« на головну 04.07.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1163)
24
Червень
 
Інтерв’ю
 
БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ

БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Пенсійна реформа

Тема для дискусій

Тема для дискусій

Проблеми пенсійного забезпечення трудящих постійно пе­ребувають у центрі уваги профспілок. Детально аналізу­ють вони й запропонований нещодавно урядом проект зако­ну «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформу­вання пенсійної системи». Упродовж січня обговорення зако­нопроекту пройшло в більшості регіонів України. Зокрема, в облпрофоб’єднаннях Закарпаття та Криму відбулися круг­лі столи, у Дніпропетровській області – нарада в обл­держадміністрації за участю віце-прем’єр-міністра – мініс­тра соціальної політики України Сергія Тігіпка тощо.

Представники державних органів вла­ди, управлінь Пенсійного фонду під час обговорень інформують про мету і завдання пенсійної ре­форми. Розуміючи на­гальну необхідність ре­формування цієї сфери, профспілки водночас не підтримують низку по­ложень запропонованого Кабміном законопроекту, оскільки вони звужують зміст і обсяг існуючих прав громадян або не за­безпечують їх реалізацію, що є порушенням ст. 22 Конституції України. На­самперед це стосується підвищення пенсійного віку для жінок; збільшен­ня тривалості страхового стажу, необхідного для призначення пенсій за віком, по інвалідності та у зв’язку із втратою году­вальника; призначення пенсій із заробітку лише за даними персоніфікова­ного обліку та ін.

Профспілки вважа­ють, що запропонований урядом проект пенсійної реформи потребує гли­бокого доопрацювання, і пропонують наповню­вати бюджет Пенсійного фонду шляхом виведен­ня з тіні заробітних плат, створення нових робочих місць, збільшення обсягів виробництва, погашення заборгованості із зарпла­ти та підвищення її пра­цівникам бюджетної сфе­ри і галузей економіки за рахунок справедливого розподілу виробленого продукту, зростання вар­тості робочої сили.

Учасники обговорен­ня висловили низку про­позицій щодо внесення змін до законопроекту, зокрема отримання пен­сіонером права вибору надавати додатково до­відки про заробітну пла­ту за будь-які 5 років до 1 липня 2000 року, вра­ховувати фактичний розмір допомоги із без­робіття або дозволити ви­лучати зазначені періоди при визначенні коефіці­єнтів заробітку, звільни­ти Пенсійний фонд від виконання невластивих йому функцій та ін.

Пропозиції і зауважен­ня учасників обговорення будуть узагальнені та на­правлені Федерації проф­спілок України та Кабіне­ту Міністрів України.

Сергій БАРАНЧИКОВ, Закарпаття

Віктор КОВРИГА, Дніпропетровськ

  • БІЛЬШЕ «ПРОТИ», НІЖ «ЗА»
Профспілки не підтримують підвищення пенсійного віку для жінок, бо й досі немає достовірних даних, як це підвищення вплине на ситуацію на ринку праці. крім того, не вирішено проблему працевлашту­вання молоді та жінок передпенсійно­го віку. Збільшення на 5 років трива­лості страхового стажу, необхідного для призначення мінімальної пенсії, призведе до того, що значна частина громадян не матиме права на підви­щення пенсій за понаднормовий стаж. Суттєво знижує розмір пенсій і пропо­зиція визначати його з урахуванням середньої зарплати в Україні за три ка­лендарні роки перед виходом на за­служений відпочинок.

27.01.2011ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

30.04.2022 14:11

30.04.2022 13:27

30.04.2022 13:15

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання