« на головну 12.08.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1167)
21
Липень
 
Інтерв’ю
 
ООН УПЕРШЕ ВШАНУВАЛА ВИСОКИМИ МІЖНАРОДНИМИ НАГОРОДАМИ МЕДПРАЦІВНИКІВ-ЛІКВІДАТОРІВ ЧАЕС

ООН УПЕРШЕ ВШАНУВАЛА ВИСОКИМИ МІЖНАРОДНИМИ НАГОРОДАМИ МЕДПРАЦІВНИКІВ-ЛІКВІДАТОРІВ ЧАЕС


РУБРИКИ


Передплата

Статті Збагачуємо здоров`ям

Пансіонат «Парус» гостинно відчиняє двері для літнього відпочинку, спортивних та навчальних зборів

Пансіонат «Парус» гостинно відчиняє двері для літнього відпочинку, спортивних та навчальних зборів

 

ПП «Ваву Рай» на базі пансіонату «Парус», що роз­ташований на березі Чорного моря, запрошує вас і ваших вихованців провести літній відпочинок, спортивні та навчальні збори у затишному куточку курортної зони смт Сергіївка.

С ергіївка – приморський бальнеологічний курорт у 21 км від м. Білгород-Дні­стровського і 80 км на пів­день від м. Одеси, розташо­ваний на березі Шаболатського лиману, відокремленого від Чорного моря піща­ною косою, де виділено упорядкований пляж для відпочинку та купання в морі.

Клімат курорту Сергіївка дуже м’який, що обумовлено близькістю Чор­ного моря, лісопарковою зоною та степо­вими просторами, що підступають до ку­рорту з півночі. Поєднання сухого тепло­го степового повітря з морським і лиман­ським є унікальним лікувальним факто­ром у поєднанні з водою і цілющими гря­зями Шаболатського лиману. Відпочи­нок та оздоровлення в Сергіївці дуже ко­рисні завдяки такому лікувальному чин­нику, як купання у воді і тривалі прогу­лянки по лиману. Особливо це корисно для жителів великих міст і промислово розвинених регіонів. Вода лиману є хло­ридно-натрієво-магнієвою і використову­ється для приготування різних мінераль­них ванн та інгаляцій. Триває теплий сезон із квітня по жовтень, кількість со­нячних днів – понад 290 на рік. Середньо­добова температура досягає 24 градусів.

Пансіонат «Парус» розташований у затишному куточку курорту. У пансіо­наті, що складається з трьох чотирипо­верхових кам’яних спальних корпусів, є дво-, три- й чотиримісні комфорта­бельні номери із санвузлами та душо­вими, цілодобовим гарячим і холодним водопостачанням.

При установі є власна їдальня з кух­нею, що забезпечує чотириразове харчу­вання. Упорядкована територія, спортив­ні майданчики (волейбольний, футболь­ний) оснащені всім необхідним інвента­рем, поле для великого тенісу, тенісні столи, дитячий майданчик, власна сто­янка забезпечать активний відпочинок і проведення культурно-масових і розва­жальних заходів. Систематично органі­зовуються автобусні екскурсії в місто-ге­рой Одесу, м. Білгород-Дністровський (середньовічна фортеця) і прогулянки на катері по Шаболатському лиману.

Наш пансіонат може розмістити од­ночасно 170–200 людей, надаючи їм по­вний комплекс послуг.

Завжди будемо раді подарувати вам незабутній відпочинок!

З повагою

ДИРЕКТОР ПП «ВАВУ РАЙ»

 

Контакти ПП «Ваву Рай»

67780, Україна, Одеська обл., м. Білгород- Дністровський, смт Сергiївка, вул. Горького, 2-Б

Тел.: +38050 074-00-59,

e-mail: baby.ray.summer.9@gmail.com, parus.otdih@gmail.com

Код ЄДРПОУ 36673928

Філія «АБ Південний» в м. Білгород- Дністровський Одеської обл., р/р 26007010043321, МФО 328209

 

На канікули – у ДОТ «Автодорожник»

ТОВ «Ренесанс Тревел» запрошує дітей оздорови­тися та відпочити до Дитячого оздоровчого табору «Автодорожник».

З аклад надає послуги з оздо­ровлення та відпочинку ді­тей, що відповідають Дер­жавному стандарту оздоров­лення та відпочинку, в тому числі за змістом та обсягом їх надання. Зокрема, це послуги з розміщення та про­живання; організації харчування; органі­зації виховної діяльності та дозвілля, від­починку, культурно-естетичного обслуго­вування; відновлення та поліпшення фі­зичного стану здоров’я дитини; організа­ції фізкультурно-спортивної діяльності; медичного обслуговування; інформаційні послуги; перевезення; обслуговування.

Дитячий заклад оздоровлення та відпо­чинку розташований на узбережжі Чорно­го моря в межах території, підконтрольної Україні, де функціонує з 1971 року. Функці­онування сезонне: з 1 червня до 30 вересня.

Дитячий оздоровчий табір «Автодо­рожник» розташований за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, смт Сергіївка, пров. Тірас, 4.

На території смт Сергіївки розташова­ний великий кліматичний курорт пло­щею 640 га, з яких 82 га зайнято зеленими насадженнями. Основним джерелом ліку­вальних факторів курорту є Будацький (Шаболатський) лиман.

Важливий лікувальний фактор – це вода лиману, яка з давніх-давен викорис­товувалася з лікувальною метою. Вода лиману є хлоридно-натрієво-магнієвою і використовується для приготування різ­них мінеральних ванн.

У комплексному лікуванні хвороб вну­трішніх органів на курорті застосовують­ся мінеральні води. Вода свердловини № 2 належить до хлоридно-гідрокарбонат­но-натрієвих вод і нагадує відомі міне­ральні води «Куяльник» 4 і 5 або «Гарячий ключ» джерела № 58, свердловини № 2 ку­рорту Саки. Вода свердловини 5М має малу мінералізацію і є аналогом відомих мінеральних вод Миргородського типу.

Велике значення для курорту Сергіїв­ка мають великі запаси високоякісної (без домішки) лікувальної грязі мулу. Грязь мулу лиману – це чорна, місцями темно- сіра маса із запахом сірководню й аміаку, липка, пластична, володіє великою тепло­ємністю і малою теплопровідністю.

Клімат курорту Сергіївка помірно кон­тинентальний і порівняно сухий. Трива­лість теплого сезону – з квітня по жов­тень. Кількість сонячних днів у році пере­вищує 290, або 2030 сонячних годин.

Відстань від найближчої залізничної станції м. Білгорода-Дністровського – 20 км, м. Одеси – 80 км.

Загальна територія дитячого оздоров­чого табору «Автодорожник» – 5,9868 га, з яких 2,0 га займає мальовничий парк.

Діти, які відпочивають у дитячому оздоровчому закладі «Автодорожник», розміщуються в чотирьох окремих кор­пусах, загалом 104 номери (двомісні – 10,12 кв. м, чотиримісні – 16,82 кв. м). Заклад має можливість приймати 400 ді­тей в одну зміну.

На території закладу є причал, з якого діти кожен день доправляються катером до узбережжя моря у супроводі виховате­ля, інструктора з плавання та рятувальни­ка. Катери обладнані індивідуальними засобами безпеки (жилетами). Під час по­їздки по лиману діти вдихають лікуваль­не повітря, що дуже сприяє їх оздоровлен­ню та зміцненню дитячого організму.

Територія дитячого закладу оздоров­лення та відпочинку облаштована зелени­ми насадженнями, ігровими та спортив­ними майданчиками, критими павільйо­нами для організації дозвілля дітей під час негоди, іншими спорудами для зміс­товного дозвілля та відпочинку дітей. Є приміщення для гуртків, спортивних секцій, літній концертний майданчик, бі­бліотека та інші облаштовані приміщен­ня для клубної роботи з дітьми.

Оздоровчий заклад має свій власний цілодобовий медичний пункт з ізолято­ром, що забезпечений усіма необхідними препаратами в повному обсязі.

Територія закладу охороняється ціло­добово бригадою ліцензованого спеціалі­зованого охоронного відомства. Пропус­кний режим.

З повагою

ДИРЕКТОР ТОВ «РЕНЕСАНС ТРЕВЕЛ»

Контакти ТОВ «Ренесанс Тревел»

67780, Україна, Одеська обл., м. Білгород- Дністровський,

смт Сергіївка, пров. Тірас, 4, ДОТ «Автодорожник»

Тел.: +38067 179-24-03, +38068 181-63-65,

e-mail: renesans.travel@gmail.com

Код ЄДРПОУ 38017768

Філія «АБ Південний» в м. Білгород- Дністровський Одеської обл., р/р 26003312486304, МФО 328209

22.04.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

07.08.2022 21:30

06.08.2022 11:16

06.08.2022 11:12

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання