« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Юридична сторінка

НАДАННЯ ОПЛАЧУВАНОЇ ЩОРІЧНОЇ ВІДПУСТКИ ДЛЯ ОПЕРАТОРІВ КОТЕЛЬНІ

НАДАННЯ ОПЛАЧУВАНОЇ ЩОРІЧНОЇ ВІДПУСТКИ ДЛЯ ОПЕРАТОРІВ КОТЕЛЬНІ

Працюю оператором котельні з 1 жовтня 2017 року. У квітні 2018- го в установленому порядку закін­чується опалюваний сезон. Чи маю я право на оплачувану відпустку перед звільненням, і якщо так, то якої тривалості?


П ри прийнятті на роботу з працівником укладається трудовий договір, що ре­гулює умови праці та відпочинку.

Відповідно до статті 45 Конститу­ції України кожен працюючий має право на відпочинок. Це право забезпечується надан­ням днів щотижневого відпочинку, а також оплачуваної щорічної відпустки. Статтею 2 Закону України «Про відпустки» передбача­ється, що право на відпустку мають грома­дяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установа­ми, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудо­вим договором у фізичної особи.

Як із сезонним працівником, з Вами укла­дено строковий трудовий договір. Відповідно до частини 9 статті 6 Закону України «Про від­пустки» сезонним працівникам, а також тим­часовим працівникам відпустка надається про­порційно до відпрацьованого ними часу.

Відповідно до статті 3 Закону України «Про відпустки» за бажанням працівника у разі його звільнення (крім звільнення за по­рушення трудової дисципліни) йому має бути надано невикористану відпустку з на­ступним звільненням. Датою звільнення в цьому разі є останній день відпустки.

У разі звільнення працівника в зв’язку із закінченням строку трудового договору не­використана відпустка може за його бажан­ням надаватися й тоді, коли час відпустки повністю або частково перевищує строк тру­дового договору. У цьому випадку чинність трудового договору продовжується до закінчення відпустки.

Для визначення тривалості Вашої від­пустки необхідно розмір щорічної осно­вної відпустки (24 календарних дні) поді­лити на тривалість календарного року (365 днів). Таким чином визначається частка від­пустки, що припадає на 1 робочий день. Отримане число необхідно помножити на кількість відпрацьованих Вами днів протя­гом дії трудового договору.

Також Ви можете отримати грошову ком­пенсацію замість відпустки. Відповідно до статті 83 Кодексу законів про працю України у разі звільнення працівника йому виплачу­ється грошова компенсація за всі не викорис­тані ним дні щорічної відпустки.

 

РОЗРАХУНОК – У ДЕНЬ ЗВІЛЬНЕННЯ

Оформилася на завод з виробництва морозива 28 травня за тру­довою книжкою. Після першого дня стажування зрозуміла, що робота надто важка, щільний графік. Звернулася у відділ кадрів з проханням звільнитися. Там сказали, що потрібно відпрацюва­ти 14 днів. Я написала заяву 1 червня. Відпрацювавши тиждень, попередила відділ кадрів, що не пройшла одного з лікарів для оформлення санітарної книжки й тому не маю допуску до робо­ти. Сказали принести довідку. Пішла на лікарняний з 7 до 14 червня – якраз останній день роботи. Мені повідомили, що мене звільнено з 7 червня, без оплати лікарняного. Розрахунок буде через тиждень або два, вони не знають, коли нарахують.

Чи правильні дії працівників відділу кадрів, і в який термін я маю отримати розрахунок після звільнення?

Д ії працівників відділу кадрів неправильні.

Відповідно до статті 38 Кодексу законів про працю Укра­їни працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за 2 тижні.

Ви написали заяву 1 червня, отже, останній день роботи – 14 черв­ня. Тому звільнити 7 червня Вас не могли. Крім того, Вам також повинні оплатити лікарняний, оскільки на день звільнення Ви ще перебували в трудових відносинах із цим підприємством.

Відповідно до статей 47 і 116 Кодексу законів про працю України роботодавець зобов’язаний у день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок. Якщо працівник у день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, роботодавець повинен письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум.

Матеріали сторінки підготували фахівці

департаменту правового захисту апарату ФПУ

 


ЧИ МОЖНА ЗАЛУЧАТИ ДО РОБОТИ У ВИХІДНІ МАТІР НЕПОВНОЛІТНІХ ДІТЕЙ?

Чи можна жінку, яка має двох непо­внолітніх дітей, примушувати вийти у її вихідний на «суботник», мотивуючи розпорядженням «згори», при цьому діти залишатимуться самі, оскільки їх батько працює в іншому місті?

К одексом законів про працю України визначено, що робота у вихідні дні за­бороняється. Залучення окремих пра­цівників до роботи в ці дні допуска­ється тільки з дозволу виборного органу пер­винної профспілкової організації (профспіл­кового представника) підприємства, устано­ви, організації і лише у виняткових випад­ках, що визначаються законодавством.

Так, відповідно до частини 2 статті 71 КЗпП України, залучення окремих працівників до роботи у вихідні дні допускається в таких виняткових випадках:

1) для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробни­чих аварій і негайного усунення їх наслідків;

2) для відвернення нещасних випадків, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, загибелі або псування майна;

3) для виконання невідкладних, наперед не передбачених робіт, від негайного виконан­ня яких залежить у подальшому нормальна робота підприємства, установи, організації в цілому або їх окремих підрозділів;

4) для виконання невідкладних вантажно- розвантажувальних робіт з метою запобі­гання або усунення простою рухомого скла­ду чи скупчення вантажів у пунктах від­правлення і призначення.

Залучення працівників до роботи у вихідні дні провадиться за письмовим наказом (роз­порядженням) власника або уповноважено­го ним органу. Ці норми стосуються всіх працівників, у тому числі жінок, що мають неповнолітніх дітей. Відповідно до статті 6 Сімейного кодексу України неповнолітніми вважаються діти у віці від 14 до 18 років.

Забороняється залучення до робіт у вихідні дні жінок, що мають дітей віком до 3 років (стаття 176 КЗпП України).

Отже, посилання на розпорядження «зго­ри» не може бути підставою для залучення Вас до роботи у вихідний день.

10.12.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання