« на головну 04.07.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1163)
24
Червень
 
Інтерв’ю
 
БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ

БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Пенсійна реформа

Пропозиції профспілок враховано

Пропозиції профспілок враховано

На засіданні Комітету в справах пенсіонерів, ве­теранів та інвалідів Верховної Ради України 5 червня розглянуто доопрацьований робочою групою, з урахуванням пропозицій народних де­путатів, прийнятий у першому читанні про­ект Закону «Про заходи щодо законодавчого за­безпечення реформуван­ня пенсійної системи» (№ 7455 від 13.12.2010).

У засіданні Коміте­ту взяли участь заступник Голови Федерації проф­спілок України Григорій Осовий, фахівці апарату ФПУ.

Слід зазначити, що від народного депутата Укра­їни, Голови ФПУ Василя Хара було внесено 21 про­позицію до законопроекту для розгляду його в друго­му читанні, зокрема:

– збереження пенсійно­го віку для жінок (55 років) та чоловіків (60 років), у тому числі при призначен­ні пенсій за спеціальними законодавчими актами;

– збереження тривалос­ті стажу роботи (25 років для чоловіків, 20 років для жінок), необхідного для призначення мінімальної пенсії на рівні прожитко­вого мінімуму для непра­цездатних осіб;

– надбавки за понаднор­мовий стаж у розмірі 1% пенсії здійснювати за кож­ний повний рік страхового стажу – понад 25 років для чоловіків і 20 років для жі­нок (а не 35 і 30 років відпо­відно, як це передбачено за­конопроектом);

– при обчисленні пенсій враховувати показник се­редньої заробітної плати в країні не за останні три ка­лендарні роки, а за кален­дарний рік, що передує року звернення за призна­ченням пенсії;

– при обчисленні коефі­цієнта заробітної плати (доходу) за період отри­мання допомоги з безробіт­тя враховувати не розмір мінімальної заробітної плати, як передбачається законопроектом, а розмір допомоги;

– збереження норми щодо перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам, які після призначення (по­переднього перерахунку) пенсії пропрацювали не менше 24 місяців страхово­го стажу з урахуванням по­казника середньої заробіт­ної плати за календарний рік, що передує року звер­нення за перерахунком пенсії.

Комітетом у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів підтримано всі пропозиції народного депу­тата України Василя Хара.

Розгляд Верховною Ра­дою України законопроек­ту №7455 «Про заходи щодо законодавчого забезпечен­ня реформування пенсій­ної системи» в другому чи­танні орієнтовно має від­бутися 7 липня ц. р.

Соціально-економічний департамент ФПУ

 

08.07.2011ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

30.04.2022 14:11

30.04.2022 13:27

30.04.2022 13:15

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання