« на головну 15.10.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1022)
03
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Внутрішнє життя

Обмін досвідом роботи первинок

Обмін досвідом роботи первинок

 

За ініціативою Харків­ської обласної ради Профспілки працівників соціальної сфери Украї­ни 10–14 травня у м. Тер­нополі було проведено виїзний семінар для голів первинних профспілко­вих організацій та уста­нов соціальної сфери, їх керівників, у якому взяли участь 50 спілчан.

У рамках семінару відбувся обмін досвідом роботи первинних ланок профспі­лок соціальної сфери Хар­ківщини та Тернопільщи­ни щодо посилення захисту трудових та соціально-економічних прав пра­цюючих при формуванні об’єднаних територіальних громад. Звернення до досвіду роботи є невипадковим, адже саме Тернопільська область посідає одне з перших місць щодо завершен­ня формування ОТГ.

Харків’ян хлібом-сіллю зустрічала представницька делегація Тернопіль­ської обласної організації Профспіл­ки працівників соціальної сфери. У ході робочої зустрічі з профспілко­вим активом Тернопільщини колеги акцентували увагу на певних аспек­тах профспілкової роботи, які най­більше цікавили профспілковців. Природно, що найважливішими в об­говоренні були питання збереження профспілкового членства при форму­ванні та подальшій діяльності ОТГ, розвитку профспілкового руху в су­часних умовах, зокрема сприяння за­лученню коштів на вирішення життє­во необхідних проблем мешканців те­риторіальних громад. Конструктивна розмова проходила в діловій, друж­ній атмосфері.

Профспілковий актив Харківщини запросив до себе представників Тер­нопільської організації з метою доне­сення важливої інформації більш ши­рокому загалу.

Профспілковці Харківщини та Тер­нопільщини обмінялися подарунка­ми – картинами із зображенням крає­видів своїх регіонів.

Учасники семінару-навчання озна­йомились з історичною спадщиною Тернопільської області, яка є перли­ною Поділля, відвідали Марійський духовний центр «Зарваниця», уні­кальний комплекс культових споруд «Український Єрусалим». Щире захо­плення викликали відвідини Свято­успенської Почаївської лаври, яка ви­сочіє над Кременецькими горами та притягує до себе погляди вже за де­сятки кілометрів.

Захід ще раз підтвердив необхід­ність впровадження певних змін у ме­тоди, форми навчання профспілкових активістів з огляду на соціальну роль і завдання профспілок у сучасних умовах.

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

 


Про виклики і загрози профспілковому руху

21 травня відбулося V засідання ради Київської міської ради профспілок, яке провів голова міськпрофради Валентин Мельник.


У часть у заході взяли керівники членських орга­нізацій, члени комісій міськпрофради, директори спор­тивних закладів.

Під час обговорення одно­го з головних питань «Про ви­клики і загрози профспілко­вому руху та завдання Київ­ської міськпрофради, її член­ських організацій в сучасних умовах» відбувся відвертий та конструктивний діалог, ви­словлено низку пропозицій.

Також на порядку денно­му розглянуто питання: про зміни у складі членів ради; про обрання заступника го­лови Київської міськпроф­ради; про Положення щодо Порядку формування кіль­кісного представництва членських організацій Ки­ївської міськпрофради в її виборних органах у залеж­ності від чисельності чле­нів профспілок та сплати членських внесків; про при­йняття до складу Київської міськпрофради Київської міської профспілки праців­ників комунального тран­спорту, транспортної інфра­структури та безпеки руху.

За результатами обговорен­ня питань порядку денного та пропозицій членів ради було прийнято відповідні постанови.

УПРАВЛІННЯ ІЗ СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНИХ ПИТАНЬ

ТА СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКПРОФРАДИ

09.06.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання