« на головну 21.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1253)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск

МКП І ЄКП ЗАСУДЖУЮТЬ ВТОРГНЕННЯ РОСІЇ В УКРАЇНУ. Та вимагають, щоб усі російські війська негайно покинули Україну

МКП І ЄКП ЗАСУДЖУЮТЬ  ВТОРГНЕННЯ РОСІЇ В УКРАЇНУ. Та вимагають, щоб усі російські війська негайно покинули Україну

 

Напад на Україну є кри­чущим порушенням міжнародного права та її територіальної цілісності як суверенної та демократичної дер­жави.

У містах Європи відбулися демонстрації на знак солідар­ності з народом України, включаючи мітинг Європей­ської конфедерації профспі­лок у Брюсселі.

Міжнародна та Європейська конфедерації профспілок за­кликають своїх членів виявити практичну солідарність з пра­цівниками й народом України, створивши фонд солідарності для українських членських ор­ганізацій МКП та закликавши уряди за межами України нада­ти притулок біженцям, які ря­туються від конфлікту.

Трудящі – як в Україні, де за­гроза має екзистенційний ха­рактер, так і в Росії та Європі, де постраждають рівень життя та робочі місця – не повинні не­сти основний тягар війни. МКП і ЄКП закликали уряди забезпе­чити, щоб найбільше санкцій­не навантаження було покладе­но на плечі тих, хто має найбільші ресурси.


Шаран Барроу

генеральний секретар МКП

Ми сумуємо за тими, хто за­гинув, і висловлюємо найглибші співчуття та солідарність з тими, хто втратив близьких чи був по­ранений.

Введення санкцій урядами, які підтримують демократію та верховенство закону, не­минуче й виправдано, і вони мають бути спрямовані на­самперед на оточення прези­дента Путіна, який веде Росію цим руйнівним шляхом і загрожує миру в Європі та всьому світі.

Ми закликаємо світових лідерів зробити термінові й остаточні кроки для початку діалогу та пошуку мирного вирішення цієї кризи відповідно до Статуту Організації Об’єднаних Націй.

Лука Вісентіні

генеральний секретар ЄКП та Пан'європейської регіональної ради МКП

Ми рішуче засуджуємо війну, яка б’є насамперед по людях та працівниках, і виступаємо за негайне відновлення діалогу, миру та демократії. Європа має рішуче протисто­яти агресії Путіна й чинити максимальний тиск на його режим і, зокрема, на його оточення, щоб досягти миру та діалогу. Ми не можемо до­пустити, щоб політика визна­чалася насильством, і очікуємо від світових лідерів та лідерів ЄС захисту цілісності України, а також безпеки всіх інших країн регіону.

Європі необхідно підготуватися до прийому біженців, і ми визнаємо зобов’язання, які вже взяли на себе кілька країн-членів ЄС.

Гай Райдер

генеральний директор МОП

Ця ситуація є однією з найтемніших сторінок за довгу сторічну історію існування МОП, брутальним порушенням місії нашої організації щодо сприяння миру та соціальній справедливості. Ті, хто відповідає за цю агресію, до­бре знають, що її найперши­ми жертвами стане працюю­че населення, а втрати робо­чих місць, підприємств та джерел засобів існування ма­тимуть масивний характер і триватимуть протягом бага­тьох років.

Завдання МОП – залишатись солідарними з урядом, працівниками та роботодав­цями України, а також доєднатися до решти агентств системи ООН у забезпеченні їх усією необхідною допомогою.

 

ПРОФОБ’ЄДНАННЯ ЄВРОПИ ТА СВІТУ СОЛІДАРНІ З УКРАЇНОЮ

ІНТЕРНАЦІОНАЛ ГРОМАДСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЄВРОПЕЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФСПІЛОК ГРОМАДСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

ІГО та ЄФПГО засуджують напад Росії на Укра­їну 24 лютого 2022 року: «Російська армія напала на Україну. Ми засуджуємо це порушення ціліс­ності України. Війна та окупація несуть страж­дання трудящим, їхнім сім’ям та громадам. Сьо­годні це відбувається з народом України, який під бомбами шукає притулку або рятується від насильства. Ці страждання торкаються і народів Росії та Європи, оскільки наслідки конфлікту від­чувають усі. Ми підтримуємо заклик українських профспілок та генерального секретаря ООН і просимо Росію негайно припинити напад та по­вернути війська до Росії. Переговори – це єдиний спосіб досягнення міцної безпеки, демократії, дотримання прав людини та профспілок, миру та процвітання для людей в Україні, Росії та Європі. Ми впевнені, що бомбами, кулями та чоботами цього не досягти. Наші думки з нашими товари­шами в українських профспілках».

ЦЕНТР «СОЛІДАРНІСТЬ»

Центр «Солідарність» висловив тверду під­тримку українським партнерам з профспілок та українському народу й приєднується до профспі­лок усього світу: «Ми вимагаємо негайного виве­дення російських військ та прихильності до полі­тичних і дипломатичних рішень кризи, яка при­зведе до непотрібних страждань та поневірянь людей по всій країні. Ми підтримуємо Україну».

ПРОФСПІЛКИ КАНАДИ

Профспілки Канади солідарні з Україною та засуджують неспровоковану агресію Росії: «Світ із жахом спостерігає за тим, як Росія починає не­виправданий напад на Україну та її народ. Проф­спілки Канади засуджують цей неспровокований акт агресії та солідарні з народом України, який нині стикається з насильством, нестатками та невизначеним майбутнім.

Ми закликаємо наш уряд працювати з багато­сторонніми організаціями - однодумцями, щоб змусити Росію припинити військові дії, дотриму­ватися міжнародних зобов’язань з прав людини й повернутися на шлях діалогу та дипломатії. Між­народна спільнота має бути єдиною у справі миру для вільної та суверенної України».

ДАНСЬКА КОНФЕДЕРАЦІЯ ПРОФСПІЛОК

Данська конфедерація профспілок підтримує засудження ЄС вторгнення Росії в Україну: «Дії Росії є не просто порушенням міжнародного пра­ва і нападом на суверенну державу. З кожною го­диною, що триває вторгнення, шанс знайти вихід за столом переговорів зменшується. Ми вислов­люємо свою солідарність з українським народом, який збирається заплатити дуже високу ціну за російську агресію. Тому ми також звертаємося до наших колег у російському профспілковому русі: «Заради миру, заради українських робітників, і не в останню чергу заради своїх членів, використо­вуйте свій вплив на президента Путіна. Відмежуйтеся від вторгнення та нападу на Україну. Напад на Україну – це напад на всіх нас, оскільки російський імперіалізм несумісний з демократією та безпекою в Європі. Наслідки рішення прези­дента Путіна про вторгнення в Україну відчує не лише український народ. Це стосується і росій­ського народу. Це повномасштабна атака на фундаментальні демократичні цінності. Ми під­тримуємо народ України та підтримуємо санкції ЄС проти Росії».

БРИТАНСЬКИЙ КОНГРЕС ТРУДЯЩИХ

БКТ у своєму зверненні засуджує незаконне вторгнення до суверенної держави і закликає Росію поважати територіальну цілісність України: «Ми приєднуємося до світового профспілкового руху у заклику до миру та закликаємо всі уряди досягти рішення шляхом дипломатичних перего­ворів, щоб забезпечити мир, демократію, безпеку, права людини та профспілок для всіх у Європі, Україні та Росії.

Гуманітарні наслідки для цивільного насе­лення мають бути терміново усунуті, а міжнарод­не гуманітарне право – дотримуватися. Ми під­тримуємо заклики ООН до урядів сусідніх країн тримати кордони відкритими для всіх, хто потре­бує безпеки, і закликаємо наш власний уряд до підтримки гуманітарної допомоги насильно пе­реміщеним особам та вітати біженців, які праг­нуть приїхати до Великобританії. Ми висловлює­мо солідарність нашим українським профспілко­вим сестрам та братам, усьому народу України. БКТ підтримує всі зусилля, які ведуть до миру та соціальної справедливості».

 

УГОРСЬКА КОНФЕДЕРАЦІЯ ПРОФСПІЛОК

Угорська конфедерація профспілок MASZSZ із глибоким занепокоєнням стежить за нападами на сусідню Україну. Вона засуджує військову агресію Російської Федерації проти суверенної Української держави: «Військова сила приносить лише біль та криваві втрати, унеможливлюючи працю та засоби до існування працівників та їх­ніх сімей. MASZSZ солідарна з трудящими Украї­ни, нашими колегами, українськими профспілка­ми, які докладають значних зусиль для захисту своєї незалежності та побудови демократичної країни. У той час як ситуація в Україні стає все більш напруженою, а проблеми зберігаються, членські організації Угорської конфедерації профспілок закликають до пом’якшення та мир­ного вирішення конфлікту».

 

ОБ’ЄДНАННЯ НІМЕЦЬКИХ ПРОФСПІЛОК

Об’єднання німецьких профспілок (DGB) у сво­їй заяві щодо військової ескалації конфлікту в Україні зазначає: «Ми переживаємо один з най­похмуріших періодів з часу закінчення Другої сві­тової війни. Війна знову вирує у нашому безпосе­редньому сусідстві. DGB та її членські організації найрішучіше засуджують вторгнення Росії в Україну та її ракетні удари по ній. Чи то в Україні, чи в Росії, від війни та її наслідків страждають насамперед трудящі та їхні сім’ї. Разом з міжна­родним профспілковим рухом ми підтримуємо український народ, з яким повністю солідарні. Він стикається з нелюдськими стражданнями через грубе порушення міжнародного права ро­сійським президентом. Розв’язуючи цю агресив­ну війну, Росія явно провокує подальшу ескала­цію воєнного насильства, яке будь-якої миті може вийти з-під контролю. Європа та міжнарод­ний мирний порядок опинилися на краю прірви. DGB та ї ї членські організації закликають росій­ський уряд негайно

09.03.2022ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання