« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск

Металурги та гірники вимагають відкликати законопроєкт «Про працю»

Металурги та гірники вимагають відкликати законопроєкт «Про працю»

Представники 80 тис. працівників металур­гійної та гірничодо­бувної галузі України (Криворіжжя) у від­критому Зверненні висловили свій про­тест проти нового проєкту Закону Украї­ни «Про працю» № 2708 і вимагають від Кабінету Міністрів термінового його від­кликання з Верховної Ради України для про­ведення переговорів з профспілками.

Н а переконання підписантів Звернення, голів профкомів ПО ПМГУ ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПО ПМГУ «Північ­ний ГЗК», ПО ПМГУ ПАТ «КЗРК», ПО ПМГУ ПрАТ «Центральний ГЗК», ПО ПМГУ АТ «Південний ГЗК», ПО ПМГУ ПрАТ «Інгулецький ГЗК», ПО ПМГУ ТОВ «Метінвест КРМЗ», ПО ПМГУ ПрАТ «СУХА БАЛКА», Криворізького міськкому ПМГУ, проєкт Закону «Про працю» значно звужує со­ціальні права працівників, чим порушується стаття 22 Конституції України, яка проголо­шує, що при прийнятті нових законів або вне­сенні змін до чинних не допускається звужен­ня змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

З повним текстом відкритого Звернення Криворізької міської та первинних органі­зацій Профспілки трудящих металургійної та гірничодобувної промисловості України до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України можна ознайомитись на офіційному сайті ФПУ fpsu.org.ua.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

До теми

Укрнафтогазпрофспілка підтримала ФПУ

Майже в повному складі члени Центральної ради долучились до солідарної акції проф­спілок в умовах лібералізації трудового за­конодавства та наступу на права профспілок біля Верховної Ради України та на підтримку законопроєктів Трудового кодексу України № 2410, Кодексу України про працю № 2410-1.

Ц ентральна рада одностайно підтримала позицію Фе­дерації профспілок України щодо неприпустимості антиконституційного згортання трудових і профспіл­кових прав, руйнування соціального діалогу під час внесення змін до трудового законодавства України. Прийнято також рішення про організацію збору підписів на підтрим­ку проєктів Трудового кодексу № 2410 та 2410-1, а також проведення низки організаційних заходів, спрямованих на недопущення анти­конституційного звуження обсягу і змісту трудових та профспілко­вих прав працівників під час внесення змін до трудового законодав­ства України, а також щодо обов’язкової участі членів Укрнафтогазпрофспілки у масових заходах, що проводитимуться під егідою ФПУ.

УКРНАФТОГАЗПРОФСПІЛКА

 

ВОСТ «ВОЛЯ»: «Влада вчиняє безпрецедентний наступ на права працівників і профспілок»

У тексті йдеться про те, що ВОСТ «ВОЛЯ» підтри­мує Звернення СПО об’єднань профспілок до людей праці та членів профспілок, поширене 3 січня п.р., та погоджується з профспілковим аналізом проєкту Закону «Про працю» та інших законопроєктів.

З а висновками членів об’єднання, законопроєкт обмежує права працівників і профспілок.

Зважаючи на викладене, ВОСТ «ВОЛЯ» заявляє про необхідність:

– відкликати проєкти законів «Про працю» (реєстр. № 2708), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо окремих питань діяльності професійних спілок)» (реєстр. № 2681), «Про внесення змін до Кодексу Законів про працю України щодо до­даткових підстав для звільнення» (реєстр. № 2584);

– вдосконалювати чинний Кодекс Законів про працю України шля­хом внесення необхідних змін, які не порушують (не обмежують) прав працівників і профспілок.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

Міністр економіки «закликав» українців голодувати

П лакати із зображенням міністра економіки Тимофія Милованова 9 січня з’явились на вулицях укра­їнських міст, зокрема Києва, Ві­нниці, Львова, Одеси та Крама­торська. На плакатах міністр закликає україн­ців мерзнути і голодувати, а також повідомляє, що їх звільнено. Таку акцію провела політична група «Авангард».

Поштовхом до акції став законопроєкт «Про працю» (№ 2708) та ініціативи Милованова. Цей законопроєкт несе низку загроз для найманих працівників та суперечить ратифікованим Україною міжнародним угодам. Саме ці загрози й було зображено на розповсюджених плакатах.

Зокрема, ст. 35 законопроєкту передбачає звільнення працівника за бажанням роботодавця без зазначення жодних причин такого звільнення та навіть без попередження, ч. 5 ст. 52 – впрова­джує 6-денний робочий тиждень, а також майже вдвічі зменшує розмір оплати праці за наднормо­ву роботу, а також у вихідні та святкові дні.

Прикінцеві положення законопроєкту перед­бачають, що у разі встановлення рішенням суду факту виконання особою роботи (надання по­слуг) без укладення трудового договору і сплати єдиного внеску та інших обов’язкових платежів, такі особи втрачають право на пільги або вико­ристання субсидії на оплату житлово-комуналь­них послуг протягом 2 років з дня набрання за­конної сили рішенням суду. Тобто, якщо робото­давець відмовиться вас офіційно оформити на роботу, то йому загрожує лише попередження, натомість вас позбавлять субсидій та пільг при оплаті комунальних послуг.

 

ВЛАСНА ДУМКА

Документ не враховує ту дійсність, що склалася на практиці

В італій Дудін, активіст «Со­ціального руху» у власному матеріалі щодо законопро­єкту про працю зазначає:

«Розробники документа кажуть, що їхній кодекс враховує ринко­ві реалії. Насправді це не так. Він не вра­ховує ту дійсність, що склалася на практиці: у ньому немає нічого про захист запозичених або дистанційних працівників, він не надає можливості протистояти свавіллю роботодавця на індивідуальному рівні.

Якщо недоліки попередніх проєктів Трудового кодек­су переважно пояснювались помилками юридично-тех­нічного характеру, то в цьому випадку йдеться про сві­домий намір обмежити права працівників. Це матиме фатальні наслідки. Майже століття трудове законо­давство України розвивалось шляхом підвищення га­рантій, а тепер його хочуть опустити нижче міні­мального рівня.

«Відновити рівновагу між працівниками й ро­ботодавцями в умовах ультрагнучкого законодав­ства можна буде ціною страйків та зіткнень. Чи такого майбутнього бажають інвестори?»

Роботодавці критикують законодавство 70-х років, щоб отримати право звільняти працівників й далі спо­кійно експлуатувати промислові потужності, побудо­вані в ті ж 70-ті. Ось що справді застаріло й вимагає оновлення. Якщо говорити про економічний розвиток, то полегшення від такого закону відчуватимуть лише галузі, що вимагають значних затрат фізичної сили. Наприклад, сільське господарство. Адже експлуатува­ти робочу силу можна буде безкінечно».

«Закон про працю повертає Україну в рабство»

Новий закон про працю повертає Укра­їну в ХІХ століття, й аргумент про те, що у нас Трудовий кодекс – рудимент радян­ських часів, не витримує критики. Про це повідомив політолог Олексій Якубін.

«З того, що представив Милованов, вважаю, що насправді новий Закон про працю виглядає як реакційне повернення назад», – зая­вив політолог. За його словами, в Польщі, наприклад, і досі діє Трудовий кодекс Польської народної республіки з правками, що не завадило їй стати процвітаючою країною. Тобто питання тут не в Трудовому кодексі, а в тій політиці, яку влада проводить у цілому.

Покажіть на «власному прикладі»

Павло Розенко, колишній віце- прем`єр:

«Єдина демократична процедура, яка може бути застосована для «наве­дення порядку» в профспілках, це: ста­ти членом профспілки, очолити її і ре­формувати. Другий варіант: створи­ти «альтернативну» профспілку чи профспілкове об‘єднання і показати «на власному прикладі», що таке «справжня» профспілка і як вона має працюва­ти. Все інше – той самий необільшовизм і класичний елемент ленінсько-комуністичної ідеології: «разру­шим до основанья, а затєм...»... Не можна боротися з «привидами КПРС» тими ж комуністичними ме­тодами...»

«Прописано з погляду інтересів бізнесу»

Новий Трудовий кодекс, розроблений Кабміном, не захищає права працівників і дає роботодавцям більше можливостей для звільнення людей. Про це розповіла в ефірі експерт з питань працевлаштування Юлія Дрожжина. За її словами, в докумен­ті «багато речей викликають побоювання у пошукачів», а розширення причин для звільнення з боку роботодавця «прописано з погляду інтересів бізнесу».

24.01.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання