« на головну 12.08.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1167)
21
Липень
 
Інтерв’ю
 
ООН УПЕРШЕ ВШАНУВАЛА ВИСОКИМИ МІЖНАРОДНИМИ НАГОРОДАМИ МЕДПРАЦІВНИКІВ-ЛІКВІДАТОРІВ ЧАЕС

ООН УПЕРШЕ ВШАНУВАЛА ВИСОКИМИ МІЖНАРОДНИМИ НАГОРОДАМИ МЕДПРАЦІВНИКІВ-ЛІКВІДАТОРІВ ЧАЕС


РУБРИКИ


Передплата

Статті Збагачуємо здоров`ям

ЗДОРОВ’Я ДИТИНИ – БАГАТСТВО КРАЇНИ

ЗДОРОВ’Я ДИТИНИ – БАГАТСТВО КРАЇНИ

О станніми роками зберігається тен­денція до погір­шення с т а н у здоров’я дітей як наслідок впливу соціаль­но-економічних, екологіч­них та психоемоційних факторів.

В умовах запровадження карантину для запобігання поширенню гострої респі­раторної хвороби COVID-19 особливої актуальності на­буває питання забезпечен­ня прав дітей на відпочи­нок і оздоровлення. Для ре­алізації цієї мети 26 травня 2021 року розпорядженням Кабінету Міністрів Украї­ни № 524-р було схвалено Концепцію Державної соці­альної програми оздоров­лення та відпочинку дітей на період до 2025 року, яка дозволить надавати дер­жавну підтримку дитячим закладам оздоровлення та відпочинку усіх форм влас­ності.

27 травня під час прове­дення Всеукраїнської онлайн-наради з питань оздоровлення дітей улітку 2021 року представники мі­ністерств і відомств, відпо­відальних за організацію і проведення літньої оздоров­чої кампанії для дітей та підлітків, були переконані в необхідності проведення за­ходів із зміцнення здоров’я дітей, але підкреслили, що умови карантину потребу­ють особливої уваги й вимо­гливості від організаторів цього процесу.

Із 8 червня почали діяти нові вимоги Головного дер­жавного санітарного лікаря щодо організації протиепі­демічних заходів у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку на період ка­рантину, якими знято обме­ження щодо вахтового ме­тоду персоналу закладів оздоровлення та відпочин­ку і зменшення вдвічі кіль­кості дітей у загонах. Вод­ночас залишаються каран­тинні рекомендації щодо вимог до проведення оздо­ровлення та відпочинку ді­тей, гарантування їх без­печного перебування в оздоровчих закладах.

Для профспілок Харків­щини організація оздоров­лення та відпочинку дітей завжди була і є пріоритет­ним напрямом у роботі. За організаційної та фінансо­вої підтримки профспілок станом на 10 липня п.р. по­над 1,5 тис. дітей оздоров­люються та відпочивають у позаміських дитячих за­кладах Харківської облас­ті, таких як «Золотий ко­лос», «БМВ», «Факел», «Лі­сова казка». Профспілкові комітети підприємств, ор­ганізацій та установ прово­дять закупівлю путівок на відпочинок біля Азовсько­го моря (Кирилівка, Гені­чеськ, Бердянськ), Чорного моря (Одеська й Херсон­ська обл.) та у Закарпатті. За умовами колдоговорів здійснюються профспілко­ві відшкодування.

На жаль, у 2020 році не було можливості провести літню оздоровчу кампанію на належному рівні. Споді­ваємось, що цьогоріч літо більше радуватиме наших дітей і дасть змогу організа­торам створити умови для зміцнення здоров’я, віднов­лення життєвих сил, а та­кож продовження виховного процесу та розвитку твор­чих здібностей малечі.

СВІТЛАНА МАТВІЙЧУК, ОПХО

15.08.2021ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

07.08.2022 21:30

06.08.2022 11:16

06.08.2022 11:12

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання