« на головну 21.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1253)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск

ПРОФСПІЛКОВИЙ ВНЕСОК У ПЕРЕМОГУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

ПРОФСПІЛКОВИЙ ВНЕСОК У ПЕРЕМОГУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

Український народ не подолати! У час неймовірних випробувань ми згуртовані як ніколи. Дати відсіч російським агресорам – спільна мета для всіх: наших доблесних захисників із ЗСУ, тих, хто боронить рідні міста і села у складі загонів територі­альної оборони, для сотень ти­сяч волонтерів, які допомага­ють армії і населенню.

Н а досягнення цієї надважли­вої мети наразі спрямовані й зусилля Профспілки мета­лургів і гірників України та її організацій. У воєнних умовах вони продовжують робити те, що вміють найкраще: підтримують людей праці – як тих, що залишилися виконувати свої обов’язки на виробництвах, так і тих, хто захищає рідну Батьківщину.

Не всі підприємства галузі сьогодні ма­ють змогу працювати. Деяким з них, розташованим у населених пунктах, де тривають бої, особливо важко. Але й там представники трудових колективів буквально під кулями та снарядами ви­конують свою роботу задля недопущен­ня техногенних катастроф та техноло­гічних аварій, збереження виробничої інфраструктури, допомагають постраж­далим та місцевим громадам.

Підприємства, де збережено виробничі процеси, спрямовують свою діяльність на потреби армії і територіальної обо­рони: безкоштовно передають їм авто­транспорт, обладнання, матеріали для побудови укріплень. Їхні цехи й персо­нал задіяні у виготовленні протитан­кових «їжаків» та інших необхідних для ведення оборони виробів.

Зокрема, значні обсяги такої продукції випускає Дніпровський металургій­ний завод, «АрселорМіттал Кривий Ріг» і «Метінвест – Криворізький ре­монтно - механічний завод». Крім того, підприємства ГМК сприяють облашту­ванню критично важливих наразі інфраструктурних об’єктів – бомбосхо­вищ. Так, нещодавно завдяки допомозі Іршанського гірничо - збагачувального комбінату два захищених приміщення стали доступними для жителів м. Ір­шанська. Значну роботу з розміщення переселенців та забезпечення їм на­лежного побуту здійснюють гірничо-збагачувальні комбінати Кривбасу.

Профспілкові лідери й актив первин­них організацій продовжують викону­вати свої основні завдання, пов’язані із захистом прав металургів і гірників, виплатою зарплат, здійсненням гро­мадського контролю у сфері охорони праці, оперативним інформуванням членів профспілки. Також вони актив­но долучаються до розв’язання гострих питань, що постають перед трудовими колективами: організовують переве­зення до робочих місць в умовах про­блем з громадським транспортом, за­куповують необхідне екіпірування для захисників, координують громадян, які хочуть здати донорську кров.

Багато хто з профспілковців у вільний від роботи час займається волонтер­ською діяльністю. Співробітники апа­рату Криворізької міської організації ПМГУ працюють у центрі допомоги пе­реселенцям і нашим воїнам. Пункти збору всього необхідного для армії та постраждалих організували активісти криворізьких підприємств «Метінвес­ту». Окрім того, гірники відмовилися від безкоштовного харчування на ко­ристь захисників міста.

З перших днів війни масово долучився до збору коштів та речей для сил місце­вої оборони профспілковий актив пер­винної організації ПМГУ «АрселорМіт­тал Кривий Ріг», закуповуючи інстру­менти, будівельні матеріали, ремкомп­лекти для автомобілів. Арселорівці пе­редали ЗСУ частину питної бутильова­ної води, якою вони забезпечуються на своїх робочих місцях. А жіночий ко­лектив первинки виступив з ініціати­вою віддати силам тероборони грошові сертифікати торгової мережі «Епі­центр», які мали стати подарунком від профспілки до 8 Березня для понад 5 тис. жінок.

Значною мірою активізовано співпра­цю з благодійними організаціями. Так, первинки ПМГУ, що діють на підпри­ємствах корпорації «Інтерпайп» (Ново­московський трубний та Нижньодні­провський трубопрокатний заводи, «Ніко - Тьюб», Нікопольський ремонт­ний завод, «Дніпросталь» – всі Дніпро­петровська область), перерахували по­над 600 тис. грн до Благодійного фонду «Відродження регіону». На зібрані ним кошти закупили листову сталь для ви­готовлення 900 бронежилетів. Придба­ли ліхтарі та утеплені берці для пра­цівників «Інтерпайп», які наразі у ЗСУ та підрозділах територіальної оборо­ни. Також забезпечили поточну потре­бу в медпрепаратах, витратних матері­алах, медичному обладнанні міських клінічних лікарень, обласної клінічної лікарні ім. Мечникова, які рятують життя пораненим.

Профком Інгулецького гірничо-збага­чувального комбінату ухвалив рішення про надання допомоги у розмірі 400 тис. грн благодійній організації «Міжнарод­ний благодійний фонд «Повернись жи­вим» та 100 тис. грн – громадській орга­нізації «Набат - Кривбас», що підтримує наших військовослужбовців.

У тісному зв’язку з благодійними фон­дами працюють первинки ПМГУ:

• Покровський ГЗК перерахував до фонду «Наше місто» 30 тис. грн;

• Дніпровський металургійний завод до Фонду охорони країни – 10 тис. грн;

• Дніпропетровська облпрофорганіза­ція виділила 30 тис. грн на потреби Ради оборони Дніпропетровської об­ласті.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ПМГУ

 

ДОПОМОГА ЗСУ І ВИМУ­ШЕНИМ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ

З перших днів ворожої агресії проф­спілки Закарпаття активно допомага­ють Збройним Силам України та виму­шеним переселенцям з інших облас­тей, де ведуться бойові дії. Загалом їх уже прибуло до Закарпаття понад 50 тисяч.

У своїй повсякденній діяльності голова За­карпатської облпрофради Іван Зелін­ський постійно контактує з керівниками області щодо вирішення усіх питань, пов’язаних із введенням воєнного стану.

На адресу профспілок Закарпаття надійшов гумані­тарний 15 - тонний вантаж від Австрійської Конфе­дерації профспілок. У ньому ковдри, засоби гігієни, консерви, інші продукти харчування, в тому числі дитяче, солодощі тощо. Цей вантаж було доставле­но на українсько - словацький кордон, а відтак роз­вантажено на складі, звідки його буде направлено в Україну і роздано тим, хто цього потребує. Згідно з обласною програмою прийому вимушених пересе­ленців функціонуватимуть два профспілкових ди­тячих оздоровчих заклади: «Барвінок» обласної ор­ганізації профспілки працівників житлово - кому­нального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення у м. Пере­чин та «Вогник» обласної організації профспілки працівників держустанов у с. Оноківці Ужгород­ського району.

Ще один важливий напрям роботи профспілок у цей складний і драматичний для нашої країни час – фінансова допомога ЗСУ. Зокрема, Закарпатська обласна організація профспілки працівників осві­ти і науки (голова Тетяна Повханич) уже перераху­вала на підтримку ЗСУ понад 300 тис. грн, а терито­ріальні профорганізації, первинні профспілкові організації галузі – 1,1 млн грн.

З початку воєнних дій обласною організацією проф­спілки працівників охорони здоров’я (голова Воло­димир Турок) перераховано на потреби медичного забезпечення 500 тис. грн, закуплено медикаментів на 61 тис. грн. Крім того, профспілкою медиків на­дано допомогу в розміщенні, в основному у санато­ріях області, та виїзді за кордон 128 особам.

Обласною організацією профспілки працівників культури (голова Наталія Товтин) перераховано на потреби ЗСУ 20 тис. грн, профспілкою працівни­ків лісових галузей (голова Михайло Черепаня) – 5 тис. грн. Допомагають військовим та вимуше­ним переселенцям й інші профорганізації галузе­вих профспілок Закарпаття.

СЕРГІЙ БАРАНЧИКОВ, ПРЕС-ЦЕНТР ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛПРОФРАДИ

ДОПОМОГА

500 ТИС. ГРН НА ПІДТРИМ­КУ УКРАЇНСЬКОЇ АРМІЇ

Профспілка працівників охорони здоров’я України приєдналася до мільйонів наших земляків у підтримці Збройних Сил України та перерахува­ла кошти у сумі 500 тис. грн.

К иївська обласна організація профспілки пра­цівників охорони здоров’я перераховує необ­хідні кошти на рахунки профспілкових орга­нізацій лікарень у мм. Іванкові, Бородянці, Ір­пені, Вишгороді, Василькові та інших для ма­теріальної підтримки потерпілих сімей медичних пра­цівників.

 

МІЛЬЙОН, ЩОБ ПОВЕРНУЛИСЬ ЖИВИМИ

Профспілка металургів і гірників України передала 1 млн грн Збройним Силам України.

2 березня в режимі онлайн відбулось засідання президії Центральної ради Профспілки металургів і гірників України, в якому взяли участь представники всіх територіальних організацій. Колегіально прийнято таке рішення: ПМГУ спрямовує на допомогу військовослужбовцям Укра­їни 1 млн грн через Міжнародний благодійний фонд «Повернись живим». У той же день кошти було перераховано на відповідний банківський ра­хунок.

Разом ми переможемо, бо сповідуємо такі цінності, як гідність, людя­ність, солідарність.

Слава Україні!

09.03.2022ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання