« на головну 21.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1253)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск

МОП ПРИПИНЯЄ СПІВПРАЦЮ З РОСІЄЮ і закликає її «негайно та беззастережно зупинити агресію»

МОП ПРИПИНЯЄ СПІВПРАЦЮ З РОСІЄЮ і закликає її «негайно та беззастережно зупинити агресію»

 
Адміністративна рада Міжнародної організації праці ухвалила резолюцію щодо агресії Російської Федерації проти України.

Міжнародна організація праці прийняла резолюцію щодо агресії Росії 42 голосами «за», 2 голосами «проти» та 8 «утримались». Четверо не брали участі в голосуванні. У ре­золюції висловлюється «глибока стурбованість повідомленнями про жертви серед цивільного населення та напади на цивільні об’єкти, а та­кож значний вплив на працівників і роботодавців, які ризикують своїм життям, продовжуючи працювати та функціонувати, в тому числі під час нападів на лікарні, школи, тран­спортну інфраструктуру, підприєм­ства й атомні електростанції, що ще більше погіршився через відсутність гуманітарного доступу».

МОП визнає величезні масштаби внутрішньо переміщених осіб і бі­женців, змушених покинути свої до­мівки, робочі місця, підприємства, громади та країну, і заявляє, що «агресія Російської Федерації проти України, що триває за підтримки бі­лоруського уряду, є вкрай несуміс­ною з цілями й завданнями Органі­зації та принципами, які регулюють членство в МОП».

Висловлюючи непохитну під­тримку тристороннім учасникам в Україні – працівникам, роботодав­цям та її демократично обраному уряду, резолюція закликає Російську Федерацію «негайно та беззастереж­но припинити агресію, вивести свої війська з України, припинити страж­дання, які вона завдає народу Украї­ни, а також утримуватися від будь- якої подальшої незаконної погрози силою чи застосуванням сили проти будь-якої держави-члена й стати на шлях мирного врегулювання відпо­відно до Статуту ООН та міжнарод­ного права».

Адміністративна рада вирішила, що МОП має тимчасово призупини­ти надання Російській Федерації тех­нічного співробітництва, за винят­ком гуманітарної допомоги. Запро­шення РФ на дискреційні наради експертів, конференції та семінари, склад яких визначається Адміні­стративною радою, буде припинено.

Резолюція також просить Міжна­родне бюро праці розглянути варіан­ти забезпечення технічного співро­бітництва або допомоги всім іншим країнам регіону, охопленим москов­ським офісом МОП, включно з мож­ливим переміщенням Групи техніч­ної підтримки з питань гідної праці та Бюро МОП для країн Східної Єв­ропи та Центральної Азії поза межі Російської Федерації.

 

МОП закликає Російську Федерацію «негайно та беззастережно припини­ти агресію, вивести свої війська з України, припи­нити страждання, які вона завдає народу України, а також утриму­ватися від будь-якої подальшої незаконної по­грози силою чи застосу­ванням сили проти будь- якої держави-члена й ста­ти на шлях мирного вре­гулювання відповідно до Статуту ООН та міжнародного права».

 

МКП ПОПЕРЕДЖАЄ ПРО РУЙНІВНІ НАСЛІДКИ ПУТІНСЬКОЇ ВІЙНИ


Міжнародна конфедерація профспілок засуджує війну Путіна проти України й закликає до миру, демократії та діалогу.

Війна призводить до неви­мовних людських страждань та руйнувань. Менш ніж за мі­сяць з країни виїхали понад 3,5 млн людей, внаслідок чого загальна кількість біженців у світі досягла майже 25 млн.

МКП вітає гуманітарну ро­боту своїх українських член­ських організацій та роботу профспілок у сусідніх країнах щодо прийому біженців та на­дання допомоги в задоволен­ні їхніх потреб.

Пріоритетом має бути не­гайне припинення вогню з боку Росії, виведення всіх ро­сійських військ з України та переговори про справедли­вий та міцний мир. Потреби народу України для віднов­лення країни будуть величез­ними.

«Урядам необхідно вжити заходів, щоб зупинити отри­мання прибутків за рахунок цієї кризи, і разом з міжнарод­ними фінансовими інститута­ми вжити термінових кроків для розширення соціального захисту мільйонів і мільйонів людей у всьому світі, які сти­каються з голодом, навіть го­лодною смертю, недоступни­ми цінами на енергоносії та нестачею ключових товарів, таких як добрива. Також зрос­тають побоювання, що вкрай необхідна допомога Україні буде, принаймні частково, братися з офіційної допомоги з метою розвитку, призначе­ної для деяких найбідніших країн світу. Вторгнення Путіна – це жахіття для тих, хто що­дня стикається з реальністю куль, бомб і ракет, і воно ма­тиме вкрай згубні наслідки у всьому світі, особливо для найбідніших та найуразливі­ших верств населення. Уря­дам необхідно буде розгляну­ти цінову політику, а заходи у відповідь на економічні на­слідки цієї війни мають бути спрямованими насамперед на тих, хто найбільше цього по­требує», – заявила генераль­ний секретар МКП Шаран Барроу.

 

 

04.04.2022ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання