« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск

НАВІЩО ВЛАДІ МАЙНО ПРОФСПІЛОК?

НАВІЩО ВЛАДІ МАЙНО ПРОФСПІЛОК?

 

П очинаючи з 2011 року держава веде бороть­бу із профспілкови­ми організаціями шляхом позбавлення майна через судові інституції. Органами прокуратури в ін­тересах держави в особі Фонду державного майна України було подано близько 300 судо­вих позовів до господарюючих суб’єктів, створених за участю Федерації профспілок України, ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», ПрАТ «Укрпрофтур» та облас­них об’єднань профспілок, уна­слідок чого в період 2011–2017 років за рішеннями судів у профспілок на користь держа­ви було вилучено близько 70 майнових об’єктів, серед яких і санаторій «Великий Луг».

Санаторій «Великий Луг» (м. Запоріжжя) було збудовано у 1932 році для працівників метро­буду та металургійного комп­лексу півдня України. У 80-х ро­ках профспілки розпочали масштабне будівництво, і за­мість дерев’яних будиночків по­стали величезні корпуси.


Санаторій розташований в одному з найкрасивіших місць козацького краю, на березі річ­ки Дніпро, в екологічно чистій зоні, що вирізняється унікаль­ними природними факторами, які в поєднанні з м’яким кліма­том, хвойно-листяним лісом та степом утворюють цілющий «озоновий колодязь». У парко­вій зоні створено сосновий бір та алеї: горобинову, липову, бе­резову, туєву, кленову, каштано­ву та акацієву.

До 2017 року санаторій «Вели­кий Луг» як реабілітаційний за­клад вищої категорії функціону­вав цілий рік і приймав понад 4,5 тис. осіб на лікування та оздоровлення. Тут лікували за­хворювання опорно-рухового апарату, нервової та серцево-су­динної систем, патології вагіт­ності, органів дихання, травлен­ня та зору.

Лікували в минулому, бо сьо­годні санаторій не працює, ліку­вально-діагностичний та спаль­ні корпуси руйнуються.

28 лютого 2017 року рішенням суду у справі № 6/5009/5384/11 адміністративна будівля, палац культури, їдальня, чотири спальні корпуси, побутове при­міщення, магазин та лікуваль­но-діагностичне відділення ви­требувано з володіння профспі­лок та передано у Фонд держав­ного майна України. І тільки че­рез 3 роки у вересні 2020 року Ка­бінет Міністрів України видав розпорядження про передачу не­рухомого майна санаторію під управління Запорізької облас­ної державної адміністрації.

За останні десятиріччя в Україні кількість санаторно-ку­рортних закладів зменшилась з 445 до 172. Тобто на 61% стало менше закладів, що надають можливості для зміцнення здоров’я та реабілітації, можли­вість повернутись здоровим до суспільства та праці.

Що в підсумку? Втрачено ро­бочі місця, спеціалізовані ме­дичні кадри, діяльність з надан­ня санаторно-курортних послуг не проводиться, не сплачуються податки до державного та місце­вих бюджетів...

І вже при владі «нових облич» тиск і надалі триває. Чого тільки вартий законопроєкт «Про право­вий режим майна загальносоюз­них громадських об’єднань (орга­нізацій) колишнього Союзу РСР», за допомогою якого ласі до проф­спілкового майна можновладці хочуть одним махом прибрати до своїх рук будинки профспілок, са­наторії, готелі, пансіонати, бази відпочинку!

Протистояння між профспіл­ками та можновладцями триває десятиріччя. Хто переможе? Чи зможуть працівники, пенсіоне­ри та ветерани дбати про своє здоров’я та дозвілля у доступ­них профспілкових закладах, чи на територіях з чудовим кліма­том та природно-лікувальними можливостями постануть висо­кі паркани приватних садиб?

Час покаже…

ПРЕС-ЦЕНТР ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ


ЛУКА ВІСЕНТІНІ: «ЦЕ ПАРАЛІЗУЄ МОЖЛИВОСТІ ПРОФСПІЛОК»

«ЄКП спільно із МКП звернулись до вищих ор­ганів влади ЄС з листом щодо декількох зако­нопроєктів, внесених до Верховної Ради. Вкрай прикро, що українські чиновники про­довжують ігнорувати серйозну критику цих законів, критику, яка виходить безпосередньо від програм технічної допомоги МОП, у тому числі здійснюваних спільно з ЄС, якими ко­ристується уряд, а також від експертів з тру­дового права та українських профспілок. Про­стіше кажучи, законопроєкти не сумісні з між­народними трудовими стандартами. Країна систематично потрапляє в категорію 5 Гло­бального індексу прав МКП – відсутність га­рантій прав для працюючих людей.

Профспілкові лідери й активісти стикаються з погрозами насильства, наклепів, кримінально­го переслідування, стеження та інших форм тиску з боку державних чиновників, бізнесу або найманих вбивць, щоб відмовити їх від ви­конання своїх обов’язків із захисту прав тру­дящих. Крім того, ми були поінформовані про постійні спроби влади, спрямовані на відчу­ження профспілкової власності в порушення рішень Комітету з питань свободи асоціації МОП і Європейського суду з прав людини. У профспілкових офісах Федерації профспілок України проводяться обшуки, обмежується доступ, ініціюються десятки судових позовів. Усе це паралізує можливості профспілок. Ми закликаємо вас терміново втрутитися в ситу­ацію з Урядом України, щоб забезпечити до­тримання ним своїх міжнародних зобов’язань».

29.10.2021ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання