« на головну 24.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск

Селекторна нарада підтримала заходи протидії трудовому рабству

Селекторна нарада підтримала заходи протидії трудовому рабству

О дностайну підтримку ак­тивним діям профспілок усіх рівнів проти утиску владою трудових прав лю­дини праці висловили 10 січня керівники членських організацій ФПУ на всеукраїнській селекторній нараді у м. Києві.

Серед загроз для кожної працюючої лю­дини було названо запропоновані владою так звані реформи трудового законодав­ства. Йдеться, насамперед, про законопро­єкти про працю, реформування системи со­ціальних відносин і соціального страхуван­ня (звісно, не на користь трудової людини), а також законопроєкти про медіацію, страй­ки і локаути, про внесення змін у діяльність профспілок, які фактично загрожують їх знищенням. Хоча саме профспілки є тими правозахисними організаціями, які послі­довно відстоюють соціальні та економічні права працівників у нашій країні.

– Нам потрібно консолідувати увесь профспілковий рух у країні, – наголосив, звертаючись до колег, Голова СПО об’єднань профспілок, Голова ФПУ Григо­рій Осовий. – Неприпустимою є ситуація, коли законодавчі зміни, що стосуються кожного, розробляються владою кулуарно, без участі соціальних партнерів. Це є проя­вом авторитарності влади та тиску на проф­спілки, що є протизаконним. Ми перекона­ні, що реформи, які готуються на ринку пра­ці, мають розроблятися спільними зусилля­ми соціальних партнерів, тому потрібно повернутися в русло соціального діалогу.

Його підтримали керівники всіх профоб’єднань та всеукраїнських профспі­лок, що входять до складу ФПУ. На нараді виступили керівники та представники профоб’єднань Вінницької, Харківської, Лу­ганської, Полтавської, Тернопільської, За­карпатської, Кіровоградської, Львівської, Житомирської, Дніпропетровської, Чер­каської та інших областей, керівники всеукраїнських профспілок.

У ході селектору було обговорено захо­ди операційного Плану дій профспілок на захист прав працівників. Акцентувалось на необхідності проведення масштабної інформаційно-роз’яснювальної роботи у трудових колективах, організації пікетів та публічних заходів, наступальної ін­формкампанії у ЗМІ і соцмережах. Люди мають знати, що їх очікує із змінами у тру­довому законодавстві, переконані у ФПУ.

Сьогодні нам потрібна підтримка кож­ної первинки, необхідно провести перемо­вини з народними депутатами, які пред­ставляють у Верховній Раді ті чи інші об­ласті, щоб переконати їх не голосувати за антинародні законопроєкти. Скористатись підтримкою, яку надають міжнародні ін­ституції та профоб’єднання.

У разі ігнорування владою профспілко­вої позиції за справедливу трудову рефор­му, а також порушення вимог ратифікова­них Україною норм міжнародного законо­давства, якими, зокрема, гарантується для громадян право на об’єднання в профспіл­ки, ми вимушені будемо закликати спілчан до проведення масових акцій протесту, аж до загальнонаціонального страйку.

 

Попереджувальне пікетування Всеукраїнське віче

15 січня 2020 року профспілки проведуть поперед­жувальну акцію-пікетування Комітету соці­альної політики та захисту прав ветеранів Вер­ховної Ради України (м. Київ, вул. Банкова, 6–8) під час розгляду законопроєкту «Про працю» (реєстр. № 2708), який схвалено Кабінетом Міністрів України та передано до Верховної Ради України. За оцінками профспілок, за­значений законопроєкт значно погіршує права та гарантії праців­ників, позбавляє профспілки права на представництво та захист прав спілчан. Також розглядатимуться законопроєкти про меді­ацію (реєстр. № 2706) та про страйки та локаути (реєстр. № 2682), які порушують права працівників та несуть загрозу існуванню самих профспілок.

16 січня ц.р. відбудеться Всеукраїнське профспілкове віче у м. Києві та регіонах України на захист конституційних трудових і соціально-економічних прав працівників і діяльності профспілок.

Нагадуємо, що членами СПО об’єднань профспілок 28 грудня 2019 року ініційовано проведення колективних протестних дій аж до організації загальнонаціонального страйку.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

Голова ФПУ зустрівся з директором Представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта


9 січня Голова ФПУ Григорій Осовий провів зустріч з ди­ректором Представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі Марсе­лем Рьотігом.

Очільник ФПУ поінформував його про дії профспілок у відповідь на плани влади здійснити лібералізацію трудового зако­нодавства, зокрема про проведення 15 січ­ня пікетування Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів під час розгляду законопроєкту «Про працю» та про Всеукраїнське профспілкове віче, яке відбу­деться 16 січня.

Учасники зустрічі домовилися про тісну співпрацю між ФПУ та Фондом щодо аналі­зу урядових законопроєктів у сфері соціаль­но-трудових відносин, у тому числі створен­ня спільного «майданчика» для обговорен­ня трудової реформи експертами з науко­вих установ, вищих навчальних закладів, організацій працівників і роботодавців.

 

СПО звернулось до Глави держави

СПО об’єднань профспілок від імені 7 млн гро­мадян України – членів профспілок усіх рівнів звернувся до Президента України Володимира Зеленського як Гаранта Конституції із закликом захистити конституційні, трудові права праців­ників та діяльність профспілок в Україні.

У Зверненні наголошується, що дії Уряду та депутатська ініціатива щодо лібералізації соціально-економічних і трудових відносин збурили людей. Зростає невдоволення в трудових колективах, втрачається довіра до нової влади серед простих працівників, падає її рейтинг у суспільстві.

Профспілки завжди були і є прибічниками конструктивного соці­ального діалогу та очікують від влади і роботодавців такого ж ставлен­ня до себе.

Керівники профспілкових об’єднань, які входять до складу Спільно­го представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні, звернулись до Глави дер­жави з пропозицією провести зустріч з профспілковим активом під час Всеукраїнського профспілкового віча 16 січня 2020 року (м. Київ, МЦКМ (Жовтневий палац).

У зустрічі візьмуть участь профактивісти з усіх областей України, які стали на захист конституційних трудових і соціально-економічних прав працівників та діяльності профспілок.

 

Профспілки закликають владу до діалогу

Н аступ на профспілкові права посилюється, але тепер йдеться про долю не лише профспілок, а й усіх людей праці. На цьому було наголошено на спільному засі­данні Робочої групи та Консультативної ради при Голові ФПУ, що відбулось 9 січня.

У засіданні взяли участь керівники всеукраїнських профспілок та територіальних профоб’єднань, заступники Голови ФПУ, керів­ники та фахівці структурних підрозділів апарату ФПУ.

Після позачергового засідання СПО об’єднань профспілок, що відбулось відразу після ухвалення Урядом законопроєкту «Про пра­цю» 28 грудня 2019 року, де було вирішено активно протидіяти на­ступу на права людей праці, у ФПУ створено оперативні групи, які напрацьовують пропозиції до законопроєктів про працю, про зміни до діяльності профспілок, про медіацію. Вже підготовлено Звернен­ня СПО об’єднань профспілок до Глави держави з цього приводу.

Учасники зібрання переконані, що профспілкам потрібно до­нести до широких верств населення інформацію про загрози, які містять запропоновані владою законодавчі акти. Запропоновано звернутись за підтримкою до науковців, міжнародних інституцій, організувати серед спілчан збір підписів за відкликання названих законопроєктів і проведення дискусії, як це передбачено міжна­родною практикою та імплементованими Україною конвенціями Міжнародної організації праці.

Акцентувалось, що питання про наступ на права працівників порушувалось українською делегацією на 4-й Генеральній асамб­леї Пан’європейської регіональної ради 16 грудня 2019 року, й укра­їнські профспілки, які входять до авторитетних міжнародних профоб’єднань, отримали підтримку в своїй боротьбі.

«Ще є шанс на діалог!» – упевнений лідер українських профспі­лок, Голова ФПУ Григорій Осовий. Про це він зазначив публічно на власній сторінці у Фейсбуці та підкреслив, що профспілки за­вжди виступають за вирішення усіх питань виключно в правово­му руслі.

24.01.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання