗСУ. Їхні колеги, що зараз працюють на підприєм­ствах і підтримують еко­номіку країни, постійно на зв’язку, і готові допомогти, коли це потрібно.

Родина підтримала сина, попри велику стурбова­ність, батьки вірять у пе­ремогу України і чекають на героя вдома.

Спочатку «Лєвші», як і будь-якій людині, було трохи страшно, бо це крок у невідомість, і не­можливо спрогнозувати, що буде далі. Але у день призову він познайомив­ся зі своїми побратима­ми, разом вони проходи­ли медкомісію, і тим же складом згодом, після навчання, відправилися на «нуль».

Хлопці розуміли, що на них чекає. Підготуватися і фізично, і морально допо­могли тренування. До того ж, у більшості в пам’яті ще були свіжі навички зі стро­кової служби.

Побратими «Лєвші» хо­чуть, як і він сам, якнай­швидше завершити цю ві­йну і повернути мир у країну. Але війна сама себе не закінчить, тож військові ЗСУ запевня­ють, що стоятимуть до останнього, бо мають віру і переконання у Перемозі, а також будують плани на мирне, вільне і пер­спективне майбутнє України.

 


ВІРЮ, ЩО УКРАЇНА БУДЕ ВІЛЬНОЮ

Згідно з опитуванням со ­ ціологічної служби Центру Разумкова , проведеним у грудні 2023 року , війна впливає на повсякденне життя 95% українців . При цьому 61% українців назва­ли цей вплив «визначаль­ним».

Зазначається, що такі оцінки є характерними для всіх регіо­нів України, але найбільше – сходу, де війна має кардиналь­ний вплив на повсякденне жит­тя (68% населення).

«Війна також визначає життя людей незалежно від їхнього віку. Тільки серед молоді (18–29 років) фіксується менше, ніж в інших вікових групах, частка тих, на чиє життя війна дуже впливає. Але і серед молоді цей показник становить більшість респондентів (54%)», – йдеться у повідомленні.

Також із впливом війни пов'язані й відчуття, що у 2023 році життя українців погірши­лося: 35% відзначають, що жит­тя стало трохи гіршим, а ще 40% визначають погіршення суттє­вим.

Віра в перемогу України продо­вжує об'єднувати абсолютну біль­шість українців (88%). Причому 63% респондентів вірять у перемо­гу однозначно. Сумнівається у пе­ремозі лише 5% опитаних.

Щоправда, порівняно з груд­нем 2022 року дещо змінилося співвідношення між тими, хто у перемогу вірить безумовно (було 78%, стало – 63%), і тими, хто скоріше вірить у перемогу (було 15% у грудні 2022 року ста­ло – 25%).

Також наголошується, що у перемозі України переконана абсолютна більшість жителів усіх регіонів, проте на півдні дещо більше скептиків (10%) по­рівняно з іншими.

«Більше половини українців (58%) вірять, що Україна пере­може у цій війні у короткостро­ковій перспективі: 6% – у най­ближчі кілька місяців, 21% – до літа 2024 року, ще 31% – через 1-2 роки. До перемоги у середньо­строковій перспективі (3-5 ро­ків) схиляються 15% респонден­тів. При цьому шанувальники найбільш песимістичного сце­нарію, які не вірять, що перемо­га настане за їхнього життя, – в абсолютній меншості (2,5%)», – йдеться у повідомленні.

У регіональному розрізі част­ка тих, хто вважає, що перемога настане через 1–2 роки, колива­ється від 27% на півдні – до 36% на заході країни. Тих, хто вірить у перемогу до літа 2024, наймен­ше на сході (16%) і найбільше на півдні (25%). А от кількість ша­нувальників найоптимістичні­шого сценарію перемоги у най­ближчі кілька місяців майже однакова у всіх регіонах (5–7%).


НАША СИЛА – В ЄДНОСТІ СУСПІЛЬСТВА І ВІЙСЬКОВИХ

Металург «Запоріжсталі» з 25-річним стажем роботи, нині військовослужбовець з псевдо «Грім», бо­ронить Україну від загарбників.

Боєць на псевдо «Грім» – з родини металургів, тому без роздумів та ва­гань продовжив трудову династію та пов’язав своє життя з металургі­єю. Починав у 1997 році з цеху гарячої прокатки, згодом почав працювати в одному з підрозділів управління комбінату.

На фронті працівник «Запоріжсталі» – з почат­ку повномасштабного вторгнення. У військко­мат металург пішов на­ступного дня після втор­гнення окупантів. Через два дні його розподілили до військової частини.

Зараз «Грім» та його по­братими боронять Украї­ну на Донецькому на­прямі, проте від початку війни боєць брав участь у боях за Чернігівщину та Херсон. Має «Грім» і бойові нагороди – за смі­ливість і бойові досяг­нення.

Є нагрудний знак від За­лужного, його боєць отримав за вдало прове­дену бойову операцію на Херсонщині, в ході якої його підрозділ з першо­го пострілу знищив ар­тилерійську установку противника. Другу наго­роду він отримав за за­хист Криворіжжя.

Разом з чоловіком не­суть службу і чимало його колег з інших під­приємств. Йому, як і ін­шим товаришам по службі, Метінвест та «Запоріжсталь» надають системну допомогу та підтримку.

По розповіді військовос­лужбовця, його військо­ва частина неодноразово зверталася по допомогу щодо ноутбуків, спецо­дягу та взуття, оргтехні­ки до підприємства, і щоразу оперативно її отримувала.

«Попри те, що зараз всім дуже важко на війні, усі втомилися від обстрілів і бойових дій, всі мають триматися та підтриму­вати один одного. Украї­на має перемогти, але це можливо тільки коли і громадянське суспіль­ство і військові – єдині», – вважає український бо­єць на псевдо «Грім».

 

ПЕРЕМОГА БУДЕ ЗА НАМИ!

Співробітники цеху холодної прокатки «Запоріжсталі» добре знають свого колегу, який зараз носить військовий псевдонім «Варшава».

09.02.2024ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання