« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск

ЗАКРИТИ НЕБО НАД УКРАЇНОЮ!

ЗАКРИТИ НЕБО НАД УКРАЇНОЮ!

Україна гідно стримує нава­лу російських військ, проте закриття неба над нашою країною залишається одним з ключових питань для убез­печення мільйонів українців від бомбардувань касетними і вакуумними бомбами, зменшення щоденних люд­ських жертв.

Н а жаль, наш попередній заклик до Європей­ської конфедерації профспілок на засіданні виконкому 1 березня не знайшов підтримки, як і надання Україні статусу кандидата в чле­ни ЄС. Скільки людей ще мають загинути, по­повнити лави біженців, аби переконати європейських чиновників виявити рішучість у підтримці України не за­явами, а справами? Хоча б передати українським вій­ськовим пілотам літаки радянського походження для захисту неба власними силами.

Хотів би нагадати, що режим закритого неба ( no - fly zone ) країни НАТО застосовували протягом 1990–2000-х років у Боснії та Герцеговині, в Іраку та Лівії. В усіх випадках безполітна зона доводила свою виняткову ефективність. Проте, ні Сполучені Штати, ні Велика Британія, ні жоден з інших потужних західноєвропейських союзників не на­важуються на такий крок. Основним аргументом проти втручання для західних держав слугує ризик розв’язання, як вони кажуть, третьої світової війни.

А хіба вона ще не розпочалася? Хіба широке залучення в конфлікт третіх сторін і спроба Москви розширити його на інші сусідні держави не створюють вже достатніх за­гроз? І хіба розгортання ядерного потенціалу не є тією межею, за якою Захід має діяти більш рішуче?

Очевидно, що Захід наразі вважає, що санкції можуть стати достатнім фактором стримування від агресії. Дій­сно, санкції стали важливим засобом остудження амбі­цій Росії, але недостатніми для режиму тирана Путіна. Варварська тактика обстрілу житлових кварталів, до якої активно вдається російська армія, залишає все менше і менше морального підґрунтя для такої позиції Заходу. А знищення критичної інфраструктури несе реальну загро­зу екологічної та техногенної катастрофи континенталь­ного масштабу.

В Україні функціонують 15 атомних енергоблоків. Най­більша в Європі Запорізька АЕС захоплена російськими військовими, а в Чорнобилі є загроза розконсервації укриття з радіоактивними відходами, що відчують на собі всі європейські країни.

Закликаю вас приєднатися до голосу мільйонів людей у світі щодо закриття неба над Україною й тим самим убез­печити Європу і весь світ від ядерної катастрофи та збе­регти сотні тисяч життів.

МКП та ЄКП не можуть стояти осторонь, коли гинуть без­винні люди, а тому мають підтримати тих членів проф­спілок, які виходять на численні демонстрації на Заході з вимогою закрити небо над Україною.

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ, ЧЛЕН ГЕНЕРАЛЬНОЇ РАДИ МКП, ЧЛЕН ВИКОНКОМУ ПЄРР, ГОЛОВА ФПУ

 

ПОЖЕРТВУВАННЯ ДЛЯ ТРУДЯЩИХ З УКРАЇНИ


Інтернаціонал громадського обслуговування (ІГО) та Євро ­пейська федерація профспі­лок громадського обслугову­вання (ЄФПГО) закликають профспілки робити пожертву­вання до загального Фонду солідарності, створеного МКП та ЄКП. Пожертвування бу­дуть використані для під­тримки трудящих та членів профспілок, які змушені бігти з України (житло, продукти харчування, товари, тран­спорт).

Кордони Європи залишаться від­критими для прийому біженців, пере­важно сімей зі старими людьми та ді­тьми, тоді як чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати країну в рамках воєнного стану.

Реквізити для внесків до Фонду солідарності:

ITUC-CSI Account n: 068-9007804-23

Belfius Banque SA, Boulevard Pachеco 44, 1000 Brussels, Belgium

BIC/Swift code: GKCCBEBB – IBAN Code: BE92 0689 0078 0423

Mention «PSI-EPSU Ukraine» .

 

ПРОФСПІЛКОВІ САНАТОРІЇ ПРИЙМАЮТЬ ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

Федерація профспілок України активно включи­лася в процес допомоги населенню, розмістивши в 14 профспілкових сана­торіях по всій Україні майже 4 тис. людей, які були вимушені виїхати з територій, де ведуться активні бойові дії.

Профспілки спільно з ор­ганами місцевої влади нада­ють притулок цим людям, а також безкоштовно допома­гають українській армії, роз­міщують наших захисників. Персонал оздоровниць ро­бить все необхідне, щоб ство­рити для людей належні умо­ви перебування, забезпечити харчування і за необхідності – лікування.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

ВСТАНОВИТИ ЦІНИ НА ГАЗ, ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО ПРИЙМА­ЮТЬ БІЖЕНЦІВ, ЯК ДЛЯ БЮ­ДЖЕТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Голова Федерації проф­спілок України Григорій Осовий звернувся до Прем’єр-міністра Украї­ни Дениса Шмигаля щодо порядку оплати за споживання енергоносі­їв у воєнний час на об’єктах розміщення бі­женців.

У зверненні він, зокрема, зазначив, що в умовах поточ­ної ескалації збройної агресії на території України з боку військових формувань Росії Федерація профспілок Украї­ни та ПрАТ «Укрпрофоздо­ровниця» не залишились осторонь біди у нашому спільному домі.

Санаторно-курортний комплекс профспілок з пер­шого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну безперервно приймає біженців та забезпечує дах над головою для всіх, хто його потребує, зокрема осіб похилого віку, жінок з дітьми та членів сімей військових. На сьогодні профспілкові об’єкти приймають тисячі осіб, у межах власних можли­востей забезпечують прожи­ваючих теплим житлом, світ­лом, водою, їжею та необхід­ним медичним обслуговуван­ням. Усе це потребує безпере­бійного споживання газу й електрики та їх авансової оплати за комерційними ці­нами і тарифами, що в умо­вах крайньої фінансової ви­снаженості санаторної систе­ми через зупинку діяльності у період локдаунів для запо­бігання поширенню COVID-19 протягом 2020–2021 років та різке підвищення цін на енер­гоносії в опалювальний сезон є доволі проблематичним.

У зв’язку з вищезазначе­ним, з метою продовження за­безпечення повноцінної робо­ти з прийому та обслугову­вання громадян у нинішній воєнний час ФПУ вважає за необхідне звернутись до Прем’єр-міністра щодо необ­хідності в найбільш стислі терміни впровадження шля­хом прийняття відповідних доручень та нормативно-пра­вових актів про:

• встановлення цін на газ, електроенергію для підпри­ємств, що приймають та роз­міщують біженців, як для бю­джетних організацій;

• заборону відключення газу, електроенергії та води населенню, житлово-кому­нальним підприємствам та підприємствам, що надають допомогу біженцям, за не­сплату житлово-комуналь­них послуг, спожиті газ та електроенергію;

• заборону нарахування пені і штрафів за несплачені житлово-комунальні послуги й спожиті газ та електроенер­гію.

 

 

09.03.2022ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання