« на головну 21.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1253)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Юридична сторінка

ПОСИЛЕНО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РОБОТОДАВЦІВ ЗА «ЖАДІБНІСТЬ»

 

Які суми штрафів сплачу-

ватимуть роботодавці за

порушення трудового за-

конодавства у 2018 році?

З а порушення трудового законодав-

ства юридичні та фізичні особи –

підприємці, які використовують

найману працю, несуть фінансову

відповідальність у таких розмірах:

– 30 мінімальних зарплат за кожного

працівника, що становить 111690 грн (при

мінімальній зарплаті 3723 грн), за наступ-

ні порушення:

а) фактичний допуск працівника до ро-

боти без оформлення трудового договору;

б) оформлення працівника на непо-

вний робочий час у разі фактичного вико-

нання роботи повний робочий час;

в) виплата заробітної плати (винагоро-

ди) без нарахування та сплати єдиного

внеску;

– 10 мінімальних зарплат за кожного

працівника, що становить 37230 грн, за не-

дотримання мінімальних державних га-

рантій в оплаті праці (за неоплату роботи

в нічний час, у вихідний або святковий

день, понадурочну роботу та ін.);

– 3 мінімальні зарплати, що становить

11169 грн, за такі види порушень:

а) порушення встановлених строків

виплати зарплати працівникам, інших

виплат, передбачених законодавством

про працю, більш як за 1 місяць,

б) виплата їх не в повному обсязі;

– 10 мінімальних зарплат за кожного

працівника, що становить 37230 грн, за не-

дотримання встановлених законом гаран-

тій та пільг працівникам, які залучаються

до виконання обов’язків, передбачених за-

конами України «Про військовий

обов’язок і військову службу», «Про аль-

тернативну (невійськову) службу», «Про

мобілізаційну підготовку та мобілізацію»;

– одна мінімальна

зарплата (3723 грн) за

порушення інших

вимог трудового

законодавства,

крім передбаче-

них вище.

Керівникам

підприємств слід

приділити дуже

велику увагу пра-

вильному оформлен-

ню наказів про при-

йняття працівників на ро-

боту, оскільки за можливе визна-

ння наказу недійсним підприємству

загрожує штраф у розмірі 111690 грн.

Якщо наказ оформлений правильно,

але підприємство несвоєчасно повідо-

мило фіскальну службу про прийняття

працівника на роботу, то таке порушен-

ня коштуватиме підприємству 3723 грн.

Штрафи накладає Управління

Держ праці на підставі винесених по-

станов у ході планової чи позапланової

перевірки роботодавця. Виконання

цих постанов покладається на Держав-

ну виконавчу службу.

Крім того, статтею

41 Кодексу України

про адміністра-

тивні порушення

передбачено ад-

міністративну

відповідаль-

ність керівника

підприємства

від 8500 грн до

17000 грн за фак-

тичний допуск пра-

цівника без трудового

договору.

Отже, фактичний допуск од-

ного працівника до роботи без трудо-

вого договору (без наказу) може ко-

штувати 128690 грн з виплатою тако-

му працівникові заробітної плати не

нижче середньої за відповідним ви-

дом економічної діяльності в регіоні

у відповідному періоді.

Ненаправлення повідомлення до

фіскальної служби про прийняття

працівника на роботу (або несвоєчас-

не направлення) коштуватиме 3723

грн фінансового штрафу і до 1700 грн

адміністративного штрафу.

14.02.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання