« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Епіцентр

КОЛИ ДЕРЖАВА ВІДНОВИТЬ РЕАБІЛІТАЦІЮ ЗАСТРАХОВАНИХ ОСІБ

КОЛИ ДЕРЖАВА ВІДНОВИТЬ РЕАБІЛІТАЦІЮ ЗАСТРАХОВАНИХ ОСІБ

17 вересня відбув­ся круглий стіл на тему «Від­новлення реабі­літації застра­хованих осіб коштом Фонду со­ціального страхування Украї­ни». Ініціаторами виступили профспілки та представники громадських організацій лю­дей з інвалідністю, що по­страждали від законодавчої ініціативи з припинення фінан­сування реабілітації. Це питан­ня вже неодноразово порушу­валось публічно, щоправда без результатів.

Завданням круглого столу було визначити чіткий меха­нізм вирішення проблеми на державному рівні. Участь в об­говоренні взяли заступник мі­ністра соціальної політики Єв­ген Котик, голова Комітету з питань здоров’я нації Максим Радуцький, народний депутат України, представник ФПУ у парламенті Сергій Рудик, представник Комітету з пи­тань бюджету Любов Шпак, представники Правління та Виконавчої дирекції ФССУ, ке­рівники реабілітаційних та оздоровчих закладів, науковці, представники МОЗ, Мінеконо­міки. На жаль, до діалогу не вдалося залучити Комітет з пи­тань соціальної політики та Міністерство фінансів, хоча участь цих державних органів у вирішенні питання важлива.

Нагадаємо, що через каран­тин Законом України № 553 від 13 квітня 2020 року видатки Фонду були призупинені, тож застраховані особи, інваліди праці, люди після перенесених виробничих травм, інсультів, інфарктів, черепно-мозкових травм, операційних втручань тощо втратили змогу проходи­ти планову реабілітацію. В той же час реабілітація коштом Мінсоцполітики триває попри карантин. Державна сторона мотивує припинення видатків ФСС економією коштів на бо­ротьбу з COVID. Щоправда, розмір зекономлених на реабі­літації коштів – мізерний, а от збитки, як зазначають експер­ти, будуть величезними: підви­щення рівня інвалідизації, збільшення видатків по лікар­няних та повній втраті працездатності.

«За рік у Києві стаються 10 тис. інсультів. Летальність від ішемічного інсульту – 15%, гемо­рагічного – 42%. З 10 тис. осіб більше 2 тис. помирають, лише 1 тис. повертаються до роботи. 7 тис. людей інвалідизуються. Серед цих 7 тис. частина ще мо­жуть повернутися до роботи, час­тина потребують особливої ме­дичної допомоги. І цих людей по­збавили можливості реабіліта­ції. Якщо ми так будемо жити, що ми матимемо найближчим часом? У нас буде постійне збіль­шення інвалідизації, а отже, по­стійні витрати з бюджету на ви­плати. Відсутність реабілітації для хворих після інсульту озна­чає повторний інсульт. Це вели­ка біда – медична і соціальна. І це все обернеться проти держа­ви», – вважає Марія Прокопів, до­цент кафедри неврології НМУ ім. О.О. Богомольця, експерт з неврології Департаменту охоро­ни здоров'я КМДА.

На кону – здоров’я 40 тис. лю­дей, які попри карантин потре­бують лікування.

Представники державної сторони зазначають, що каран­тин видався довшим, ніж пла­нувалося. «Так сталося, що че­рез пандемію видатки припи­нили, їх довелося перекинути на вирішення інших проблем. Звісно, питання поновлення ре­абілітації потрібно вирішува­ти, й ми докладемо усіх зусиль, колеги з бюджетного комітету, в свою чергу, вже працюють над врегулюванням питання», – зауважив Максим Радуцький.

Нардеп Сергій Рудик вважає, що причина проблеми з видат­ками не лише у пандемії. «На мою думку, усі формальності, які наразі пов’язані зі зняттям обмежень, або від відсутності політичної волі, або від того, що хтось з кимось зводить ра­хунки. Бо коли «Слугам» по­трібно виділити 35 млрд на до­роги, ніхто не питає, наскільки медики захищені. Вчора засі­дав Комітет з питань бюджету: якби було бажання, вже давно б розглянули і проголосували. Для вирішення проблеми по­трібно, щоб на наступному тиж­ні Комітет з бюджетних питань розглянув питання відновлен­ня видатків на реабілітацію і відповідний законопроєкт зай­шов на сесію. Я із свого боку обіцяю поінформувати всіх де­путатів про важливість голосу­вання за відновлення видатків ФССУ», – прокоментував ситуа­цію Сергій Рудик.

Відновлення реабілітації не потребує пошуку коштів з держ­бюджету, ці кошти передбачені у Фонді, але потрібно внести від­повідний законопроєкт, який розблокує ці видатки. Більш того, таких законопроєктів вже декілька, питання лише в часі, адже розгляд може тривати дов­го. Один із законопроєктів, пода­ний за ініцативи Галини Третья­кової, передбачає відновлення виплат одноразової допомоги та страхових витрат на медичну та соціальну допомогу, але про від­новлення реабілітації в ньому, знову ж таки, ні слова. Хоча під час дискусії заступник міністра Євген Котик зауважив, що зако­нопроєкти готуються, їх декіль­ка, і питання відновлення статті видатків на реабілітацію обгово­рюється. «Коли приймалися змі­ни до держбюджету й обмежува­лись певні виплати, ми не про­гнозували, що ситуація набере такого масштабу. Усі думали, що карантин закінчиться до літа. Але ми докладаєм усіх зусиль, аби вирішити питання з понов­ленням видатків. Наразі вже є чотири законопроєкти, і Мініс­терство соцполітики з профіль­ними комітетами працюють над ними, щоб вони були якісні, вра­ховуючи коментарі Міністер­ства фінансів у тому числі. Один із законопроєктів (3692) вже готу­ють до другого читання, і розгля­дається питання про те, щоб вне­сти до нього поправки про роз­блокування видатків, у тому чис­лі на реабілітацію», – розповів Євген Котик.

Представники держорганів та всі учасники круглого столу одностайно стверджують, що видатки потрібно поновити. Щоправда, часу на відтягуван­ня вирішення, як це часто буває у законодавчих процесах, не­має. За результатом круглого столу прийнято рішення протя­гом декількох днів офіційно звернутися до Комітету з пи­тань бюджету, як профільного, та Комітету з питань соцполі­тики з проханням внести питан­ня відновлення реабілітації на розгляд під час засідання комі­тетів, а також включити статтю про відновлення реабілітації у законопроєкт та прийняти його найближчим часом.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

29.09.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання