« на головну 24.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск

РОБОТУ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБУ ФПУ НАЛАГОДЖЕНО В ЗАКАРПАТТІ

РОБОТУ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБУ ФПУ НАЛАГОДЖЕНО В ЗАКАРПАТТІ

Федерація профспілок України намагається знайти шляхи ефективних дій в умовах ворожої агресії, появи десятків тисяч вимушених переселенців з областей, де проходять бойові дії, нищить­ся інфраструктура та яким загрожує гуманітарна ката­строфа.

Для координації роботи профспі­лок у Закарпатті діє оперативний штаб ФПУ, створений на базі сана­торію «Карпати» ПрАТ «Укрпрофоз­доровниця». З метою налагодження його роботи в області перебуває Го­лова ФПУ Григорій Осовий.

У м. Ужгороді профспілковий лі­дер провів кілька робочих зустрі­чей. Зокрема, під час спілкування із заступником голови Закарпатської обласної державної адміністрації Василем Іванчом Григорій Осовий поінформував його про завдання, які вирішують профспілки в умовах війни. Це, зокрема, отримання гума­нітарної допомоги від профспілок країн Європи, яку буде спрямовано тим, хто її конче потребує. Такий 15-тонний гуманітарний вантаж уже направила в Закарпаття Ав­стрійська Конфедерація профспі­лок.

Інший напрям діяльності проф­спілок – допомога в розміщенні на базі профспілкових оздоровниць лю­дей з регіонів, що постраждали від бойових дій агресора. В цих питан­нях ФПУ очікує пільг для санаторіїв, які розміщають вимушених пересе­ленців, від місцевих органів влади, зокрема в оплаті енергоносіїв.

Василь Іванчо від імені керівни­цтва Закарпатської ОДА висловив підтримку діям профспілок в інтересах людей. Він визначив праців­ників апарату Закарпатської ОДА, які контактуватимуть з представни­ками профспілок під час проходження гуманітарних вантажів від профспілкових організацій країн Європи в Україну.

Ще одну робочу зустріч Григорій Осовий провів в Управлінні вико­навчої дирекції Фонду соціального страхування України в Закарпат­ській області. Начальник управлін­ня Ігор Сегляник, який, до речі, є членом Закарпатської облпрофра­ди, поінформував профспілкового лідера України про їх спільну робо­ту з Департаментом охорони здоров’я ОДА за сприяння профспі­лок щодо розширення мережі реабі­літаційних відділень у санаторіях ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», де лі­кувалися застраховані особи.

Григорій Осовий висловив пропо­зицію щодо виділення коштів дер­жавного бюджету, зокрема Фонду соціального страхування України, на часткову оплату перебування ви­мушених переселенців з гарячих то­чок, у тому числі застрахованих осіб, матерів з дітьми, інших катего­рій. Це питання було оперативно об­говорено з керівництвом виконав­чої дирекції Фонду соціального страхування України. Безперечно, вирішення даного питання заслуго­вує підтримки як профспілок, так і влади та роботодавців.

Помітне місце у волонтерському русі займає Закарпатська округа Пласту – структурний підрозділ На­ціональної скаутської організації України в Закарпатській області. В офісі цієї організації, який нині на­гадує великий склад гуманітарної допомоги, також побував Григорій Осовий. У розмові з головою органі­зації Людмилою Лівак та керівни­ком Ужгородського осередку Іштва­ном Удутом Григорій Васильович обговорив питання надання гумані­тарної допомоги у регіони, де ве­дуться бойові дії, цікавився, які речі, продукти харчування, в тому числі дитячого, ліки тощо найбіль­ше потрібні людям у гуманітарно­му вантажі. Закарпатські пластуни пообіцяли надавати волонтерську допомогу при отриманні профспіл­ками України гуманітарних ванта­жів від їх колег з країн Європи.

У робочих зустрічах від сторони профспілок разом з Григорієм Осо­вим взяли участь голова Закарпат­ської облпрофради Іван Зелінський, голова Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Микола Субота, керів­ник департаменту профспілкового руху та зв’язків з громадськими організаціями ФПУ Лариса Ровчак.

СЕРГІЙ БАРАНЧИКОВ, ПРЕС-ЦЕНТР ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛПРОФРАДИ ФОТО АВТОРА

 

ПРОФСПІЛКИ НАДАЮТЬ ПОСТРАЖДАЛИМ ВІД ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ РФ ЇЖУ ТА ДАХ ПО ВСІЙ КРАЇНІ

12 березня відбулась нарада з керівниками санаторно-курортного комплексу ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» з питань забезпечення безперебійної діяльнос­ті санаторіїв у період воєнного стану та при­йому біженців у цих за­кладах.

«Наші приміщення було законсервовано на зиму, але ми відкрили їх, бо нам по­трібно було знайти місце для людей, яким потрібні кімнати, де можна спати, харчуватися», – зазначив Го­лова Федерації профспілок України Григорій Осовий.

За підсумками засідання Тимчасового гуманітарного штабу допомоги постражда­лим унаслідок воєнної агре­сії Росії, створеного ФПУ, прийнято рішення зверну­тись до міністра соціальної політики Марини Лазебної щодо координації і взаємодії з розміщення цільових груп біженців у профспілкових санаторіях і туристичних об’єктах та надання їм фі­нансової і гуманітарної до­помоги. Також вирішено звернутись до Укрнафти щодо пріоритетного пільго­вого забезпечення санаторі­їв паливно-мастильними ма­теріалами. Керівникам сана­торіїв нададуть методичні рекомендації з операційної, фінансової роботи, звітності щодо гуманітарної допомо­ги та взаємодії з місцевими органами влади у розміщен­ні переміщених осіб.

 

МАЙЖЕ 50 ТИС. БІЖЕНЦІВ ПРИЙНЯЛА САНАТОРНО-КУРОРТНА СИСТЕМА ФПУ

Григорій Осовий

Голова Федерації профспілок України

«За період з 28 лютого по 12 березня санаторно-курорт­на система ФПУ прийняла 49700 біженців. Станом на 12 березня тут перебувають 4700. Проте, це різні категорії поселенців: біженці з регіонів, де неможливо наразі перебу­вати, або з евакуйованих під­приємств; працівники банків­ських і приватних, у тому числі іноземних, компаній, які забро­нювали й оплатили проживан­ня; приватні особи, їхні сім’ї, у яких здебільшого закінчилися кошти на проживання; цільові соціальні групи (діти-сироти, вагітні жінки тощо), яких посе­лено за зверненнями військо­во-цивільних адміністрацій і за яких сплачує держава».

19.03.2022ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання