« на головну 18.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск

УКРАЇНСЬКІ ПРОФСПІЛКИ: ДВА РОКИ В УМОВАХ ВІЙНИ

УКРАЇНСЬКІ ПРОФСПІЛКИ: ДВА РОКИ В УМОВАХ ВІЙНИ

 
Профспілки свідомі того, що тільки в умо­вах миру можливо за­безпечити гідну працю для людей. Але 2 роки війни росії проти Украї­ни перекреслили наші плани і прагнення.

За цей час 20% території України окуповано росій­ськими агресорами. по­шкоджені та зруйновані 250 тис. житлових буді­вель, 3,8 тис. освітніх за­кладів, 1,3 тис. медзакла­дів, 426 підприємств. За­гальна сума завданих збит­ків станом на січень 2024 року – 155 млрд доларів США. Втрачено майже 5 млн робочих місць. За да­ними Світового банку на 31.12. 2023 для відбудови та відновлення Україні по­трібно $486 млрд впродовж наступного десятиліття.

Внаслідок війни загину­ли понад 10000 громадян , у т.ч. 560 дітей, примусово депортовані до росії майже 3 млн українців, включаю­чи 19 393 дітей, тисячі укра­їнців перебувають в росій­ському полоні, 8 млн стали біженцями та мігрантами, 5 млн громадян є внутріш­ньо-переміщеними особа­ми в Україні з яких майже 1 млн діти.

ПРІОРИТЕТИ ФПУ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ:

• вдалося разом із робото­давцями розгорнути еконо­мічний фронт;

• 8 млн працівників за­безпечують потреби оборо­ни і населення;

• після релокації понов­люються робочі місця на підприємствах і в організа­ціях;

• сприяння поверненню на робочі місця ветеранів війни.

Допомога організаціям у прифронтових областях (Дніпропетровська, Доне­цька, Запорізька, Луган­ська, Сумська, Миколаїв­ська, Херсонська, Чернігів­ська, Харківська): освоєно кошти у розмірі 2703902 грн. (66 тис. євро), з яких на ре­монт профбудівель – 2025902 грн. та на інститу­ційну діяльність – 678 тис. грн. грантових коштів, що надійшли від міжнародних організацій.

Профспілки консоліду­валися задля зміцнення потенціалу та спромож­ності реагувати на викли­ки. Протягом цього часу проведено правову експер­тизу 890 нормативно-пра­вових актів, з яких не пого­джено 56. Найголовніше, зупинено Закон про пра­цю.

ВТРАТИ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ:

• скорочення профспіл­кового членства на понад 1 млн осіб;

• обмеження прав проф­спілок та працівників в умовах введення воєнного стану;

• призупинено частину по­ложень законів про працю;

• роботодавцям надано право призупиняти поло­ження трудових та колек­тивних договорів.

Зруйновано будівлі профспілок у Луганській, Донецькій, Харківській об­ластях, пошкоджено у Ми­колаївській, Херсонській та Чернігівській. Чернігів­ський профспілковий на­вчально-методичний центр було пошкоджено та при­пинено його діяльність.

ЗМІЦНЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ФПУ

Профспілкова солідар­ність і міжнародна допомо­га на адресу ФПУ склала більше 3,5 млн євро.

Гуманітарна допомога зосереджувалась на:

• матеріальній та гумані­тарній допомозі членам профспілок, постраждалим внаслідок воєнної агресії;

• інституційній підтрим­ці територіальних профоб’єднань, які найбільш по­страждали внаслідок воєн­них дій, та тих, де є велика концентрація ВПО;

• підтримкці ВПО, які перебувають у профспіл­кових закладах та на ство­ренні умов для їх належ­ного перебування;

• усуненні пошкоджень будинків спілок, які зазна­ли руйнувань внаслідок воєнної агресії росії.

У 2022 році майновим комплексом ФПУ профі­нансовано утримання ВПО (проживання, харчу­вання) на 170 млн грн ($4.5 млн), а у 2023 році – утри­мання ВПО (проживання, харчування) на 61 млн грн ( $1.5 млн).

Допомога членам проф­спілок за період росій­ської агресії склала 14,255 млн грн. ($375 тис.).

 

ВШАНУВАННЯ ВЕТЕРАНІВ БОЙОВИХ ДІЙ – ЗАХИСНИКІВ ДЕРЖАВИ

З нагоди 35-ї річниці виве­дення військ з Афганістану та до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав 16 лютого у Києві у Будинку профспілок відбулось Уро­чисте зібрання Всеукраїн­ської профспілки захисни­ків України, спортсменів та працівників сфер за участі військових ветеранів, представників Міністер­ства оборони України, ду­ховенства ПЦУ, спілчан.

Голова Всеукраїнської асоці­ації ветеранів Афганістану та антитерористичної операції (АТО) Сергій Куніцин зазначив: «Ми пам’ятаємо подвиг кожного українського воїна і пишаємось захисниками, які сьогодні непо­хитно стоять на передовій, захи­щаючи Батьківщину від ворога. Більшість представників воїнів- афганців наразі також доєдна­лися до сил оборони.».

Сергій Куніцин розповів про свій бойовий досвід, повідомив про те, що його син наразі зі зброєю у руках боронить Украї­ну. Від імені своїх побратимів він подякував спілчанам, осо­бисто Голові ФПУ за можливість зібратися під дахом Будинку профспілок.

Григорій Осовий у виступі на­голосив, що в усі часи існує ве­личезна повага до постаті воїна – людини, яка бореться із сила­ми зла за справедливість, яка боронить свободу і незалеж­ність своєї держави. Це велика місія і для тих, хто сьогодні зі­брались у цій залі. Профспілки, як найчисельніша громадська організація в Україні, що об’єднує працівників з усіх сфер економіки, з перших днів повно­масштабної війни рф проти України обрали активну пози­цію у боротьбі з агресором.

Спілчани на своїх робочих місцях роблять усе можливе, щоб підтримати ЗСУ, сили Теро­борони, допомогти нашим вої­нам на фронті, придбати дрони, автомобілі – усе, що необхідно для передової, щоб відстояти нашу країну. Профспілковий лі­дер навів данні про те, що ста­ном на зараз 20% членів проф­спілок, що входять до ФПУ, пе­ребувають у військових части­нах, на різних ділянках поруч з професійними військовими вони боронять державу.

– Ми активно працюємо над глобальним проєктом, щоб об’єкти, які нам підпорядковані: – санаторно-курортні та оздо­ровчі заклади – працювали на потреби реабілітації для віднов­лення тих, хто отримав поранен­ня, або має втрату здоров’я че­рез війну.

З початку 2023 року 9,3 тис. наших військовослужбовців, які цього потребували, вже побува­ли в профспілкових закладах, тому ми розуміємо масштаб цієї роботи і вже включились в неї. Десятки тисяч наших співвіт­чизників потребуватимуть та­кої підтримки, тому хочу запев­нити, що ФПУ, наші організації й надалі будуть робити все необ­хідне і можливе в цьому напря­мі.

Профспілки, як соціальні партнери, погоджують розпоря­дження уряду, усі нормативно- правові акти, що стосуються сфери соціально-економічного захисту, і тому, захищаючи ін­тереси трудівників, в т.ч. вій­ськових, ми ставимо питання, щоб все, що гарантовано зако­ном, забезпечувалось в інтере­сах громадян та сімей тих, хто сьогодні воює, виконуючи свій обов’язок перед державою. Та­кож ми прагнемо зробити все за­лежне від нас, щоб умови праці в Україні були конкурентними.

ПРЕСЦЕНТР ФПУ

 

 

15.03.2024ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання