« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск

ПОНАД 100 ТИС. ЛЮДЕЙ ПРИЙНЯЛИ ПРОФСПІЛКОВІ ОЗДОРОВНИЦІ І ГОТЕЛІ

ПОНАД 100 ТИС. ЛЮДЕЙ ПРИЙНЯЛИ ПРОФСПІЛКОВІ ОЗДОРОВНИЦІ І ГОТЕЛІ

25 березня відбулась онлайн нарада україн­ських профспілкових об’єднань ФПУ та КВПУ, членських орга­нізацій Міжнародної конфедерації профспі­лок, за широкою учас­тю представницьких профспілок Франції.

П редставники профспілок Франції зверну­лися до своїх українських ко­лег з проханням поінфор­мувати їх про ситуацію в Україні та становище пра­цівників і членів їхніх сі­мей в умовах несправедли­вої та кривавої війни, почи­наючи з кінця лютого 2022 року. Голова ФПУ Григорій Осовий у своєму емоційно­му виступі повідомив про катастрофічну ситуацію з порушенням прав людини, насамперед права на жит­тя, в регіонах, де проходять бойові дії і де російська окупаційна армія піддає обстрілам житлові кварта­ли, об’єкти цивільної інфраструктури, а також інші факти злочинів проти людяності російських сол­датів та найманців в Укра­їні. Він висловив повну під­тримку народу України та її Уряду у справі мобіліза­ції на боротьбу із загарбни­ками та розповів про зусил­ля профспілок, спрямовані на допомогу тим, хто по­трапив у біду. Так, понад 100 тис. людей прийняли профспілкові оздоровниці й готелі у перший місяць війни, допомагаючи зна­йти прихисток тим грома­дянам України, хто втра­тив під час війни все, що мав. Мільйони гривень по­жертвувано профспілками на потреби цивільного на­селення, підтримку мобілі­зованих членів профспі­лок, армії та Національної гвардії. Наводяться мости гуманітарної допомоги від європейських профспілок українським громадянам. Предмети побуту та гігіє­ни, ліки, одяг, захисні засо­би для українських воїнів, продукти харчування – тонни вантажів доправле­но до України за сприяння профспілкового гуманітар­ного штабу з першого тиж­ня війни.

Під час наради виступи­ли голова Профспілки бу­дівельників, заступник Го­лови ФПУ Василь Андреєв та заступник голови КВПУ Наталія Левицька. Вони розповіли про ситуацію з робочими місцями для чле­нів профспілок у воєнний час, цілеспрямоване зни­щення української еконо­міки російськими війська­ми та гуманітарні зусилля профспілок.

Учасники наради закли­кали профспілки Франції надати допомогу україн­ським громадянам, а та­кож вжити заходів полі­тичного тиску на власний уряд щодо закриття укра­їнського неба для повітря­них атак на мирні міста, що наносять непоправної шкоди тисячами балістич­них та крилатих ракет, від систем залпового реактив­ного вогню, танкових та ар­тилерійських ударів росій­ських загарбників.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

За підсумками наради на ім’я Голови ФПУ Гри­горія Осового надійшов електронний лист із сло­вами вдячності лідеру українських профспілок і його колегам за прямі та змістовні відповіді на запитання представни­ків профспілок Франції. Зазначено, що ця зустріч була вкрай необхідною для більш глибокого ро­зуміння ситуації, в якій опинився український народ у воєнний час, та дій профспілок, спрямо­ваних на допомогу лю­дям, які потрапили в біду. «Ми захоплюємося вашою витримкою і енергією. Віримо у спра­ведливість і те, що ваша країна себе захистить», – йдеться у посланні.

 

ПРОФСПІЛКИ І СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ


Проблеми зайнятості та соціального захи­сту вимушених переселенців обгово­рили Голова Федерації профспілок України Григорій Осо­вий і голова Закарпатської облпрофради Іван Зелінський на зустрічі з директо­ром Закарпатського обласного центру зайнятості Юрієм Фу­щичем.

Григорій Осовий поінформу­вав, що з початку військових дій санаторії ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», в тому числі у Закарпатті, вже прийняли де­сятки тисяч вимушених пере­селенців з гарячих точок нашої країни. Тому важливе завдан­ня органів служби зайнятості і профспілок – надати людям допомогу в пошуках роботи та їх працевлаштуванні.

Юрій Фущич розповів про програми обласної служби зайнятості щодо підтримки тимчасово переміщених осіб, які шукають роботу, та робо­тодавців, а також організації громадських робіт. Саме сприяння працевлаштуван­ню вимушених переселенців на вільні робочі місця, а та­кож забезпечення їх іншою роботою в період воєнного стану є одним з пріоритетних напрямів діяльності служби зайнятості.

Спільний інтерес викликало питання співпраці об’єднаних територіальних громад та профспілкових оздоровниць, що розташовані на території цих громад і приймають ви­мушених переселенців, та можливостей обласної служ­би зайнятості. Внесено про­позицію спільно розглянути його трьома сторонами і за­пропонувати конкретні дії.

СЕРГІЙ БАРАНЧИКОВ, ПРЕС-ЦЕНТР ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛПРОФРАДИ

 

СИЛА В ЄДНОСТІ!

Профспілка працівників бу­дівництва і промисловості будівельних матеріалів Укра­їни з першого дня війни долу­чилась до всебічної допомо­ги Збройним Силам України, членам профспілки та їх ро­динам.

«Місяць запеклої боротьби україн­ського народу проти російської агре­сії став місяцем нашої незламності!», – зазначалося 25 березня на розши­реній президії ЦК Профспілки, що від­булась в онлайн форматі.

Відкрив засідання голова Профспілки Василь Андреєв, який поінформував про її діяльність у цей час. Президія ЦК Профспілки розглянула та прийня­ла відповідні рішення з таких питань: «Про Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»; «Про ситуацію в будівельній галузі щодо виплати заробітної плати і трудових прав працівників. Про звернення до Уряду України щодо ви­рішення цих питань»; «Про гуманітар­ний штаб Профспілки будівельників України та допомогу членам проф­спілки в період воєнного стану»; «Про дії Профспілки щодо виключення ро­сійських профспілкових організацій із складу Інтернаціоналу будівельників і деревообробників (BWI)».

ПРОФБУ

04.04.2022ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання