« на головну 27.09.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1071)
17
Вересень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Внутрішнє життя

Сучасний простір медіаграмотності: перспективи розвитку в Україні

Сучасний простір медіаграмотності: перспективи розвитку в Україні

21–22 березня в м. Києві відбула­ся 7-ма міжнародна науково-ме­тодична конференція «Сучасний простір медіаграмотності та пер­спективи його розвитку».

А удиторія учасників – працівники дошкільних навчальних закла­дів, учителі закладів загальної середньої освіти, науково-педа­гогічні працівники вищих педа­гогічних навчальних закладів, закладів післяди­пломної педагогічної освіти, науковці та праців­ники мас-медіа, представники органів місцевого самоврядування, профспілок, громадянського суспільства, загалом понад 200 осіб.

Академія української преси за підтримки Академії Deutsche Welle радо зустріла всіх охо­чих долучитися до обговорення питань, що сто­суються реалізації програм медіаграмотності в Україні та на міжнародних просторах.

Головні медіагравці організацій, що сприя­ють критичному споживанню медіа суспіль­ством, гості з інших країн (Білорусь, Вірменія, Казахстан, Молдова, Грузія), регіональні та міс­цеві мультиплікатори обмінювалися результата­ми власних напрацювань.

У перший день роботи відбулися вісім пленар­них сесій. До участі в тематичних модулях долу­чилися заступник міністра освіти і науки Украї­ни Вадим Карандій, керівник відділу преси По­сольства Федеративної Республіки Німеччина Аннетте Пьолькінґ, директор Медійної програми Internews Джиліан МакКормак, директор IREX in Ukraine Мехрі Дракман. Спікерами в журна­лістському блоці виступили голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко, голова Комісії з журналістської етики, голова правління Громадського радіо Андрій Куликов, засновник та головний редактор сайту «Новости Донбасса» та «Суспільне телебачення Донбасу» Олексій Мацука, фундатор Комісії з журналіст­ської етики, засновник газети DT.UA Володимир Мостовий. Модератором став президент Акаде­мії української преси Валерій Іванов.

Другий день роботи мав більш практичне спря­мування. Основними напрямами конференції були: медіаосвіта в дошкільних закладах і почат­ковій школі; медіаосвіта та медіаграмотність в се­редній школі; медіаосвіта та медіаграмотність у вищій школі, післядипломній педагогічній освіті; медіаосвіта та медіаграмотність упродовж життя.

Педагоги з різних куточків України презентува­ли власні напрацювання з різних напрямів. Зокре­ма, йшлося про медіаграмотність у НУШ, готов­ність педагогів до формування медіаграмотності у школярів, наскрізне впровадження медіаосвіти в освітній процес сучасного навчального закладу, мультиплікацію та шкільні ЗМІ, загальну середню освіту в контексті впровадження медіаосвітніх ін­новацій, закордонний досвід медіаосвіти, медіагра­мотність як складову безпекових компетенцій, ме­діаграмотність впродовж життя і т. ін.

Насамкінець учасники конференції подя­кували організаторам, спікерам та тренерам за можливість бути причетними до цікавого й інноваційного напряму в українській освіті – формування медіаграмотності.

ПРЕС-СЛУЖБА ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Інна Михальченко, завідувач відділу інформаційного забезпечення та комунікацій апарату ЦК Профспілки працівників освіти і науки України:

«Уміння критично сприймати інформацію в сучасному світі, не вестися на головні викли­ки сучасного світу – дезінформацію та фейки – ось нові медіаосвітні компетентності, які сьо­годні необхідні кожній людині. А медіаосвіта в освітянській спільноті надзвичайно важлива. І щиро радію, що впровадження медіаграмот­ності у навчальний процес – від найменших до найдосвідченіших його учасників – це якісна зміна для нашої системи освіти.

Усім колегам та друзям бажаю жити в цифро­вому світі без інформаційного стресу й тиску, мати емоційний щит від шкідливого контенту та навчитися захищати свій приватний інфор­маційний простір.

Будьмо медіаграмотними! Навчаймо медіагра­мотності!»

 

Пальне та кава зі знижками

від нового партнера Центру соціальних послуг у 127 АЗК мережі «Глуско Україна»

За умовами угоди про співпрацю між Центром со­ціальних послуг та новим партнером програми «Соціальний профспілковий квиток», з 21 березня спілчани отримують знижки на бензин, дизельне пальне, газ та каву в мережі АЗК «Глуско Україна».

З а умови пред’явлення Соціального проф­спілкового квитка або Профспілкового квит­ка з можливостями платіжної карти членам профспі­лок надається:

– знижка 1,50 грн/л на бензин та ДП об’ємом до 200 л на місяць;

– знижка 0,40 грн/л на газ об’ємом до 200 л на місяць;

– знижка 2,00 грн на каву за умови придбання одним чеком разом з пальним.

Мережа АЗК «Глуско Україна» – це 1800 співробітників, 127 АЗК та 45 діючих точок заправок газом у 12 областях України.

Географія мережі:

– Київ та Київська обл. – 62 АЗК;

– Дніпропетровська обл. – 16 АЗК;

– Запорізька обл. – 7 АЗК;

– Івано-Франківська обл. – 2 АЗК;

– Харківська обл. – 8 АЗК;

– Херсонська обл. – 8 АЗК;

– Полтавська обл. – 5 АЗК;

– Миколаївська обл. – 8 АЗК;

– Кіровоградська обл. – 3 АЗК;

– Львівська обл. – 4 АЗК;

– Волинська обл. – 3 АЗК;

– Донецька обл. – 1 АЗК.

Компанія «Глуско Україна» є дочірньою структурою Glusco Energy S.A. (Швейцарія) компанії Proton Energy Group. S.A. – міжнародного трейдера, заснованого у 2009 році.

Для отримання ще більших пере­ваг користування послугами компа­нії, «Глуско Україна» рекомендує оформляти карту лояльності Glusco, завантажувати додаток у Google Play або App Store «Glusco Club», або реєструватися на сайті www.glusco.swiss.

ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

«Жовтневий палац» – заклад культури європейського рівня

Міжнародний центр культури і мис­тецтв профспілок України «Жовтне­вий палац» пройшов сертифікацію за європейськими стандартами ме­неджменту та інноваційного потенці­алу підприємств IMP3-rove Academy.

В зявши участь у міжнародному кастингу, МЦКМ ПУ продемонстрував доволі висо­кий потенціал для подальшого розвитку навіть у порівнянні з профільними підпри­ємствами країн Європи. Про це на церемо­нії вручення Сертифікату повідомила Наталія Скічко – представник Консорціуму EEN-Ukraine («Європейська мережа підприємств»), який реалізує програму Євросо­юзу з пошуку бізнес-партнерів. Сертифікат – це ефектив­ний інструмент, розроблений європейською Академією з управління інновацій (Німеччина), і його власник отримує додаткові можливості виходу на міжнародні ринки для встановлення ділових зв’язків, залучення ін­вестицій і застосування у своїй діяльності провідних технологій.

За словами директора МЦКМ ПУ Юрія Бобира, нара­зі пріоритетом є здійснення реконструкції Жовтневого палацу, в якому з моменту його післявоєнної відбудови в 1957 році так і не було проведено капітального ремон­ту. Сьогодні подібні роботи потребують не лише вели­ких капіталовкладень, а й використання енергоефектив­них технологій, встановлення сучасного мультимедій­ного обладнання, переоблаштування глядацької зони й т. ін. Без зовнішніх інвестицій здійснити ці грандіозні плани майже неможливо, адже МЦКМ ПУ перебуває на повній самоокупності та заробляє лише проведенням концертів і культурних (нерідко благодійних) заходів.

Беручи до уваги той факт, що Жовтневий палац двічі – у 2004 та 2013–2014 роках ставав притулком для учасни­ків революційних подій та є справжньою окрасою цен­тру столиці, адміністрація і трудовий колектив МЦКМ ПУ, окрім власних зусиль, сподіваються на допомогу органів місцевої влади, партнерів по консорціуму EEN-Ukraine, до яких входять і міністерства, і Торгово-про­мислова палата України, а також відомі в світі компанії та бізнес-асоціації.

У листі до Голови ФПУ Григорія Осового керівництво EEN-Ukraine подякувало за участь МЦКМ ПУ в програ­мі «Оцінка інноваційного потенціалу малих та середніх підприємств», яку реалізує Єврокомісія, і висловило спо­дівання, що отриманий Жовтневим палацом позитив­ний досвід співробітництва із зарубіжними партнерами стане в пригоді іншим підприємствам ФПУ та всьому профспілковому загалу.

  • ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

Юрій Бобир, директор Міжнародного центру культури і мистецтв профспілок України:

«Переконаний, що на європейському шляху Украї­ни всім нам потрібно бути готовими до співпраці з ЄС за прийнятими в Європі стандартами. Тому отри­манню Сертифіката передували розробка Стратегії розвитку МЦКМ ПУ, яку ухвалила Президія ФПУ, проведення енергоаудиту будівлі Палацу, вдоскона­лення управлінської структури підприємства тощо».

11.04.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

22.09.2020 01:03

22.09.2020 01:02

22.09.2020 00:56

22.09.2020 00:45

14.09.2020 19:00

14.09.2020 18:57

14.09.2020 18:56

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:33

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання