« на головну 21.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1253)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Юридична сторінка

ВИВЕДЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ПОЗА ШТАТ. ПРАВА «ДЕКРЕТНИЦІ»

ВИВЕДЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ПОЗА ШТАТ. ПРАВА «ДЕКРЕТНИЦІ»

Чи можуть вивести поза штат працівницю, яка пе­ребуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 3 років?

У листі Міністерства соці­альної політики України від 16.05.2012 № 158/13/133- 12 зазначено, що відповід­но до частини 3 статті 64 Господарського кодексу України під­приємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис. Штатний розпис – це документ, що встановлює для даного підприєм­ства, установи, організації структуру, штати й посадові оклади працівників.

Прийняття на роботу працівників має відбуватися згідно із штатним роз­писом і посадовим окладом, визначе­ним штатним розписом. Тому робото­давець не вправі вивести працівницю поза штат (зокрема і під час її перебу­вання у відпустці для догляду за дити­ною до досягнення нею 3 років).

Слід звернути увагу на те, що на пе­ріод відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 3 років, яка надаєть­ся відповідно до норм статті 18 Закону України «Про відпустки» (на підставі медичного висновку – до 6 років, ст. 25 ЗУ «Про відпустки»), за працівником зберігається місце роботи (посада) (ст. 2 ЗУ «Про відпустки»).

Зазначена категорія працівників не може бути звільнена з ініціативи влас­ника або уповноваженого ним органу, крім випадку повної ліквідації підпри­ємства, установи, організації, коли до­пускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням (ч. 3 ст. 184 Кодек­су законів про працю України).

Відповідно до статті 179 КЗпПУ та статті 18 ЗУ «Про відпустки» після за­кінчення відпустки у зв’язку з вагітніс­тю та пологами за бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за ди­тиною до досягнення нею 3-річного віку. За бажанням жінки, у період пере­бування її у відпустці для догляду за дитиною вона може працювати на умо­вах неповного робочого часу або вдома. При цьому за нею зберігається право на одержання допомоги в період від­пустки для догляду за дитиною.

Частково оплачувана відпустка для догляду за дитиною надається жінці повністю або частково протягом стро­ку до досягнення дитиною віку 3 років. При цьому жінка може на свій розсуд у будь-який час припинити частково оплачувану відпустку, а потім знову піти в таку відпустку або, перебуваючи у такій відпустці, приступити до робо­ти на умовах неповного робочого часу.

На період перебування працівниці у відпустці для догляду за дитиною роботодавець має право прийняти ін­шого працівника для заміщення тим­часово незайнятої посади до фактич­ного виходу на роботу жінки, що пе­ребуває у відпустці. З таким праців­ником укладається строковий трудо­вий договір (ст. 23 КЗпПУ).

У разі коли у працівника закінчи­лась відпустка для догляду за дити­ною або ж такий працівник виявив бажання приступити до роботи на умовах неповного робочого часу, пе­ребуваючи у цій відпустці, то він ви­ходить на посаду, яку обіймав до отримання цієї відпустки. Інший працівник, який на час перебування зазначеного працівника у відпустці працював на цій посаді за строко­вим трудовим договором, підлягає звільненню за п. 2 ст. 36 КЗпП Укра­їни (закінчення строкового трудово­го договору).

01.06.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання